Kategorier
AKTUELLT

90 lärare prioriterar att testa det som gagnar undervisningen

Nyfikenheten och utvecklingsviljan är trots ett år präglat av en pandemi stor hos lärare i Swedish Edtest. Under hösten har vi dubblerat antalet lärare som är med och testar och höjer sin digitala kompetens. Det beror till stor del att de som testade redan i våras tar med sina kollegor och skapar tester där det gemensamma lärandet delas av fler. 

Vi vill särskilt lyfta några saker i vår sammanfattning av året 

  • 90 lärare har testat eller har planerade tester med 30 bolag. 
  • 80 förskollärarstudenter på Högskolan i Halmstad och deras handledare och övningsförskolor har arbetet med tester som en del av sin undervisning och praktik. 
  • Vårens testande lärare uppgav alla att de ökade sin förmåga att välja och värdera digitala lärresurser genom att delta i Swedish Edtest tester.    
  • Deltagande lärare uppfattar att testerna som sker i undervisningen skapar engagemang hos eleverna. 
  • Återkopplingen från samtal med testande lärare berör bland annat att testen ökar deras förståelse för sin egen roll att aktivt arbeta med och kritiskt granska digitala lärresurser utifrån pedagogiska kvaliteter. 
  • Överlag ger lärarnas återkoppling till bolagen en bild av att de digitala lärresurserna lever upp till de pedagogiska kvaliteter de är designade för att bidra till.  
  • Vi ser att testande skolor tycker att det är viktigt att digitala verktyg för utbildning går att integrera med befintlig digital infrastruktur och befintliga digitala verktyg. De tester som stött på teknikstrul skapar frustration innan man kommer igång och syns i återkopplingen till edtechbolagen som får ett underlag att använda i sin produktutveckling. 

Under 2021 fortsätter Swedish Edtest att utveckla våra arbetssätt för att ännu bättre kunna stötta lärare och edtechbolag som testar med oss. Vår grundtanke är att läraren ska slippa administration av ett test och istället kunna ha fokus på att testa med sina elever som en del av den undervisning som läraren planerar och genomför. Skola och utbildning kommer fortsatt att vara under hård press under 2021. Att 90 lärare valt att arbeta med oss under hösten är ett tydligt tecken på att såväl huvudmän och lärare vill fortsätta att arbeta med utveckling som gagnar undervisningen och även under pandemitider.  

Kategorier
AKTUELLT

Så här går det till att testa med Swedish Edtest

Det här är en film för dig som testande lärare och testande bolag kan kika in på för att enklare kunna följa vår process och få ut så många nya lärdomar som möjligt av att testa.

Kategorier
AKTUELLT

Värdet av systematik när man testar

Se filmen med Italo Masiello där han betonar värdet av systematik när man testar med Swedish Edtest.

Kategorier
AKTUELLT

Webbinarium om tillgänglig lärmiljö

Hur skapar du en tillgänglig lärmiljö med digitala och fysiska lärresurser. Välkomna till ett morgonseminarium med Peter Lippman den 27 november.

Peter Lippman är en inspirerande och erfaren talare med fokus på tillgängliga lärmiljöer. Han har arbetat som lärare, bor i Australien men brukar åka till Sverige 2-3 gånger per år för att arbeta tillsammans med olika skolor.

Webbinaret fokuserar på Tillgänglig Lärmiljö i dess breda aspekt – hur vi aktivt kan göra de val som behöver göras i syfte att skapa en helhet mellan det fysiska, det sociala, det pedagogiska – där såväl det analoga som det digitala har sin medvetna plats. 

Anmäl dig på https://pedagog.uppsala.se/lippman.

Kategorier
AKTUELLT

Därför ska du som är lärare testa – se kortfilmen med Sara Fritz

Nästan 50 lärare testade digitala lärresurser med Swedish Edtest under våren 2020. Här berättar Sara Fritz, lärare på Lidingö om vad hon lärts sig och varför hon vill testa igen. Här finns mer information om hur ett test går till och hur du som lärare och edtechbolag kan förbereda dig.

Kategorier
AKTUELLT

Testa din digitala lärresurs med förskolelärarstudenter i Halmstad

I vår genomför Högskolan i Halmstads förskollärarutbildning tester inom ramen för Swedish Edtest. Tester genomfördes för första gången under hösten vid tre tillfällen som ett obligatoriskt moment i två olika kurser.

Här kan du få en snabb bild av hur testerna går till och vad du som bolag får ut av att vara med.

Marie-Heléne Zimmerman Nilsson, Högskolan i Halmstad
Rune Elmström, Weco Play

Nu söker vi bolag som utvecklar digitala lärresurser för förskola. Anmäl ditt intresse senast 30 nov. Anmälningslänk:

https://swedishedtest.typeform.com/to/TYGIfU

Tänk på att din produkt ska vara anpassad för förskola och kunna användas för spel, lek och rörelse där förskolebarnens interaktivitet stöttas eller för estetiskt skapande (bild/musik) och berättande.

Testerna genomförs inom två kurser Lek, lärande och rörelse med studenter som går sin tredje termin och estetiska processer och samspel med studenter som går sin femte termin. Testerna sker förstunder en heldag på Digitalt Lärcenter på Högskolan i Halmstad (DLC) eller på en digital plattform.  Studenterna arbetar där tillsammans med bolagen enligt Swedish Edtest testmetod. Studenterna  genomför sedan tester under praktikdagar med förskoleelever. Lärarresurserna som testas utvärderas och får återkoppling som kan användas i vidare produktutveckling. Testerna genomförs  i februari och april.

Utvalda bolag kommer att bjudas in till digitala träffar på förmiddagen den 9 december då lärare på förskollärarutbildningen deltar och får chansen att ställa fördjupande frågor.

 Lärdomarna av testerna sammanfattas i en handbok för att underlätta för fler lärarutbildningar i Sverige att arbeta på likdanande sätt för att stärka blivande lärares digitala kompetens.

Kategorier
AKTUELLT

Därför ska du som bolag delta – se filmen med Rune Elmström

52 edtechbolag erbjöd lärare att testa digitala lärresurser med Swedish Edtest under våren 2020. Här berättar Rune Elmström, utvecklare på Sweco Play om vad han lärts sig och varför han vill delta med tester igen. Här finns mer information om hur ett test går till och hur du som lärare och edtechbolag kan förbereda dig.

Kategorier
AKTUELLT

Förskollärarstudenter testar digitala verktyg i nationell testbädd

Blivande förskolelärare har en viktig roll i att driva och utveckla digitaliseringen och lära barn att hantera digitala lärresurser. Nu testar därför den nationella testbädden Swedish Edtest med förskolelärarutbildningen i Halmstad.

Hör Marie-Helén Zimmerman Nilsson berätta om deras första workshop om digitala lärresurser den 16 september, där inbjudna företag bidrog med sina digitala lärresurser och förskollärarstudenter testade och utvärderade.

Läs mer på Högskolan i Halmstads hemsida.

Marie-Helén Zimmerman Nilsson, docent i pedagogik och Högskolan i Halmstads projektledare för Swedish Edtest.
Kategorier
AKTUELLT

Educational technology – how can we talk about and measure quality?

We need a common language if we are to talk about quality in edtech. That was one of the conclusions from the international high level discussion on how we can measure quality in edtech that Swedish Edtest and Swedish Edtech Industry co-hosted October 15.

See the full discussion here:

The aim of the discussion was to highlight the complexity of measure quality in edtech and the urgent need to find platforms and methods where edtech companies and teachers can work together to take the next step to develop robust educational technologies and to enhance their quality and value in the classroom.

The perspectives in the discussion shifted from the tech to education, but all participants agreed on that interaction between teachers, policymakers and edtech developers is crucial in order to work with quality. A trustful relation that respect the profession on both sides is needed to be able to talk and evaluate edtech in the complex landscape that learning is.

Read more about the speakers and their work here.

Main speakers:

Dr Alison Clark-Wilson, UCL Institute of Education, on how to make edtech companies more research-minded https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/ucl-knowledge-lab/educate

Anna Rantapero-Laine, Project manager, Smart Learning Environments for the future City of Helsinki on how to create functional and clear operating models for co-creation and to test them in practice. https://6aika.fi/en/project/smart-learning-environments-of-the-future/

PhD Anna Åkerfeldt, Swedish Edtest, on how to support teachers to evaluate and choose edtech that fit their needs. https://edtest.se/

Giving their perspectives around the table:

Stig Toke Gissel, Manager, Læremiddel.dk, PhD National Research Institute for Educational Materials, Denmark, on the importance of develop and disseminate knowledge about digital learning materials https://laeremiddel.dk/https://laeremiddel.dk/

Reflections from today’s lecture with Stig Toke Gissels. Interviewed by Hanna Elving.

Nathalie Sandstedt, Education and teaching Secretary, Sweden´s National Agency for Education, on Swedens digital strategy for schools and the Swedish way to support teachers to look for quality in learning materials. https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/skolverket-framjar-skolvasendets-digitalisering

Italo Masiello, Professor in Edtech Linneaus University, on the role as Sweden´s first professor of Edtech and the aims to engage companies and teachers in the research on effects of Edtech. lnu.se/edtechlnu

Nina Iles, Head of EdTech, BESA- the British Educational Suppliers Association (covering 80% of the UK educational market in terms of School spending) on how to encourage edtech companies to find their way to work and measure quality and the importance of evidence for growing edtech companies. https://www.besa.org.uk/

Jannie Jeppesen, CEO Swedish Edtech Industry, on how supporting educators and procurement officers to demand and ask for solutions that support needs and keys for development of edtech products and services

Marie-Helene Zimmerman Nilsson, Associate Professor of Education University of Halmstad, on the importance to educate teacher training students in how to use and look for quality in edtech products. https://hh.se/information/nyheter/nyheter/2020-09-17-forskollararstudenter-testar-digitala-verktyg-i-nationell-testbadd.html

Kategorier
AKTUELLT

Vad ska du testa i höst? Nu är höstens schema klart

Nu är höstens schema klart och det är dags att anmäla dig till det du är intresserad av här:

OBS ändringar i schemat. Kognity har utgått.

Schema_digital matchning höst2020.pdf