Kategorier
AKTUELLT

Därför är jag som lärare med och testar

Mats Svärdh testar just nu två digitala läromedel tillsammans med sina elever och kollegor på Nacka Gymnasium.

Det är nyfikenheten som driver ämnesläraren i matematik och fysik att ta reda på mer om hur Swedish Edtest fungerar.   

– Att vara med och testa är ett enkelt sätt för mig att undersöka hur det digitala läromedlet fungerar i min undervisning och om jag vill fortsätta använda det. Min förhoppning är att hitta ett mervärde som underlättar för mina elever att lära sig och för mig att följa deras framsteg, säger Mats Svärdh.

Kategorier
AKTUELLT

Varför ska jag som bolag testa?

– För oss på Astrid Education är det viktigt att arbeta nära våra användare, men det kan vara utmanande att få till en kontinuerlig kommunikation. Swedish Edtest låter oss skapa en direkt dialog med lärare och studenter som använder produkten. Det möjliggör en snabb och värdefull återkoppling som hade varit mer utmanande att skapa på egen hand, säger Gabriella Westman, produktägare Astrid Education. 

Astrid Education utvecklar en ny AI-understödd lärplattform för språkundervisning (engelska), vilken levererar individanpassad undervisning och stöd för elever, lärare och föräldrar både i och utanför skolan. Just nu testar de tillsammans med lärare i bl.a. Uppsala, NTI-gymnasiet och på Lidingö. Läs mer på https://www.astrideducation.com/   

Kategorier
AKTUELLT

Nu öppnar anmälan för vårens tester  

Nu kan ni som edtechbolag anmäla ert intresse för att vara med att testa i vår. Anmäl dig här senast 5 februari. Vi går igenom anmälningarna löpande så vänta inte för länge.  

Vårens testomgång startar med en matchmakingvecka 15- 26 mars då edtechbolag och lärare får chans att mötas. På edtest.se uppdaterar vi löpande med den information ni behöver för att vara redo att testa med oss. 

Kategorier
AKTUELLT

90 lärare prioriterar att testa det som gagnar undervisningen

Nyfikenheten och utvecklingsviljan är trots ett år präglat av en pandemi stor hos lärare i Swedish Edtest. Under hösten har vi dubblerat antalet lärare som är med och testar och höjer sin digitala kompetens. Det beror till stor del att de som testade redan i våras tar med sina kollegor och skapar tester där det gemensamma lärandet delas av fler. 

Vi vill särskilt lyfta några saker i vår sammanfattning av året 

  • 90 lärare har testat eller har planerade tester med 30 bolag. 
  • 80 förskollärarstudenter på Högskolan i Halmstad och deras handledare och övningsförskolor har arbetet med tester som en del av sin undervisning och praktik. 
  • Vårens testande lärare uppgav alla att de ökade sin förmåga att välja och värdera digitala lärresurser genom att delta i Swedish Edtest tester.    
  • Deltagande lärare uppfattar att testerna som sker i undervisningen skapar engagemang hos eleverna. 
  • Återkopplingen från samtal med testande lärare berör bland annat att testen ökar deras förståelse för sin egen roll att aktivt arbeta med och kritiskt granska digitala lärresurser utifrån pedagogiska kvaliteter. 
  • Överlag ger lärarnas återkoppling till bolagen en bild av att de digitala lärresurserna lever upp till de pedagogiska kvaliteter de är designade för att bidra till.  
  • Vi ser att testande skolor tycker att det är viktigt att digitala verktyg för utbildning går att integrera med befintlig digital infrastruktur och befintliga digitala verktyg. De tester som stött på teknikstrul skapar frustration innan man kommer igång och syns i återkopplingen till edtechbolagen som får ett underlag att använda i sin produktutveckling. 

Under 2021 fortsätter Swedish Edtest att utveckla våra arbetssätt för att ännu bättre kunna stötta lärare och edtechbolag som testar med oss. Vår grundtanke är att läraren ska slippa administration av ett test och istället kunna ha fokus på att testa med sina elever som en del av den undervisning som läraren planerar och genomför. Skola och utbildning kommer fortsatt att vara under hård press under 2021. Att 90 lärare valt att arbeta med oss under hösten är ett tydligt tecken på att såväl huvudmän och lärare vill fortsätta att arbeta med utveckling som gagnar undervisningen och även under pandemitider.  

Kategorier
AKTUELLT

Så här går det till att testa med Swedish Edtest

Det här är en film för dig som testande lärare och testande bolag kan kika in på för att enklare kunna följa vår process och få ut så många nya lärdomar som möjligt av att testa.

Kategorier
AKTUELLT

Värdet av systematik när man testar

Se filmen med Italo Masiello där han betonar värdet av systematik när man testar med Swedish Edtest.

Kategorier
AKTUELLT

Webbinarium om tillgänglig lärmiljö

Hur skapar du en tillgänglig lärmiljö med digitala och fysiska lärresurser. Välkomna till ett morgonseminarium med Peter Lippman den 27 november.

Peter Lippman är en inspirerande och erfaren talare med fokus på tillgängliga lärmiljöer. Han har arbetat som lärare, bor i Australien men brukar åka till Sverige 2-3 gånger per år för att arbeta tillsammans med olika skolor.

Webbinaret fokuserar på Tillgänglig Lärmiljö i dess breda aspekt – hur vi aktivt kan göra de val som behöver göras i syfte att skapa en helhet mellan det fysiska, det sociala, det pedagogiska – där såväl det analoga som det digitala har sin medvetna plats. 

Anmäl dig på https://pedagog.uppsala.se/lippman.

Kategorier
AKTUELLT

Därför ska du som är lärare testa – se kortfilmen med Sara Fritz

Nästan 50 lärare testade digitala lärresurser med Swedish Edtest under våren 2020. Här berättar Sara Fritz, lärare på Lidingö om vad hon lärts sig och varför hon vill testa igen. Här finns mer information om hur ett test går till och hur du som lärare och edtechbolag kan förbereda dig.

Kategorier
AKTUELLT

Testa din digitala lärresurs med förskolelärarstudenter i Halmstad

I vår genomför Högskolan i Halmstads förskollärarutbildning tester inom ramen för Swedish Edtest. Tester genomfördes för första gången under hösten vid tre tillfällen som ett obligatoriskt moment i två olika kurser.

Här kan du få en snabb bild av hur testerna går till och vad du som bolag får ut av att vara med.

Marie-Heléne Zimmerman Nilsson, Högskolan i Halmstad
Rune Elmström, Weco Play

Nu söker vi bolag som utvecklar digitala lärresurser för förskola. Anmäl ditt intresse senast 30 nov. Anmälningslänk:

https://swedishedtest.typeform.com/to/TYGIfU

Tänk på att din produkt ska vara anpassad för förskola och kunna användas för spel, lek och rörelse där förskolebarnens interaktivitet stöttas eller för estetiskt skapande (bild/musik) och berättande.

Testerna genomförs inom två kurser Lek, lärande och rörelse med studenter som går sin tredje termin och estetiska processer och samspel med studenter som går sin femte termin. Testerna sker förstunder en heldag på Digitalt Lärcenter på Högskolan i Halmstad (DLC) eller på en digital plattform.  Studenterna arbetar där tillsammans med bolagen enligt Swedish Edtest testmetod. Studenterna  genomför sedan tester under praktikdagar med förskoleelever. Lärarresurserna som testas utvärderas och får återkoppling som kan användas i vidare produktutveckling. Testerna genomförs  i februari och april.

Utvalda bolag kommer att bjudas in till digitala träffar på förmiddagen den 9 december då lärare på förskollärarutbildningen deltar och får chansen att ställa fördjupande frågor.

 Lärdomarna av testerna sammanfattas i en handbok för att underlätta för fler lärarutbildningar i Sverige att arbeta på likdanande sätt för att stärka blivande lärares digitala kompetens.

Kategorier
AKTUELLT

Därför ska du som bolag delta – se filmen med Rune Elmström

52 edtechbolag erbjöd lärare att testa digitala lärresurser med Swedish Edtest under våren 2020. Här berättar Rune Elmström, utvecklare på Sweco Play om vad han lärts sig och varför han vill delta med tester igen. Här finns mer information om hur ett test går till och hur du som lärare och edtechbolag kan förbereda dig.