Kategorier
AKTUELLT

Do you have what it takes to make adult education great?

September 22nd 13.00-15.00 CET

Welcome to Swedish Edtest workshop and our first matchmaking event between actors in adult education and edtech companies.

A panel of representatives from polytechnics, vocational training and University´s will share what their needs are for edtech solutions in order to better serve learners and increase availability and efficency. You will have the opportunity to discuss with University of Halmstad, Nackademin, FEI, Företagsekonomiska Institutet and the municipal adult education of Falkenberg.

Program

  • Welcome and introduction of participants
  • Background to Swedish adult education
  • Needs for edtech – Presentations from University of Halmstad, Nackademin, FEI, Företagsekonomiska Institutet and the municipal adult education of Falkenberg.
  • Possibility to join breakout rooms for further discussions
  • After the event Swedish Edtest will facilitate matchmaking between eductional institutions and edtech companies that are providing solutions matching the needs .
Kategorier
Bolag höst 2021

Moka Mera Emotions – lär barn att identifiera känslor

Moka Mera Emotions är en lekfull, pedagogisk app för barn, med vars hjälp de kan undersöka och lära sig att identifiera sina känslor genom att använda emotionella filter och känslokort. Appen är gratis och kan laddas ner på App Store och Google Play Store.

Appen kan användas inom småbarnspedagogiken av barn tillsammans med pedagoger som ett verktyg att reflektera över sina känslor.

De emotionella filtren är ett bra redskap att förstärka barnets självkänsla. Filtret “glad” vänder barnets mungipor uppåt och filtret “ilska” gör att rök kommer ut ur barnets näsborrar. Filtret “sorg” har animerade tårar som tränger ut ur ögonvrårna. Upplevelsen av känslorna förstärks med hjälp av en ljudvärld som har anpassats till varje känsla. Målet med fotografierna är att lära barn identifiera, handskas med, beskriva och diskutera känslor likaväl att förstå och bemöta andras känslor, något som stärker barnets emotionella färdigheter.

Det här är ett roligt sätt att undersöka känslor och appen fungerar som en utgångspunkt för meningsfulla diskussioner. Diskussionen är central och det är där pedagogiken kommer in! Exempel på frågeställningar att diskutera finns i appen eller på mokamera.com.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Är appen pedagogiskt intressant för att användas inom förskolan och eventuellt de lägsta klasserna i grundskolan i Sverige? Appen är lekfull, har ett klart pedagogiskt syfte och är utvecklad i samråd med experter. Den bygger på den finländska småbarnspedagogiken, vilket långt överensstämmer med den svenska. Vi följer samtliga GDPR regler; appen har ingen reklam, inga inköp kan göras i den och den samlar ingen som helst data.

Teknikkrav: Apparna kan laddas ner på iOS och Android apparater, både på telefon och pekplatta. Vid användningen behöver man inte vara uppkopplad till nätet. Lärostunderna har vi i pdf-filer, som lätt kan sändas via e-post.

Läs mer om bolaget: Moka Mera

Kontakt: Petra Holm

Boka ditt möte här

Kategorier
Bolag höst 2021

Notysing – din digitala musiklärare

Lär dig musikens grunder på ett musikaliskt och roligt sätt genom att sjunga! Du blir guidad av din digitala musiklärare Noty som ger dig feedback på det du gör, på din nivå, alldeles från början och hela vägen.

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi behöver få ytterligare testat vår produkt i skolan, både vad gäller teknik, lärar- och elevinteraktion.

Teknikkrav: Internetkontakt krävs, tablets, telefoner eller datorer med inbyggd eller kopplad mikrofon och hörlurar inte äldre än fem år.

Läs mer om bolaget: Doremir Music Research

Kontakt vid mötesbokning: Sven Ahlbäck

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Giglets Literacy Resource

Giglets är en online-läsresurs som används av tiotusentals lärare och elever. Giglets alfabetiseringsresurs inspirerar till kärlek till läsning och ger positiva resultat för barn. Det hjälper eleverna att förstå texter i skolan och hemma. För lärare sparar det tid, hjälper till med planering och informerar om nästa steg i undervisning och lärande. Giglets innehåller ett tillgängligt och ständigt expanderande textbibliotek.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Nyttan av läsresurs för svensk utbildning.

Teknikkrav: Internetåtkomst + webbläsare.

Läs mer om bolaget: Giglets Education

Kontakt: Dr Karsten Kärcher

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

Moka Mera Lingua – app för språkinlärning

Moka Mera Lingua är en rolig och fantasifull applikation för små barn som vill bekanta sig med och lära sig nya språk genom lek. Appen är gratis och kan laddas ner på App Store och Google Play Store.

Med olika aktiviteter och roliga minispel underhåller de två figurerna, som talar olika språk, barnet medan barnet utforskar de fyra rummen i trädkojan och lär sig ett nytt språk. Moka Meras värld innehåller ingen text, så ingen läskunskap krävs.

Appen innehåller ord och fraser på nio olika språk: svenska, engelska, finska, franska, spanska, tyska, ryska, arabiska (levantine) och kinesiska (mandarin). Snart lägger vi även till danska, norska och isländska. De kombineras fritt, så att det ena språket är barnets första språk, det andra språket är det nya som barnet vill lära sig.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Är appen pedagogiskt intressant för att användas inom förskolan och eventuellt de lägsta klasserna i grundskolan i Sverige? Appen är lekfull, har ett klart pedagogiskt syfte och är utvecklad i samråd med experter. Den bygger på den finländska småbarnspedagogiken, vilket långt överensstämmer med den svenska. Vi följer samtliga GDPR regler; appen har ingen reklam, inga inköp kan göras i den och den samlar ingen som helst data.

Vi har utvecklat lärostunder, dvs noggranna beskrivningar på hur pedagoger kan genomföra olika aktiviteter med barn i grupp, för att antingen introducera ett nytt språk för barnen, eller lära barn att identifiera, diskutera och reflektera över egna och andras känslor. Dessa lärostunder önskar vi även få feedback på, fungerar de inom ramarna för den svenska läroplanen och pedagogiken? Både Suzan och Petra har svenska som modersmål.

Teknikkrav: Apparna kan laddas ner på iOS och Android apparater, både på telefon och pekplatta. Vid användningen behöver man inte vara uppkopplad till nätet. Lärostunderna har vi i pdf-filer, som lätt kan sändas via e-post.

Läs mer om bolaget: Moka Mera

Kontakt: Petra Holm

Boka ditt möte här

Kategorier
Bolag höst 2021

Moomin Language School

Moomin Language School är en digital språkinlärningstjänst för förskolor som vill ge sina elever inspirerande upplevelser på engelska.

En spännande sago-baserad inlärningsapplikation lär barn grunderna i engelska på ett sätt som väcker glädje och vårdar barns självförtroende. Allt som krävs är 5-15 minuters daglig lek. Veckovisa lektionsplaner hjälper lärarna att skapa intresse för det nya språket genom lek, kommunikation och uppmuntran.

Vår läroplan består av sju nivåer som sträcker sig över 114 veckor. Vår forskningsbaserade inlärningsmetod har skapats av tidiga lärare, språklärare, lingvister, tekniska experter och andra yrkesverksamma med över 30 års erfarenhet av digital språkutbildning. Hos oss växer barn till lyckliga globala medborgare som är redo att förändra världen!

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill se om Mumin Språkskola passar in i utbildning av unga och få feedback från lärare, barn och föräldrar.

Teknikkrav: Surfplatta eller mobiltelefon (Android eller iOS) med internetåtkomst. Applikationer kan laddas ner på Google Play och App Store.

Läs mer om bolaget: Moomin Language School

Kontakt: Saga Arola

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

NUITEQ Snowflake – lektionsaktiviteter

NUITEQ Snowflake är utbildningslösningen som aktiverar dina elever genom engagerande pedagogiska aktiviteter. Använd dig av de tusentals lektionsaktiviteter som Snowflake erbjuder för att förstärka eller testa elevernas kunskaper eller skapa egna.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Stöd- eller andra funktioner som ni som lärare saknar i vår produkt, förbättringar när det gäller hur lättanvänd den är.

Teknikkrav: Snowflake är webbaserad så lärarna och eleverna behöver bara ha tillgång till en dator eller surfplatta och en Internetuppkoppling.

Läs mer om bolagetNUITEQ

KontaktMyrto Pitsava

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

SubReader – utbildningsfilm

SubReader vill göra utbildningsfilm tillgänglig för alla på lika villkor. Vi gör detta genom att utveckla en assisterande teknologi som läser undertexter högt genom en app, så elever med lässvårigheter får ta del av samma kunskap som klasskamraterna.
www.subreader.se/schools

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi har endast testat appen i Danmark, efter hur skolsystemet ser ut där, och behöver feedback på hur hela användningsprocessen fungerar i svenska skolor. Vi behöver veta hur vi kan anpassa lösningen för att vara så lätt och smidig som möjligt för att vi ska kunna säkra oss att den kan hjälpa på bästa sätt.

Teknikkrav: Det kräver att man har en smart phone, android eller iPhone. Har man tillgång till en dator behöver man kunna ladda ner chrome webbläsare. Går även att testa utan dator.

Läs mer om bolaget: SubReader

Kontakt: Isabelle Broddén

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

Skoltavlan Junior – ny plattform


Skoltavlan
Junior är en ny plattform med interaktivt undervisningsmaterial för förskola och förskoleklass. Skoltavlan Junior kan användas på SMART Board, iPad, Chromebook, PC eller Mac. I plattformen kommer pedagoger kunna skapa eget material.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi önskar få återkoppling på innehåll och funktioner i Skoltavlan Junior. Vi vill säkerställa att undervisningsmaterial och tillhörande funktioner matchar målgruppens behov. Vi önskar även få återkoppling på användarvänlighet och få förslag på innehåll som skulle förbättra plattformen.

Teknikkrav: För att använda Skoltavlan Junior krävs internetuppkoppling. Skoltavlan Junior går att använda på PC, Mac, Smart Board, iPad och Chromebook.

Läs mer om bolagethttps://skoltavlan.nu/

KontaktErik Truedsson

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
AKTUELLT

DEBATT: Gustav Fridolin – ta ansvar tillsammans med oss

Staten behöver tillsammans med oss utbildningsanordnare och edtechbranschen ta sitt ansvar för att utvärdera kvaliteten i de digitala lärresurserna som används i skola och utbildning. Att överlåta ansvaret till enskilda lärare är ohållbart, skriver flera utbildningsaktörer i  nationella testbädden, Swedish Edtest.

Den omställning som skett under pandemin har tydliggjort att de digitala lärresurserna är här för att stanna. Valet handlar inte om för eller emot utan om kvalitet. Senaste året har vi börjat använda digitaliseringens möjligheter till personaliserat lärande och skapat värde för barn som vuxna som vill och behöver fylla på med ny kunskap på nya sätt. Men tyvärr har vi idag har vi en situation där det vimlar av gratis verktyg och vi vet för lite om de digitala lärresurser som barn och studenter använder varje dag. Det är inte ok för en kunskapsnation som Sverige. Vi behöver utöka vår pedagogiska verktygslåda med högkvalitativa lärresurser som tillvaratar digitaliseringens möjligheter och utvecklar undervisningen. Det gäller från förskola till högskola.


För att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft behöver vi bättre förutsättningar för utbildningsanordnare att ta del av nya och kvalitativa innovationer för flexibelt lärande. Frågan är angelägen och vi är många som är ansvariga för att detta ska bli verklighet. Inte minst den pågående utredningen om statens roll och ansvar för läromedel i svensk skola och regeringens strategiska samverkansprogram för kompetensförsörjning.

Idag bubblar den svenska utbildningssektorn, med mängder av nytänkande lärare och innovativa edtechbolag som vill testa och utveckla nya digitala läromedel, lärresurser, verktyg, appar och lärspel tillsammans. OECD pekar tydligt på samhällsvinsterna med samskapande mellan utbildningsaktörer och innovativa företag. Flera av våra nordiska grannländer har adresserat frågan om kvalitativa digitala lärresurser som en möjlighet, med satsningar på innovationscentret Education Hub i Helsingfors och ett statligt forskningsinstitut för läromedel i Danmark som exempel. Sverige behöver inte vara på efterkälken. Vi har fortfarande goda möjligheter att bli ledande i digitalt lärande, på samma sätt som vi med kvalitativa satsningar byggt globala exportframgångar inom musik och spelutveckling.

Swedish Edtest, nationell testbädd för edtech, har under de senaste två åren arbetat för att digitala lärresurser ska blir bättre och att lärares kompetens att välja och värdera digitala läromedel ska stärkas. Trots att verksamheten bedrivits i mindre skala ser vi redan nu tydliga effekter. Det tar sig uttryck i form av ökad beställarkompetens hos deltagande skolor och utbildningsanordnare, vilket driver utvecklingen av digitala lärresurser som både fyller verkliga pedagogiska behov och samtidigt håller hög kvalitet. Testerna har också bidragit till att skapa ett bättre innovationsklimat för alla edtechaktörer som saknat ett ekosystem att verka i.

Genom vårt arbete har vi identifierat fem framgångsfaktorer för kommande satsningar:

  • Medskapande arbetssätt med representation från forskning, edtechbolag och myndigheter
  • En tydlig arena för aktörerna att mötas
  • Utvärdera lärresurser på vetenskaplig grund
  • Ökad beställarkompetens med tydlig målsättning och effekt
  • Arbetssätt som såväl tidspressade lärare som mindre bolag kan delta i

Tillfället att kraftsamla i en sektorsövergripande samverkan är nu. Och för att Sverige ska hänga med behövs en statlig satsning på kvalitet i digitala lärresurser som matchar det ansvar huvudmän och edtechbranschen redan tar. Det är en viktig fråga som den särskilda utredaren Gustav Fridolin måste ta fasta på i den statliga läromedelsutredningen.

/Styrgruppen för Swedish Edtest


Susanne Nord, Utbildningsdirektör Nacka kommun

Mika Nyström, Skolledare Lilla Nacka förskola och skola

Christer Norström, Vd ABB gymnasiet i Västerås

Daniel Eskilson, Bitr. Utbildningsdirektör, Uppsala kommun

Jens Eriksson, Chef över Academedias gymnasie- och grundskolesegment

Lisa Cederholm, Speciallärare Komvux, Falkenbergs kommun

Frank Wedding, Rektor Kattegattgymnasiet i Halmstad

Jannie Jeppesen, Vd Swedish Edtech Industry

Magnus Rolf, Vd Företags Ekonomiska Institutet

Lars Ekelöw, Digitalstrateg Nackas kommunala skolor

Helen Fuchs, Avdelningschef humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Håkan Cajander, Strateg Region Halland

Astrid Westfeldt Corneman, Vd Nackademin

Samuel Henningsson, Vd NetPort Science Park

Stefan Anderman, Grundskolechef Lidingö Stad

Hanna Elving, Huvudprojektledare Swedish Edtest