Kategorier
AKTUELLT

När ser vi edtechs motsvarigheter till Izettle och Klarna?

Hur väl rustade är Sverige för att ta del av den nödvändiga innovation som behövs i utvecklingen och användningen av digitala tjänster och produkter för lärande? Ur den frågan föddes en ny arbetsgrupp inom regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensförsörjning, med uppgiften att kartlägga innovationsekosystemet för edtech.  

Tillsammans har gruppen som består av utbildningsaktörer, bransch-organisationer för utbildnings-teknologi, näringsliv, inkubatorer, testbäddar, myndigheter och investerare skapat en bild av utmaningar och styrkor för enskilda aktörer men också för helheten och landskapet där innovation som gör skillnad skapas. Arbetet har varit inspirerat av studien Chasing the tale of the unicorn från 2016 där Robin Teigland et al studerar framgångsfaktorerna hos framgångsrika startupföretag inom fintech-sektorn.

Hon drar en linje mellan den första bankomaten i Sverige 1967 till dagens fintech-succéer som Klarna och iZettle. Sveriges tidiga teknikutveckling och satsningar på infrastruktur samt även lärdomarna som drogs av entreprenörer under it-bubblan, ligger tillsammans med Sveriges innovations-kultur mellan det offentliga och det privata, som en plattform för denna innovation. Som framgångsfaktorer för företagen pekar hon på de värdenätverk där kunskap och kapital delas mellan både etablerade företag, individer och startups.

Den här utvecklingen har varit framgångsrik och utvecklat hela bank- och betalningssektorns innovation av tjänster, vilket skapat helt nya värden och nyttor hos användarna och för samhället i stort. 

Motsvarigheten till bankomaten i digitaliseringen av svensk utbildning kan sägas vara compis-datorn och den tidiga tillgången till hårdvara i undervisningen. Men vi har ännu inte sett utbildningsteknologins motsvarighet till Izettle och Klarna och därmed uteblir delvis också värdet av digital teknik hos våra utbildningsanordnare, den 1 miljon svenska studenter som läser på komvux, YH och högskola och för de anställda och arbetsgivare som är i stort behov av ny kompetens. 

För att hantera den utmaningen behövs ett välfungerande innovationsekosystem där aktörerna samverkar och delar kunskap och ansvar för utveckling och användning av digital teknik för lärande. Precis som i kunskapsspelet TP går det inte att vinna utan alla bitar. 

Kategorier
AKTUELLT

Viktigt samtal om lärande, kompetensförsörjning och likvärdighet

Swedish Edtest huvudprojektledare Hanna Elving deltog i ett viktigt samtal om lärande, kompetensförsörjning och likvärdighet på eförvaltningadagarna den 28 oktober 2021 . EdTech är ett betydelsefullt verktyg för att jobba med lösningar på stora och svåra problem och vi måste våga att vara i verksamhetssmärtan ett tag till för att skapa den förändring som behövs. Panelen bestod av Jannie JeppesenItalo Masiello och Adam Palmquist under ledning av Paulina Modlitba.

Kategorier
AKTUELLT

Swedish Edtest inleder 2022 med EdtestTalks IRL – och du är bjuden

Boka den 28 januari redan idag

Under två år har Swedish Edtest utvecklat 200 utbildare, 150 lärarstudenter och 50 bolag som testat ny digital teknik tillsammans. Nu vill vi dela med oss av hur vi skapat värde, kvalitet och innovation i utbildningssystemet. Vi frågar oss hur ett innovationsekosystem för digitalt lärande ser ut samt tar del av lärare och bolags berättelser om vilket värde tester och samskapande innebär för dem och de elever som är med.

Nu träffas vi live! Hoppas att vi ses.

Hanna Elving, huvudprojektledare

Plats: Uppfinnargränd 5, Järla Sjö Nacka

PROGRAM 09.00-11.30
EdtestTalks öppnas 09.00 av Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun. Moderatorer är Hanna Elving och Magnus Blixt. Denna dag sänder vi live.

Hur kan vi skapa ett ekosystem som utvecklar dagens elever genom digitalt lärande?
Lyssna på diskussionen mellan några av våra mest kompetenta personer inom edtech och digitalt lärande. Medverkande:

Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Judit Wefer, ansvarig för Vinnovas område Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle

Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry

Marie-Hélène Ahnborg, vd, Ifous

Daniel Eskilson, biträdande utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen Uppsala kommun

Att testa med Swedish Edtest utvecklar både lärare och elever i digitalt lärande
Testande lärare från såväl förskola och grundskola som gymnasium och vuxenutbildning berättar om vilket värde det har skapat för dem att testa med Swedish Edtest. Du kommer även att få titta på några av de digitala lärresurserna de har testat.

Diplomering av fem edtechbolag som genomgått Educates forskningsaccelerator
I september deltog edtechbolagen Gimi, Hypocampus, Astrid Education, Lexplore och Eddler i EDUCATE Ventures Research forskningsaccelerator som vi genomfört tillsammans med Swedish Edtech Industry och forskarna Anna Åkerfeldt och Italo Masiello.

Kategorier
AKTUELLT

Behov av edtechtjänster för tillgänglighet, hybridundervisning och språkstöd

Den 22a september träffades utbildningsanordnare inom Komvux, YH och högskola och edtechbolag för att matcha behov och lösningar. Drygt 20 bolag från hela Europa deltog och diskuterade hur de kan möta behoven hos Nackademin, FEI, Vuxenutbildningen i Falkenberg och Högskolan i Halmstad.

Det är tydligt att vi kan bidra till att både höja kunskapen om vilka behov och möjligheter som finns i det vuxna lärandet i Sverige. Vi kommer att fortsätta ordna mötesplatser mellan edtechbolag och utbildningsaktörer som vänder sig till vuxna studenter.

-I mötet skapas lärande och utveckling och det behövs för att Sverige ska klara av kompetensförsörjningen, säger Hanna Elving, projektledare Swedish Edtest.

Behoven som presenterades var bland annat:

  • Språkstöd
  • Helhetslösningar för hybridundervisning
  • Undertextning
  • Att tala inför grupp
  • Tillgänglighet
  • Förhindra avhopp
  • Peer to peer lärande
  • Hjälpa yrkesexperter att utveckla sin pedagogiska kompetens
  • Förhindra plagiat

Om du kan matcha behoven anmäl ditt intresse här.

Ladda ned presentationsmaterialet här:

Nackademin-Edtech.pptx

Workshop-Engelska-210922.pptx

Presentation-workshop.pptx

Kategorier
AKTUELLT

Testande lärare och bolag påbörjar gemensam forskning

Flera av våra tester skapar mer nyfikenhet och fördjupade samarbeten mellan testande bolag och pedagoger. Ett exempel är edChild som i höst startar upp forskning med fyra förskolor för att närmare studera implementeringen av edChilds digitala verktyg för kvalitetsarbete “Fokus Förskola”.

Projektet följer personalens arbetsprocess med digitalt kvalitetsarbete. Forskningsprojektet kommer att pågå under minst ett läsår och den gemensamma och förankrade utgångspunkten för alla ingående aktörer är att skapa mer kunskap om implementering och arbetsprocesser med digitalt kvalitetsarbete i förskolan.

Vi ser fram emot projektet och de lärdomar som vi hoppas kan spridas till fler förskolor runt om i landet. Swedish Edtest har löpande dialog med forskare på University College of London, Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm om följeforskning och fördjupade studier om didaktiska kvaliteter.

Läs mer om edChilds forskningsinitiativ här.

Kategorier
AKTUELLT

Utveckling av undervisning med hjälp av tjänstedesign

I läromedelsutredningen ges läraren en viktig roll i att välja och värdera analoga och digitala läromedel. Därför tränas testande lärare tillsammans med Innovationsguiden i tjänstedesign för att arbeta ännu mer behovsnära i valet av läromedel och i utvecklingen av sin undervisning.

Bojan Ralevic som är lärare Valsätraskolan samt projektledare för Swedish Edtest i Uppsala kommun beskriver hur han ska involvera eleverna i utveckling av undervisningen med hjälp av tjänstedesign.

Att arbeta behovsnära och med tjänstedesign – varför är det viktigt för att utveckla undervisning?

– Jag tänker mig att tjänstedesign passar bra oavsett verksamhet och speciellt inom skolan som är i ständig utveckling och förändring. Att använda sig av ett förhållning/arbetssätt som tjänstedesign där fokus ligger på behovet hos användarna skulle kunna innebära en snabbare förbättring av olika tjänster inom skolan, både analoga som digitala eller verksamheten i sig. Vidare skulle det kunna hjälpa oss att snabbare förstå vad vad enskilda användarnas behov är och på så sätt hitta nya innovativa lösningar som skapar en bättre helhet i skolans undervisning.

Har du någon idé om hur du ska använda tjänstedesign i ditt arbete/verksamhet?

– Jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara ett bra medel till att förstå hur eleverna upplever min undervisning. Det vill säga hur till exempel en lektion kan se ut ur deras perspektiv och vilka behov de egentligen har. Om eleverna får göra en användarresa och sätta både känslor samt hur de upplever olika skeenden på en lektion så skulle jag få en större inblick i vad som fungerade för dem under denna lektion/lektioner. Genom att också lyssna in deras behov kring undervisningen så skulle jag få en större möjlighet att anpassa lektionerna så att dessa blir så bra som möjligt för alla.

Kategorier
AKTUELLT

Testande lärare tränas i tjänstedesign

läromedelsutredningen ges läraren en viktig roll i att välja och värdera analoga och digitala läromedel. Därför tränas Swedish Edtest testande lärare tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner Innovationsguiden i tjänstedesign för att arbeta ännu mer behovsnära i valet av läromedel och i utvecklingen av sin undervisning.
 
Så här beskriver Lisa Cederholm, speciallärare, lärcentrumledare och förstelärare av digitalisering hos Lärcentrum Vuxenutbildningen i Falkenbergs kommun, varför hon vill använda tjänstedesign.
 
Att arbeta behovsnära och med tjänstedesign – varför är det viktigt för att utveckla undervisningen? 

– Lyckad utveckling kräver att den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, lyckad undervisning kräver detsamma. Tjänstedesign handlar om att sammanföra vetenskapen med den beprövade erfarenheten på ett strukturerat sätt. Digital utveckling inom utbildning måste också sammanföra teknik, pedagogik och didaktik. Det räcker inte att bara köpa in teknik, tekniken måste ge didaktiska fördelar, något som lärarna är bäst på att avgöra. Dessutom måste tekniken tillsammans med didaktiken medföra ökad progression och måluppfyllelse för eleverna. Att utveckla undervisning är en mångfasetterad och komplex konstform som måste följa målgruppens intressen och ambitioner. Därför är det viktigt att utbildning utvecklas i takt med samhället, i den bästa av världar ligger utbildningen steget före i utvecklingen i och med att det är framtiden vi utbildar för. Jag ser verkligen fram emot att lära mig mer om tjänstedesign.

Har du någon idé om hur du ska använda tjänstedesign i ditt arbete?
– Vi har uppmärksammat några flaskhalsar i vår verksamhet framförallt när det handlar om adekvat digital kompetens hos såväl elever som lärare. Där kan tjänstedesign kanske kan vara den struktur vi behöver för att förstå målgruppen bättre och tillsammans komma på lösningar som gör att vi kan stötta på rätt sätt. 

I utbildningen deltar lärare från Nacka kommun, Lidingö Stad, Uppsala kommun, LILLA NACKA AB, Academedia, Halmstads kommun Tack Tove Löfgren och Jessica Röök som leder kursen.

Kategorier
AKTUELLT

Premiär för EdtestTalks

Vi kickstartar hösten med premiär av vår nya mötesserie – EdtestTalks. Och du är bjuden!


Här får du som utbildare en överblick över de digitala lärresurser som du kan testa gratis i höst. Du får också möjlighet att prata med edtechbolagen bakom och andra testande utbildare. Som testande edtechbolag får du här en unik chans att samtala med huvudmän och skolor om deras behov samt träffa branschkollegor som testat tidigare.

Boka den 12 oktober kl 15-16 redan nu.

Program
– Presentation av höstens lärresurser
– Samtal med testande pedagoger och edtechbolag
– Mini mässa – gå emellan grupprum fördelade efter det ämne som intresserar dig
– Frågor och svar om hur ett test med oss går till

ANMÄL DIG HÄR

Vi skickar ut länken i god tid till mötet som kommer att hållas i Zoom.

Jag hoppas att vi ses!

Vänliga hälsningar,
Hanna Elving, huvudprojektledare

Kategorier
AKTUELLT

Möt Gimi inför deltagande i Educate

I september är Gimi ett av fem bolag som deltar i EDUCATE Ventures Research forskningsaccelerator som vi genomför med Swedish Edtech Industry och forskarna Anna Åkerfeldt och Italo Masiello. Här delar de med sig av sina tankar kring deltagandet.

Vilket värde skapar er produkt för elever/studenters lärande?
-Ekonomi är ett ämne som innefattar mycket abstraktion, inte minst när pengar blir mer och mer digitala. Vi utvecklar vår app för att främja och underlätta barns lärande av ekonomi genom att visualisera och konkretisera dessa abstrakta begrepp. Appen erbjuder mervärde för deras lärande för att vi både utbildar dem i de teoretiska kunskaperna och i att faktiskt öva på färdigheter och att hantera sina egna pengar.

Vilken utveckling hoppas ni på att kunna ta med hjälp av Educate programmet?
-Vi hoppas att Educate programmet kan hjälpa oss att utveckla vårt redan evidensbaserade arbete, att välja rätt metoder för oss och våra användare för att kunna testa och analysera om vi följer vår vision om att erbjuda den bästa ut bildningen för barn i ekonomi. Vi hoppas även få hjälp med att bygga en plan och struktur som vi kan följa för framtiden så vi fortsätter utvecklas och arbeta på detta sätt.Det kan vi sedan använda för att justera och förbättra appen och materialet för att få bästa möjliga utfall av lärande.

Varför är det viktigt att svenska edtech bolag arbetar evidensbaserat?
-En hög kvalitet av utbildning och lärande är viktigt för hela samhället. Edtech och digitalisering av lärande börjar gå allt snabbare och därför är det oerhört viktigt att kunna säkra kvaliteten på den digitala utbildning man erbjuder, arbetar man inte evidensbaserat kan man inte testa utfallet av utbildningen, vilket i sin tur dessutom leder till att man inte kan få insikter man behöver för att justera och förbättra. Utan evidensbaserat arbete inom edtech-bolag finns det risk för att kvaliteten vattnas ur i svenska edtech produkter och lärandet blir lidande.

I bild: Agata Janiszewska och Lisa Chapuis

Kategorier
AKTUELLT

Möt Hypocampus inför deltagande i Educate

I september är Hypocampus ett av fem bolag som deltar i EDUCATE Ventures Research forskningsaccelerator som vi genomför med Swedish Edtech Industry och forskarna Anna Åkerfeldt och Italo Masiello. Här delar de med sig av sina tankar kring deltagandet.

Vilket värde skapar er produkt för elever/studenters lärande?

-Vårt fokus ligger på att effektivisera lärandet av basfakta och begreppskunskap vid självstudier. All funktionalitet i plattformen, från UX till implementering av AI, syftar till att få våra användare till att studera enligt de principer som visats ge bäst effekt på lärandet enligt
kvantitativa pedagogiska studier. Läraren är den påverkansfaktor som visats ha störst effekt för elevernas lärande. Genom att effektivisera lärandet av basfakta skapas förutsättningar för läraren att fokusera undervisningstiden på att utveckla elevernas högre kunskapsförmågor.

Vilken utveckling hoppas ni på att kunna ta med hjälp av Educate programmet?

-Vi ser Educate som en fantastisk möjlighet till att ta lärdom av de erfarenheter som vuxit fram inom UCL och deras arbete med att implementera ett evidensbaserat arbetssätt vid utvecklandet av produkter för utbildningsmarknaden. Genom att förbättra vår interna kompetens på området så ökar vi också våra möjligheter att utveckla en produkt som gör en faktiskt skillnad för lärandet.

Varför är det viktigt att svenska edtech bolag arbetar evidensbaserat?

-Att digitalisera skolan är inget självändamål utan bör genomföras där det bidrar med en faktiskt förbättring. Gällande lärande så är det tydligt att digitaliseringen medför både positiva och negativa effekter för lärandet. Det saknas dock till stor del forskning och kunskap om vilka delar inom paraplybegreppet “Edtech lösning” som bidrar med positiva respektive negativa effekter för lärandet. Både beställare och EdTech-aktörer bör lägga fokus och resurser på att arbeta evidensbaserat. Görs inte detta riskerar man en polarisering mellan förespråkare och kritiker där “tro och tyckande” förhindrar innovation och implementering av de lösningar som faktiskt förbättrar kvaliteten och effektiviteten i utbildningssystemet.

I bild: Sofia Johnsson och Hampus Ivert