Kategorier
AKTUELLT

Förskollärarstudenter testar digitala verktyg i nationell testbädd

Blivande förskolelärare har en viktig roll i att driva och utveckla digitaliseringen och lära barn att hantera digitala lärresurser. Nu testar därför den nationella testbädden Swedish Edtest med förskolelärarutbildningen i Halmstad.

Hör Marie-Helén Zimmerman Nilsson berätta om deras första workshop om digitala lärresurser den 16 september, där inbjudna företag bidrog med sina digitala lärresurser och förskollärarstudenter testade och utvärderade.

Läs mer på Högskolan i Halmstads hemsida.

Marie-Helén Zimmerman Nilsson, docent i pedagogik och Högskolan i Halmstads projektledare för Swedish Edtest.
Kategorier
AKTUELLT

Educational technology – how can we talk about and measure quality?

We need a common language if we are to talk about quality in edtech. That was one of the conclusions from the international high level discussion on how we can measure quality in edtech that Swedish Edtest and Swedish Edtech Industry co-hosted October 15.

See the full discussion here:

The aim of the discussion was to highlight the complexity of measure quality in edtech and the urgent need to find platforms and methods where edtech companies and teachers can work together to take the next step to develop robust educational technologies and to enhance their quality and value in the classroom.

The perspectives in the discussion shifted from the tech to education, but all participants agreed on that interaction between teachers, policymakers and edtech developers is crucial in order to work with quality. A trustful relation that respect the profession on both sides is needed to be able to talk and evaluate edtech in the complex landscape that learning is.

Read more about the speakers and their work here.

Main speakers:

Dr Alison Clark-Wilson, UCL Institute of Education, on how to make edtech companies more research-minded https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/ucl-knowledge-lab/educate

Anna Rantapero-Laine, Project manager, Smart Learning Environments for the future City of Helsinki on how to create functional and clear operating models for co-creation and to test them in practice. https://6aika.fi/en/project/smart-learning-environments-of-the-future/

PhD Anna Åkerfeldt, Swedish Edtest, on how to support teachers to evaluate and choose edtech that fit their needs. https://edtest.se/

Giving their perspectives around the table:

Stig Toke Gissel, Manager, Læremiddel.dk, PhD National Research Institute for Educational Materials, Denmark, on the importance of develop and disseminate knowledge about digital learning materials https://laeremiddel.dk/https://laeremiddel.dk/

Reflections from today’s lecture with Stig Toke Gissels. Interviewed by Hanna Elving.

Nathalie Sandstedt, Education and teaching Secretary, Sweden´s National Agency for Education, on Swedens digital strategy for schools and the Swedish way to support teachers to look for quality in learning materials. https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/skolverket-framjar-skolvasendets-digitalisering

Italo Masiello, Professor in Edtech Linneaus University, on the role as Sweden´s first professor of Edtech and the aims to engage companies and teachers in the research on effects of Edtech. lnu.se/edtechlnu

Nina Iles, Head of EdTech, BESA- the British Educational Suppliers Association (covering 80% of the UK educational market in terms of School spending) on how to encourage edtech companies to find their way to work and measure quality and the importance of evidence for growing edtech companies. https://www.besa.org.uk/

Jannie Jeppesen, CEO Swedish Edtech Industry, on how supporting educators and procurement officers to demand and ask for solutions that support needs and keys for development of edtech products and services

Marie-Helene Zimmerman Nilsson, Associate Professor of Education University of Halmstad, on the importance to educate teacher training students in how to use and look for quality in edtech products. https://hh.se/information/nyheter/nyheter/2020-09-17-forskollararstudenter-testar-digitala-verktyg-i-nationell-testbadd.html

Kategorier
AKTUELLT

Vad ska du testa i höst? Nu är höstens schema klart

Nu är höstens schema klart och det är dags att anmäla dig till det du är intresserad av här:

OBS ändringar i schemat. Kognity har utgått.

Schema_digital matchning höst2020.pdf

Kategorier
AKTUELLT

Workshop kring lärdomar av vårens distans-undervisning

Under våren har blev undervisningen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen med mycket kort varsel digital och flyttade hem till eleverna. Lärarna fick snabbt ställa om med nya verktyg och metoder. Nacka kommun och Swedish Edtest höll fredagen den 18 september 2020 en workshop om vilka lärdomar som kan dras av vårens distansundervisning.

I workshopen deltog cirka 70 lärare, rektorer och huvudmän från hela landet. Syftet med workshopen var att dela erfarenheter och reflektera över vad som hände med utbildningen när den blev digital och vad vi tar med oss framåt. Nedan följer en kort sammanfattning av föreläsningarna. Presentationerna från workshopen hittar under respektive föredragshållare. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet längst ned på sidan så får du uppdatering när något nytt publiceras.

Ladda ned inbjudan:

Swedish-Edtest_-välkommen-på-WS-om-distansutbildning-18sep.pdf.

Så här tyckte deltagarna under seminariet:

Workshop Distansundervisning 18 sep Edtest_mentimeter.pdf

Gymnasieelevers uppfattning om distansundervisning under våren 2020
Fil dr Anna Åkerfeldt presenterade Ifous rapport om gymnasieelevers uppfattning om distansundervisning under våren 2020. Längtan efter kompisar, men också lättnad över att slippa den sociala pressen – det är några av de upplevelser av distansundervisning som gymnasieelever berättar om i enkätsvar.
Rapporten visar att eleverna känner en dubbelhet inför frågan om att fortsätta på distans eller att gå tillbaka till tradtionell undervisning. Det finns fördelar med båda: Vissa elever får mer fokus i skolan och andra får mer fokus på distans. Även de sociala aspekterna visar på en tudelning: Man saknar kompisarna men man kan även känna att det är skönt att slippa stressen som kan finnas i att mötas fysiskt.
Några av slutsatserna i rapporten är att
• lärarna behöver öka närvaron när undervisningen sker på distans.
• Samarbetet behöver stärkas mellan eleverna under distansstudier
• Sociala ytor behöver skapas för att motverka att eleverna känner sig ensamma.
• Skolorna behöver arbeta systematiskt med att undersöka och hitta balans mellan distans- och närundervisning.
Analysen av vux-enkäten presenteras den 7 oktober på Innovationsveckan, som pågår den 5-9 oktober. https://innovationsveckan.nu/program/digital-skola-hot-eller-mojlighet-distansundervisning-i-forskning-och-praktik/

Ladda ned presentation:

Ifous_18sep_distansundervisning .pdf

Distansundervisning och distansundervisning i kris. Vad har vi lärt oss?
På detta ämne talade Christer Norström, Tove Fällman och Inga Näslund från ABB-gymnasiet i Västerås. ABB Industrigymnasium är en gymnasieskola med cirka 400 elever i Västerås.Skolan har högpresterande elever med höga meritvärden i årskurs 3. Skolan har sedan tidigare haft en sammanhållen skoldag 8-16 med anpassade scheman utifrån projekt etc.
ABB-gymnasiet gick över till distans på heltid dagen efter att beskedet kommit från nationella myndigheter. Det fastställda schemat låg fast förutom för praktiska ämnen. Efter en vecka gjordes en uppföljning bland eleverna: Vad fungerar bra och vad behöver förbättras? Skolan fick input från eleverna kring teknik vad gällde ljud och bild men även önskemål exempelvis på bättre struktur när en lektion börjar och slutar. Från ledningen såg man till att växla upp supporten för IT och digitala frågor.
En lärare uttryckte det som att det kändes som att vara nyutexaminerad igen när skolan gick över till distansundervisning. Det var en trygghet för lärarna att det finns hjälp från kollegor och support. Möten ägnades åt erfarenheter och vilka hjälpmedel man använde. Lärarna hade olika mycket erfarenhet men det finns en kultur av att man hjälper varandra vilket upplevdes som viktigt.
En slutsats är att det är viktigt att ta med sig samarbetsförmågan som kom av att samarbeta i en digital kontext. Elverna har utvecklat strategier och förmågor som de kommer att ha nytta av i framtiden och de har lärt sig att vara beredda på förändring i en föränderlig värld.
En lärdom är att inte bara lägga till nya arbetssätt utan även våga ta bort för att anpassa till den nya situationen.

Ladda ned presentation:

ABB gymnasiet_18 september workshop_distanslärdomar.pdf

Elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling
Barnkonventionen stod i fokus när Ewa Kristensson och Frank Wedding, förvaltningschef respektive rektor i Halmstads kommun berättade om sitt arbete under våren 2020. Man arbetade med enkäter, intervjuer, gruppdiskussioner och eleverna skapade bilder.
I aktiviteterna som omfattade tre områden: Utbildning, Hälsa samt Utveckling och Framtid, deltog elever, skolledning, lärare och elevhälsa. På frågan hur studieresultatet påverkats av distansundervisningen svarade 40% av eleverna att det påverkats negativt och 16% att det påverkats positivt. Hela 90% av eleverna ansåg att möjligheten till stöd hade upprätthållits under distansundervisningen. Eleverna var vana sedan tidigare att ha en digital kontakt med sin mentor och 70% av eleverna ansåg att tillgängligheten till mentorn hade varit lika bra eller bättre under våren 2020.

Ladda ned presentation:

Halmstads kommun_swedishedtest_distansseminariumsept2020.pdf

Nackademin
Sist ut på workshopen var Jens Grönlund, rektor på Nackademin som är en yrkeshögskola med cirka 2 000 studenter. Skolan startades i Nacka – därav namnet – men finns numera i Solna. Jens berättade att Nackademin, i likhet med alla skolor, fick väldigt kort tid att anpassa utbildningen när direktivet om distansutbildning kom. Nackademin beskrev det som att de ”lade örat mot marken”, prioriterade och riktade insatser där de gjorde skillnad samt hade en tajt kommunikation med alla parter.”
Skolan har gjort uppföljnng med sina elever och många uppskattar den möjlighet till flexibilitet som distansperioden gav. De flesta bedömde att deras närvaro och studieprestation under våren 2020 varit lika hög eller högre än tidigare.
Nackademin kommer att fortsätta att ha en mix av digitalisering och fysisk undervisning. Deras slutsats är att skolan har en bra pedagogik som fungerade även vid distansundervisning. Bland de studenter som uppskattar flexibilitet och där tekniken fungerar bra blev studieresultaten bättre än tidigare.
Och som Jens avslutade med en fråga som även kan vara ett påstående: Förändring behöver inte vara så krångligt!?

Ladda ned presentation:

Nackademin_WS18sep_distansundervisning .pdf

Av Maria Mickelin, Nacka kommun

Kategorier
AKTUELLT

Bojan Ralevic om hur lärare och techutvecklare testar tillsammans

Läs mer på Tillväxtportalens hemsida här.

Kategorier
AKTUELLT

Alla uppskattar en automatisk dörr även om den inte är nödvändig

När Daniel Östlund, forskare på Högskolan i Kristianstad föreläste om Universell design för lärande (UDL) på ett morgonseminarium arrangerat av Lärcentrum vid Vuxenutbildningen Falkenberg och Swedish Edtest fanns flera liknelser mellan lärande och vår offentliga miljö.  

Precis som att det går att designa och bygga trappor där det är helt naturligt att man både kan rulla, hoppa och gå ner och upp i kan vi designa läromedel och lärande utan barriärer. Utan barriärer kan man exempelvis lyssna, läsa eller känna sig till kunskap.  UDL handlar om att designa med hänsyn till allas individuella förutsättningar för att genom variation skapa delaktighet. Det är inte en one size fits all undervisning eller särskilda anpassningar för en mindre grupp individer.  

I USA där forskningen och utvecklingen av UDL tog sin början är det idag naturliga inslag i nationella riktlinjer för utbildning och utbildningsteknologi. I Sverige är begreppet inte lika välkänt även om många pedagoger arbetar med UDLs principer utan att veta om det.  

UDL i undervisningen 

Pedagoger vet ofta från början att vissa elever kommer att stöta på barriärer i sitt lärande under hela sin utbildning och genom att tänka brett när undervisning designas kan många av dem undvikas. Daniel Östlund rekommenderade att börja med små förändringar utifrån några checkpoints för att mer medvetet arbeta med UDLs principer i sin undervisning.  

Checkpoints för lektioner 

 • Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att känna sig motiverade och engagerade i sitt eget lärande? 
 • Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att utveckla kunskaper och förmågor på olika sätt? 
 • Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att arbeta, ta till sig information, uttrycka sig, visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt med stöd av varierande arbetsformer? 

Målet är att skapa stödstrukturer i lärandet så att elever kan arbeta mer och mer självständigt och lyckas med sin uppgift.  

UDL i utvecklingen av digitala lärresurser  

Enligt Daniel Östlund är digital utbildningsteknologi ett viktigt stöd för att skapa ett lärande designat för alla, men självklart måste digitala läromedel och lärresurser också designas så att de är tillgängliga och erbjuder olika sätt att lära sig och lyckas. Några viktiga utgångspunkter får utvecklingen av digitala läromedel är  

• lämna ”samma” information med olika metoder (som uppfattas med syn, hörsel, känsel) 

• lämna information i justerbara format (till exempel text och grafik som kan förstoras, ljud som kan förstärkas, textad återgivning av talat språk och muntliga beskrivningar av bilder och grafik) 

• se till att viktiga ord och symboler förklaras och förstås 

• visa innehåll från flera medier, inte bara text  

Mer läsning 

Ladda ned presentationen här:

Swe_Edtest_Vux_Falkenberg_20200903_handout.pdf

Här finns Daniels bilder om UDL som visades under föreläsningen  

Om du vill veta mer rekommenderas följande länkar:

https://medium.com/udl-center

http://www.cast.org/

http://udlguidelines.cast.org/

Kategorier
AKTUELLT

Inbjudan till workshop 18 september

Lärdomar av vårens distansundervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning. Under våren har undervisningen blivit digital och flyttat hem till eleverna och lärare har fått ställa om med nya verktyg och metoder. Nacka kommun och Swedish Edtest bjuder nu in till en workshop om vilka lärdomar som kan dras av vårens distansundervisning. Workshopen riktar sig till rektorer och lärare samt andra intresserade. Syftet är att dela erfarenheter och reflektera över vad som hände med utbildningen när den blev digital och vad vi tar med oss framåt. 

Program

Fil dr Anna Åkerfeldt presenterar Ifous rapport om gymnasieelevers uppfattning om distansundervisning under våren 2020.

ABB gymnasiet i Västerås, Nackademin och Halmstad kommun redogör för de lärdomar de dragit från samtal med sina studenter om distansundervisning.

Erfarenhetsutbyten och reflektion där vi lyfter frågeställningarna;
– Hur kan vi värdera och välja digitala lärresurser som fungerar i en distans-situation?
– Problem som uppkommer i nya situationer och hur hanterar vi dem?
– Hur påverkas och utvecklas utbildningen framöver?
– Skillnader mellan distansundervisning och krisdistansundervisning och hur det påverkar kvaliteten.

Tid: 18 september kl 09.30-11.30

Hur: digitalt via Teams

Kategorier
AKTUELLT

Intensiv vår med många tester

Under våren har 23 edtechbolag genomfört eller planerat för genomförande med 28 olika lärare inom Swedish Edtest. I ljuset av vad såväl branschen som utbildningsverksamheter också har hanterat under pandemin är det ett resultat som vi är stolta över. Samtidigt har vi lärt oss massor där vi kan förbättras.

Så många tester har vi genomfört

Vi följer hur många bolag som är intresserade av att testa som sedan får faktiska testcase. Utifrån den datan kan vi förstå vad vi ska utveckla.

86 edtech bolag har visat intresse för Swedish Edtest

52 edtech bolag anmälde intresse av att testa under våren

22 edtech bolag var med på vår digitala matchmaking

23 edtech bolag och 39 lärare fann varandra och började planera test

23 edteh bolag och 28 lärare har genomfört tester eller kommer att genomföra tester i höst

Vår analys är att en matchning kräver ett fysiskt eller digitalt möte. Det är betydligt svårare för en lärare att bli nyfiken på att testa utifrån att läsa om en produkt. Det var dock fyra bolag som inte deltog i vår digitala matching som fick testcase. Vi har också fått fantastik bra återkoppling på hur vår matchning kan förbättras och bli tydligare. Många uppskattar dock det digitala formatet

Vilka är bolagen som testar?

Det är alltid lärarens eller huvudmannens intresse av att testa som avgör om det blir ett test eller inte. Det vi kan se är att svenska bolag eller bolag med representation i Sverige har betydligt enklare att få tester. Vår ambition är att få fler internationella bolag som testar med oss då vi tror att det kan öka vårt lärande men också öppna upp andra marknader för svenska bolag.

Bland bolagen som testar finns en blandning av stora, mindre och nya och äldre bolag. Det finns en övervikt av digitala lärresurser som riktar in sig på ett ämnesinnehåll, men även produkter som utvecklar elevernas förmågor finns representerade. Testerna genomförs i förskole-, grunsdskole-, gymnasie- och YH nivå men med en övervikt mot grundskolan. När lärare själv berättar om varför de väljer att testa en digital lärresurs är det för att det matchar det fokus de har i undervisningen eller ett övergripande tema för året.

Edtech bolagHuvudman
Flinkit Nacka kommun
KunskapsmediaNacka kommun
Uppsala kommun
Svensk historiaUppsala kommun
EdchildLidingö kommun
Nacka kommun
Good LearningNacka kommun
InläsningstjänstNacka kommun
Peppy PalsNacka kommun
Lidingö kommun
Lilla Nacka förskola och skola
GleerupsNacka kommun
Gro PlayUppsala kommun
Lilla Nacka förskola och skola
MatteappenUppsala kommun
Lidingö kommun
Nuiteq, snowflakeUppsala kommun
CreazaUppsala kommun
Lidingö kommun
Lilla Nacka förskola och skola
Natur och kulturABB gymnasiet i Västerås
ImagilabsLidingö kommun
StrawbeesLidingö kommun
HypocampusNackademin (test planeras till hösten 2020)
Class QNackademin (test planeras till hösten 2020)
EdAi TechnologiesNackademin (test planeras till hösten 2020)
FrekenLilla Nacka förskola och skola
Your Next ConceptsAcademedia, NTI gymnasiet
StudybeeAcademedia, NTI gymnasiet
Learn to E-sportAcademedia, NTI gymnasiet (test planeras till hösten)
EddlerAcademedia, NTI gymnasiet (test planeras till hösten)

Vilket värde skapar testerna?

Swedish Edtest ska genom att testa skapa värde till bolag och testande lärare och huvudmän. Utifrån de utvärderingar vi genomfört kan vi se att alla deltagande lärare upplever att ett test bidrar till att öka deras förmåga att välja och värder digitala lärresurser. De upplever också att deras digitala kompetens stärks och att tester bidrar till det kollegiala lärandet. Av de deltagande bolagen som utvärderat Swedish Edtest upplever alla att testerna ger dem kunskap om verkligeheten i undervisningen som de också kan använda i sin produktutveckling.

Det här ska vi bli bättre på

Swedish Edtest är ett innovationsprojekt där vi utvecklas samtidigt som vi genomför tester med lärare och bolag. Det gör att vi snabbt förstår vad vi behöver uppdatera.

Under hösten kommer Swedish Edtest är det stort fokus på att göra vår process bättre. Vi ser bland annat att det inte är tillräckligt många som får stöd i vår checklista. Bland de lärare som använt vårt metodstöd upplever alla att det gett ett bra stöd i att genomföra testet, men det är många som testar utan metodstödet. En viktig uppgift för oss är att göra det mer tillgängligt och få alla som är med i tester att använda det. Vi ska också utveckla vår återkoppling till bolagen efter ett test så att det blir tydliga testresultat att utgå ifrån i sin produktutveckling.

Vi kommer att fortsätta dialogen med alla som deltar i Swedish Edtest. Det är av er vi lär oss. Vi kommer också att genomföra workshops med internationella aktörer för att få återkoppling på vår process och metod.

Kategorier
AKTUELLT

Testprogram för hösten

I augusti drar Swedish Edtest igång en intensiv höst tillsammans med testande lärare och edtechbolag. Vi kommer att genomföra tester på förskolelärarutbildningen i Halmstad, göra workshops om distansutbildning och distansutbildning i kris, uppdatera vår digitala matchmaking och mycket mer. Alla edtech bolag som anmält sitt intresse till oss kommer att få separata inbjudningar. Om du inte anmält ditt intresse kan du göra det här https://swedishedtest.typeform.com/to/wpNmkV

Program hösten 2020

AUGUSTI

 • Förskolelärarutbildningen på högskolan i Halmstad startar upp tester med sina studenter och edtechbolag som riktar sig mot förskolan. Bolagen väljs ut i juni 2020.
 • Tester som planerades under våren startar upp och de edtechbolag och lärare som vill fortsätta genomföra tester tillsammans påbörjar dem med att definiera syfte och ramar för ett test.

SEPTEMBER

 • 3 september workshop – så jobbar lärarutbildningar med tester (primärt för arbetsgrupp men nyfikna deltagare välkomnas)
 • 18 september workshop – distansundervisning och distansundervisning i kris. Vad har vi lärt oss?

OKTOBER

 • Digitala matchningsveckor – vi genomför digital matchning mellan edtech bolag och lärare 19 oktober – 6 november.
 • Internationell workshop om Swedish Edtest metodstöd.
 • 26 oktober workshop med Linnéuniversitetet där Swedish Edtest metod testas och utmanas.

NOVEMBER

 • Tester påbörjas mellan de bolag och lärare som blivit matchade i oktober.

DECEMBER

 • Så arbetar lärarutbildningar med digitalisering – öppen workshop.
 • Fortsatta tester samt utvärdering (tester och utvärdering kan även ske i januari).
 • Uppdatering av Swedish Edtest metodstöd.
Kategorier
AKTUELLT

The Next Generation By Design 2020 Symposium

Next Generation By Design (NGBD) samlar ledare för utbildningsindustrin och de som aktivt utvecklar nästa generations programvara och system för att effektivare stödja studenternas framgång. Den 26 maj deltog projektledare Hanna Elving, Swedish Edtest på symposium. Här hittar du länken för att se konferensen i efterhand.

Ladda ned Swedish Edtest presentation på engelska här.