Kategorier
AKTUELLT

Supporting teachers. Motivating students.

An evidence-based research approach underpins the entire business at Sparx, a prominent UK EdTech business. It has also inspired them to launch a national movement calling for a ‘step change’ in the quality of EdTech evidence available to schools.

Sparx Maths is an adaptive learning platform for maths education and is aimed directly at the secondary school market (11-16 years). The Sparx Family – comprising Sparx Maths, HegartyMaths and the recently launched, Numerise – currently supports over 1.2 million learners in 1,400 schools around the world. Since the initial idea came to life in 2010, the team has continually experimented and iterated the product, based on extensive collaboration with a network of partner schools, teachers and students. The product’s homework and classroom solution was launched onto the market in 2018.

This focus on testing different hypotheses of how best to support learners and teachers in the classroom lies at the very heart of their approach to product design and development. For Tomasz Stefanski, Sparx’ Head of Data Science, this agile process is “all about coming up with ideas which might solve a problem or improve what’s already being used.” It typically involves unsuccessful approaches being quickly discarded before new prototypes (tech and paper format) are then developed and tested again in the classroom.

One example of this approach saw the team quickly abandon pre-populated schemes of learning in favour of a more flexible approach. This allowed schools to tailor the right solution for their setting by combining their own resources with those provided by Sparx, exam boards and other subject matter experts.

Bursts of research activity usually run in 1-3 local schools who test different ideas with different teachers, with different year groups and with students from all attainment levels. This requires exceptional relationships with local schools, some of whom have even given the Sparx team their own classroom to run their testing from! The same model is applied to testing in international markets, where the UK product serves as a starting point, as the team explore what works and what doesn’t in each geography. As Andrew Blackie, Commercial Director for Sparx, explains: “It’s all about getting as many teachers and students as possible involved, so that different ideas can be tested, adapted and then adopted.”

However, to understand the effectiveness of the widest variety of product features, their approach also includes rigorous analysis of all data collected through the learning platform. Every interaction with the content is carefully studied. For example, the team review what type of students pause and rewind the explanatory videos and at what point do they lose interest and click off? Tomasz Stefanski is clear on the benefits here: “We think our content is high quality , but we can always do better. It’s only through data that we can understand if the scaffolding of our learning is right. Data tells us what needs to be improved and how.”

More broadly, Sparx use the data made available through individual school dashboards to help maths departments and whole schools to identify where they can improve. Similarly, the Account Managers at Sparx use the same data to support their in-school contacts (known as Sparx Leaders), to bring key data trends (e.g homework completion rates) to their attention and to collaboratively find a solution.

But ultimately for Sparx, the most important stage of this evidence-based approach is whether their product actually makes a difference to student learning outcomes. To measure this, Sparx has pioneered the use of student-level randomised control trials (RCTs), running one of the first in UK EdTech back in 2015. Following the double-blind methodology commonly used to test medicines, the company runs multiple trials during the year. The most recent of which explored if homework impacted on attainment (it did!) and then to identify the optimum length of homework each night.

These RCTs typically involve a full year group of students in three partner schools, which is approximately 500 individual students. The trial runs for a minimum of half a term (six weeks) but most usually for a full school term. Stefanski’s team also reviews other data sources to ensure robust research and recently marked 5,000 end of year maths papers to compare and contrast student performance and build further evidence of impact. All of this data and insight is then used to iterate and improve the product once again.

This rigorous, ongoing evaluation of the efficacy of approach and learning content is a key differentiator for Sparx. Louise Mayor, Head of Marketing reiterates the point: “This is what we do and who we are. Our commitment to evidence-based research therefore sits at the heart of all of our messaging and communications activities.” At BETT 2020, this saw Sparx leading the formation of the UK’s EdTech Evidence Group. This body of like-minded businesses is making its impact evidence more widely available to help teachers/schools make better informed buying decisions and to inform government policy makers.

Unsurprisingly, Sparx will be using similar techniques to persuade parents to purchase their new B2C independent maths learning product, Numerise which the company has accelerated to help support home-learning while schools are closed due to coronavirus. The product incorporates Secondary Ready, a platform designed specifically for children in their last year of primary education so they can develop their core number skills required for secondary learning. As Mayor identifies, there’s one big difference with Sparx’s core product: “In school, pupils are told to use Sparx – they don’t have any choice. But at home, we need to motivate learners to want to use this product rather than playing Fortnite”

Kategorier
AKTUELLT

Innovation och lärstödjande ledarskap

Carina Hall som vid sidan av att jobba med utveckling på Academedia Academy och vara Academedias representant i Swedish Edtest har skrivit en studie om innovation och lärstödjande ledarskap inom ramen för en Masterutbildning på Mittuniversitet. I studien intervjuar Carina tio skolledare på gymnasienivå om deras erfarenheter av distansundervisning under våren. Studien finns bifogad. Några findings som jag fastnade vid är

· Organisationerna har visat sig vara mer lättrörliga än förväntat och startsträcken för att ställa om har varit kort.

· Flera intervjuade ser att innovationskapaciteten är högre hos lärare i estetiska och praktiska ämnen. De möter störst utmaningar och det skapar kreativitet och innovation.

· Flera ser fram emot att kunna integrera distansundervisningen med undervisning på plats och tror att det kommer att skapa dynamik.

· Innovationen tycks inte främst ligga i att arbeta digitalt utan att det digitala arbetssättet utvecklar undervisningen och sättet att hantera och nå kunskapsmålen.

Ladda ned studien här.

Kategorier
AKTUELLT

Att testa sig fram är ett naturligt arbetssätt

En av alla som är med och testar är Carina Hallberg som arbetar som förskollärare på Svanhöjdens förskola i Älta. Det som lockade Carina med att delta i Swedish Edtest var att få stöd i en process för att hitta digitala lärresurser som känns bra att använda i förskolan. – Det finns för många appar som bara är tidsfördriv, jag vill testa något som möter de krav som finns på lärande i förskolan.

Olika strategier för barnen att lära sig testas dagligen på Svanhöjdens förskola, så själva metoden, att testa sig fram och tänka nytt om det inte fungerar är naturligt för Carina. På Svanhöjdens förskola ska Peppy Pals och Fokus Förskola testas. Förväntningarna på lärresurserna är att de är ganska klara och att det finns tydliga instruktioner för att komma igång. Hitintills har uppstarten gått fint och kontakten med bolagen har känts väldigt professionell.

Barnen på förskolan kommer att ges utrymme att reflektera över hur de upplever de nya verktygen för att lära sig. Deras reaktioner och tankar kommer direkt synliggöra om den digitala lärresursen är intressant.

Testerna pågår under maj och utvärderas i juni. Då berättar vi mer om hur det har gått och vad alla inblandade har lärt sig.

Kategorier
AKTUELLT

Enkel beskrivning – så går ett test till

Nu är vi i gång med tester och intresset är stort för att vara med och förstå hur vi jobbar. Vi har tagit fram en enkel beskrivning av hur ett test går till. Välkommen att ladda ned den som pdf här.

Kategorier
AKTUELLT

Lyckad premiär för bolag och huvudmän

Swedish Edtest digitala speeddating mellan entreprenörer och lärare genomfördes för första gången den 19 mars. Det digitala mötet hölls som planerat, i en tid när omvärlden både ställde om och ställde in. Mötesformen emottogs positivt och flera av deltagarna önskar nu att även nästa träff blir digital.

-En av fördelarna är att fler har möjlighet att delta än om man skulle behöva en resdag eller två för att vara med, säger Gleerups vice vd Lars Åkerblom. 

Swedish Edtest fortsätter att hålla högt tempo eftersom intresset att testa och lära sig mer om edtech utbudet fortsatt är väldigt stort hos lärare och kursledare. 24 bolag deltog under premiären av speed-dating den 19 mars för att presentera sina produkter och tjänster under två timmar. Resultatet blev 65 matchningar för 18 av bolagen. Många lärare och rektorer valde trots det höga trycket på skolorna att ringa in. 

-I april/maj genomförs testerna och det ska bli så spännande att följa för att förstå hur vi måste utveckla vår process för att leverera värde till testande lärare och bolag, säger Swedish Edtest projektledare Hanna Elving.

Stort intresse för att nå förskolor och grundskolor

Sofia Zätterström, en av grundarna av edChild, vittnade om ett roligt möte med många besökare. Fokus Förskola är ett digitalt verktyg, för pedagoger i förskolan, som digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Applikationen ska inspirera till aktiviteter och på så sätt även spara in på den administrativa tiden. Mer tid till förskolebarnen alltså.

-Detta var precis vår målgrupp. En av de kommuner som besökte oss ska nu få en workshop som nästa steg, med syfte att vi ska delta i Swedish Edtest tillsammans, berättar Sofia Zätterström.

Fia Juréen, verksamhetsledare hos KomTek, i Lidingö Stad klickade in på möte efter möte och lyssnade på Gleerups, Mobile Stories, ImagiLabs, StudyBee, GroPlay, EdChild, Natur och Kultur, NE.

-Med tanke på hur ovana vi är vid digitala möten så tycker jag att vi alla var fantastiska. Det var trevligt att se varandra – även om ögonkontakten inte är densamma som i fysiska möten, säger Fia Juréen. 

Fia Juréen lyssnade på bolagens presentationer och är nu igång med att planera för samarbeten mellan lärare och företag. Nästas steg är möten för att diskutera checklista och avtal mellan huvudman och bolag. 

-Den här krisen har knuffat varenda lärare framåt i digitaliseringen, inte ens de som har vägrat kan i dagsläget dyka under radarn. Alla måste kunna hantera det digitala, fortsätter hon.

Att EdTechbranchen har öppnat sina digitala lärmedel ger lärarna ett ypperligt tillfälle att kika in, klämma på och testa de olika.

Lars Åkerblom, vice vd på Gleerup, blev positivt överraskad över att det var så många som kom på den första speed-datingen.

-Det var väldigt bra att göra det digitalt. Bättre än att lägga en resdag till Nacka. Vi fick också träffa fler lärare på det sättet än vad vi skulle ha haft möjlighet till annars, säger Lars Åkerblom.

Att det fanns en tidspress var också positivt. Fem minuter hade de på sig för att beskriva vad man vill åstadkomma och vad syftet är med applikationen. Gleerups kommer nu att ha möten med de huvudmän som var intresserade. De hoppas på att kunna bredda kontaktnätet ytterligare för att få begripa andra skolformer och nya sätt att tänka. Nu fick bolagen presentera sig, nästa gång skulle det vara intressant att få en presentation av lärarna och vilka förväntningar de har, avslutar Lars Åkerblom.

Här hittar du alla deltagande bolag https://edtest.se/testande-bolag/

Kategorier
AKTUELLT

Schema digital speed dating 19 mars

Aktuellt schema 19 mars att ladda ned: https://edtest.se/wp-content/uploads/2020/03/schema-speeddating-19-mars.docx

1) Du som lärare ringer in till det edtech bolag du vill veta mer om på angiven tid och länk. Varje bolag har två tider. Tänk på att vara ute i god tid.

2) Edtechbolaget presenterar sin lösning i c:a 5 min och öppnar sedan för frågor och diskussion.

3) Om ni vill fortsätta diskussionen längre än på uppsatt tid eller boka in ytterligare en tid att talas vid går det självklart alldeles utmärkt.

4) Efter speed datingen väljer lärarna/utbildarna vilka de vill testa med och Swedish Edtest kopplar ihop er genom ett mejl.

5) De huvudmän/lärare som inte har möjlighet att närvara på speeddatingen arbetar redan nu med att välja edtech bolag som de vill testa med.

6) Om Teams-länken inte fungerar, testa att håll ned Control när du klickar.

Alla val av test sker här. Det är alltid lärare/huvudman som väljer https://swedishedtest.typeform.com/to/blWz6J

Tid Edtech produkt/tjänst Länk för att delta och lyssna
14.30 – 14.45 Gleerups Utbildning AB   meet.google.com/dnb-qmuv-sbc
14.30 – 14.45 ILT Inläsningstjänst   https://zoom.us/j/516339782
14.30 – 14.45 MyStudyWeb Sweden AB   https://global.gotomeeting.com/join/675843925
14.30 – 14.45 IT-klubben https://join.skype.com/invite/ohrvInbdfdA1
14.30 -14.45 Doremir Music Research AB   https://us04web.zoom.us/j/515816438?pwd=ZlBEa1dBM00ya2oyeWhIckxCV290QT09  
14.30 -14.45 NUITEQ AB/Snowflake   https://stg.live/ Kod: 572 241 ph@nuiteq.com  
 
14.45 – 15.00 Good Learning, frilansspelet   https://join.skype.com/exNsHIjAVebw
14.45 – 15.00 IT-klubben https://join.skype.com/invite/ohrvInbdfdA1
14.45 – 15.00 Mobile Stories   https://zoom.us/j/667014204?pwd=ZzBOZmd4WkhQa0xpZ0o1QTNkWGphZz09
14.45 – 15.00 Statens Historiska Museer/Svensk Historia https://join.skype.com/iJQlXk0wDI5Y
14.45 – 15.00 Peppy Pals AB   https://hangouts.google.com/call/V2Mrv27L2qkbORb29fd-AEEI
14.45 – 15.00 Learn2Esport   meet.google.com/fqx-iuxw-xmk
 
15.00 – 15.15 Gleerups Utbildning AB   meet.google.com/dnb-qmuv-sbc
15.00 – 15.15 Matteappen https://meet.google.com/uix-zutt-tkt
15.00 – 15.15 Doremir Music Research   https://us04web.zoom.us/j/515816438?pwd=ZlBEa1dBM00ya2oyeWhIckxCV290QT09  
15.00 – 15.15 Flinkit   https://meet.google.com/vpr-qxmm-pyy
15.00 – 15.15 edChild / Fokus Förskola   Anslut till Microsoft Teams-möte    
15.00 – 15.15 imagiLabs   https://meet.google.com/ocy-wbqi-pfk  
     
15.15 – 15.30 Good Learning   https://join.skype.com/exNsHIjAVebw
15.15 – 15.30 ILT Inläsningstjänst   https://zoom.us/j/516339782
15.15 – 15.30 Mobile Stories   https://zoom.us/j/667014204?pwd=ZzBOZmd4WkhQa0xpZ0o1QTNkWGphZz09
15.15 – 15.30 Strawbees   https://meet.google.com/ijr-fkzz-vwd
15.15 – 15.30 StudyBee   https://meet.google.com/fei-hbvw-wdr?pli=1 
15.15 – 15.30 SoundLily   Boka valfri tid för demo 1 to 1:
 E-mail: peder@soundlily.com Mobil: 0709 142942 Skypenamn: bylander
 
15.30 – 15.45 MyStudyWeb Sweden AB   https://global.gotomeeting.com/join/675843925
15.30 – 15.45 Matteappen https://meet.google.com/uix-zutt-tkt
15.30 – 15.45 Freken   https://meet.jit.si/Freken_se
15.30 – 15.45 imagiLabs   https://meet.google.com/ocy-wbqi-pfk  
15.30 – 15.45 Haldor Anslut till Microsoft Teams-möte
15.30 – 15.45 Gro Play / Grow Planet https://meet.google.com/fxv-ropt-kvq
join by phone, dial +46 8 505 446 68 and enter this PIN: 769 289 418#
 
15.45 – 16.00 NUITEQ AB/Snowflake   https://stg.live/ Kod: 572 241 ph@nuiteq.com  
1f5.45 – 16.00 Peppy Pals AB   https://hangouts.google.com/call/V2Mrv27L2qkbORb29fd-AEEI
15.45 – 16.00 Natur och kultur/Digilär   Anslut till Microsoft Teams-möte 
15.45 – 16.00 StudyBee https://meet.google.com/fei-hbvw-wdr?pli=1 
15.45 – 16.00 SoundLily   Boka valfri tid för demo 1 to 1:
 E-mail: peder@soundlily.com Mobil: 0709 142942 Skypenamn: bylander
15.45 – 16.00 Kunskapsmedia meet.google.com/cir-bjae-ynx
 
16.00 – 16.15 Learn2Esport   meet.google.com/fqx-iuxw-xmk
16.00 – 16.15 Flinkit   https://meet.google.com/vpr-qxmm-pyy
16.00 – 16.15 edChild / Fokus Förskola   Anslut till Microsoft Teams-möte  
16.00 – 16.15 Strawbees   https://meet.google.com/ijr-fkzz-vwd
16.00 – 16.15 NE meet.google.com/qcv-fqhw-rby
16.00 – 16.15 Freken   https://meet.jit.si/Freken_se
 
16.15-16.30 Natur och kultur/Digilär   Anslut till Microsoft Teams-möte
16.15-16.30 Kunskapsmedia meet.google.com/cir-bjae-ynx
16.15-16.30 Haldor Anslut till Microsoft Teams-möte
16.15-16.30 Gro Play / Grow Planet https://meet.google.com/fxv-ropt-kvq
join by phone, dial +46 8 505 446 68 and enter this PIN: 769 289 418#
16.15-16.30 NE meet.google.com/qcv-fqhw-rby
16.15-16.30 Statens Historiska Museer/Svensk Historia https://join.skype.com/iJQlXk0wDI5Y
Kategorier
AKTUELLT

Första Speed datingen genomförs digitalt

Digital Speed dating 19 mars. Swedish Edtest kommer att genomföra sin planerade speed dating tillsammans med Nackas kommunala skolor den 19 mars mellan 14.30 -16.30. Evenemanget görs i ett digitalt format under samma tid.  Vi tror att det ger möjlighet för fler att mötas och hitta varandra inför vårens eller höstens tester.

Just nu pågår planeringen för fullt och informationen kommer att uppdateras här.  

Vad gäller nu?

  • Vi ses inte i Nacka Stadshus 19 mars
  • Swedish Edtest tar fram ett schema där varje bolag som är anmäld till den 19 mars få en tid då de kan presentera sin lösning och svara på lärares frågor.
  • Schemat publiceras på edtest.se tisdag 16 mars
  • Om du som bolag inte är anmäld men ändå vill vara med är det först till kvar och i mån av plats som gäller.  
  • Om du som lärare vill vara med går det utmärkt att ringa in till de bolag som är med. Schema med länkar till digitala mötesrum presenteras på tisdag

Vill du läsa mer om vilka bolag som deltar finns det samlat här https://edtest.se/wp-content/uploads/2020/03/SWEDISH-EDTEST-TESTINTRESSERADE-BOLAG-200312.pdf

Nackas kommunla skolor beskriver eventet här https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/edtest-19-mars-2020/

Parallellt med detta arbetar vi med lärare och huvudmän med att ge dem information om alla bolag som har anmält sitt intresse till Swedish Edtest. Flera av dem har påbörjat att göra sina testval och Swedish Edtest kommer snart att via mejl koppla ihop testande bolag med testintresserade bolag och pedagoger. Lärare och pedagoger gör sina testval här https://swedishedtest.typeform.com/to/blWz6J

Dagens schema kan du ladda ned här schema speeddating 19 mars