Kategorier
AKTUELLT

Intensiv vår med många tester

Under våren har 23 edtechbolag genomfört eller planerat för genomförande med 28 olika lärare inom Swedish Edtest. I ljuset av vad såväl branschen som utbildningsverksamheter också har hanterat under pandemin är det ett resultat som vi är stolta över. Samtidigt har vi lärt oss massor där vi kan förbättras.

Så många tester har vi genomfört

Vi följer hur många bolag som är intresserade av att testa som sedan får faktiska testcase. Utifrån den datan kan vi förstå vad vi ska utveckla.

86 edtech bolag har visat intresse för Swedish Edtest

52 edtech bolag anmälde intresse av att testa under våren

22 edtech bolag var med på vår digitala matchmaking

23 edtech bolag och 39 lärare fann varandra och började planera test

23 edteh bolag och 28 lärare har genomfört tester eller kommer att genomföra tester i höst

Vår analys är att en matchning kräver ett fysiskt eller digitalt möte. Det är betydligt svårare för en lärare att bli nyfiken på att testa utifrån att läsa om en produkt. Det var dock fyra bolag som inte deltog i vår digitala matching som fick testcase. Vi har också fått fantastik bra återkoppling på hur vår matchning kan förbättras och bli tydligare. Många uppskattar dock det digitala formatet

Vilka är bolagen som testar?

Det är alltid lärarens eller huvudmannens intresse av att testa som avgör om det blir ett test eller inte. Det vi kan se är att svenska bolag eller bolag med representation i Sverige har betydligt enklare att få tester. Vår ambition är att få fler internationella bolag som testar med oss då vi tror att det kan öka vårt lärande men också öppna upp andra marknader för svenska bolag.

Bland bolagen som testar finns en blandning av stora, mindre och nya och äldre bolag. Det finns en övervikt av digitala lärresurser som riktar in sig på ett ämnesinnehåll, men även produkter som utvecklar elevernas förmågor finns representerade. Testerna genomförs i förskole-, grunsdskole-, gymnasie- och YH nivå men med en övervikt mot grundskolan. När lärare själv berättar om varför de väljer att testa en digital lärresurs är det för att det matchar det fokus de har i undervisningen eller ett övergripande tema för året.

Edtech bolagHuvudman
Flinkit Nacka kommun
KunskapsmediaNacka kommun
Uppsala kommun
Svensk historiaUppsala kommun
EdchildLidingö kommun
Nacka kommun
Good LearningNacka kommun
InläsningstjänstNacka kommun
Peppy PalsNacka kommun
Lidingö kommun
Lilla Nacka förskola och skola
GleerupsNacka kommun
Gro PlayUppsala kommun
Lilla Nacka förskola och skola
MatteappenUppsala kommun
Lidingö kommun
Nuiteq, snowflakeUppsala kommun
CreazaUppsala kommun
Lidingö kommun
Lilla Nacka förskola och skola
Natur och kulturABB gymnasiet i Västerås
ImagilabsLidingö kommun
StrawbeesLidingö kommun
HypocampusNackademin (test planeras till hösten 2020)
Class QNackademin (test planeras till hösten 2020)
EdAi TechnologiesNackademin (test planeras till hösten 2020)
FrekenLilla Nacka förskola och skola
Your Next ConceptsAcademedia, NTI gymnasiet
StudybeeAcademedia, NTI gymnasiet
Learn to E-sportAcademedia, NTI gymnasiet (test planeras till hösten)
EddlerAcademedia, NTI gymnasiet (test planeras till hösten)

Vilket värde skapar testerna?

Swedish Edtest ska genom att testa skapa värde till bolag och testande lärare och huvudmän. Utifrån de utvärderingar vi genomfört kan vi se att alla deltagande lärare upplever att ett test bidrar till att öka deras förmåga att välja och värder digitala lärresurser. De upplever också att deras digitala kompetens stärks och att tester bidrar till det kollegiala lärandet. Av de deltagande bolagen som utvärderat Swedish Edtest upplever alla att testerna ger dem kunskap om verkligeheten i undervisningen som de också kan använda i sin produktutveckling.

Det här ska vi bli bättre på

Swedish Edtest är ett innovationsprojekt där vi utvecklas samtidigt som vi genomför tester med lärare och bolag. Det gör att vi snabbt förstår vad vi behöver uppdatera.

Under hösten kommer Swedish Edtest är det stort fokus på att göra vår process bättre. Vi ser bland annat att det inte är tillräckligt många som får stöd i vår checklista. Bland de lärare som använt vårt metodstöd upplever alla att det gett ett bra stöd i att genomföra testet, men det är många som testar utan metodstödet. En viktig uppgift för oss är att göra det mer tillgängligt och få alla som är med i tester att använda det. Vi ska också utveckla vår återkoppling till bolagen efter ett test så att det blir tydliga testresultat att utgå ifrån i sin produktutveckling.

Vi kommer att fortsätta dialogen med alla som deltar i Swedish Edtest. Det är av er vi lär oss. Vi kommer också att genomföra workshops med internationella aktörer för att få återkoppling på vår process och metod.