Bli diplomerad efter test

Swedish Edtest låter lärare och edtechbolag tillsammans och på vetenskaplig grund testa digitala lärresurser i undervisningen på förskolor, skolor, YH -utbildning och högskolor.  

De som blir diplomerade av Swedish Edtest har aktivt deltagit i test och kunskapsutbyte om digitala lärresurser i undervisningen.  

För förskollärare, lärare och utbildare innebär det att  

  • De arbetat för att utveckla sin undervisning med hjälp av digitala lärresurser  
  • Utvecklat sin förmåga att välja digitala lärresurser och verktyg som passar i sin undervisning och kan bidra till att förbättra sina elevers lärande. 
  • De ökar sin egen och sina elevers digitala kompetens 
  • Höjt sin kunskap om utbudet av digitala lärresurser  

För edtechbolag innebär det att  

  • De systematiskt arbetat för att förstå verkliga behov i undervisningen 
  • Lyssnat och tagit det av testande lärares återkoppling 
  • Utvecklat sin produkt utifrån behov i undervisningen  

Livslångt lärande av världsklass 

Samtliga deltagare får också större förståelse för vikten av att lära sig samarbeta på ett sätt som såväl skapar tillit som likvärdig nytta för alla inblandade. Ett test bygger på eget ansvar och engagemang från alla deltagande parter.  

Alla som testar med stöd av vår testmetod bidrar till att skapa en systematik i kunskapen om hur digitala lärresurser fungerar i undervisningen. Det är viktigt för att långsiktigt höja kvaliteten på så väl utvecklingen som användningen av digitala lärresurser. 

Det behövs för att skapa ett livslångt lärande av världsklass!