Kategorier
Bolag höst 2021

Moka Mera Emotions – lär barn att identifiera känslor

Moka Mera Emotions är en lekfull, pedagogisk app för barn, med vars hjälp de kan undersöka och lära sig att identifiera sina känslor genom att använda emotionella filter och känslokort. Appen är gratis och kan laddas ner på App Store och Google Play Store.

Appen kan användas inom småbarnspedagogiken av barn tillsammans med pedagoger som ett verktyg att reflektera över sina känslor.

De emotionella filtren är ett bra redskap att förstärka barnets självkänsla. Filtret “glad” vänder barnets mungipor uppåt och filtret “ilska” gör att rök kommer ut ur barnets näsborrar. Filtret “sorg” har animerade tårar som tränger ut ur ögonvrårna. Upplevelsen av känslorna förstärks med hjälp av en ljudvärld som har anpassats till varje känsla. Målet med fotografierna är att lära barn identifiera, handskas med, beskriva och diskutera känslor likaväl att förstå och bemöta andras känslor, något som stärker barnets emotionella färdigheter.

Det här är ett roligt sätt att undersöka känslor och appen fungerar som en utgångspunkt för meningsfulla diskussioner. Diskussionen är central och det är där pedagogiken kommer in! Exempel på frågeställningar att diskutera finns i appen eller på mokamera.com.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Är appen pedagogiskt intressant för att användas inom förskolan och eventuellt de lägsta klasserna i grundskolan i Sverige? Appen är lekfull, har ett klart pedagogiskt syfte och är utvecklad i samråd med experter. Den bygger på den finländska småbarnspedagogiken, vilket långt överensstämmer med den svenska. Vi följer samtliga GDPR regler; appen har ingen reklam, inga inköp kan göras i den och den samlar ingen som helst data.

Teknikkrav: Apparna kan laddas ner på iOS och Android apparater, både på telefon och pekplatta. Vid användningen behöver man inte vara uppkopplad till nätet. Lärostunderna har vi i pdf-filer, som lätt kan sändas via e-post.

Läs mer om bolaget: Moka Mera

Kontakt: Petra Holm

Boka ditt möte här

Kategorier
Bolag höst 2021

Notysing – din digitala musiklärare

Lär dig musikens grunder på ett musikaliskt och roligt sätt genom att sjunga! Du blir guidad av din digitala musiklärare Noty som ger dig feedback på det du gör, på din nivå, alldeles från början och hela vägen.

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi behöver få ytterligare testat vår produkt i skolan, både vad gäller teknik, lärar- och elevinteraktion.

Teknikkrav: Internetkontakt krävs, tablets, telefoner eller datorer med inbyggd eller kopplad mikrofon och hörlurar inte äldre än fem år.

Läs mer om bolaget: Doremir Music Research

Kontakt vid mötesbokning: Sven Ahlbäck

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Giglets Literacy Resource

Giglets är en online-läsresurs som används av tiotusentals lärare och elever. Giglets alfabetiseringsresurs inspirerar till kärlek till läsning och ger positiva resultat för barn. Det hjälper eleverna att förstå texter i skolan och hemma. För lärare sparar det tid, hjälper till med planering och informerar om nästa steg i undervisning och lärande. Giglets innehåller ett tillgängligt och ständigt expanderande textbibliotek.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Nyttan av läsresurs för svensk utbildning.

Teknikkrav: Internetåtkomst + webbläsare.

Läs mer om bolaget: Giglets Education

Kontakt: Dr Karsten Kärcher

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

Moka Mera Lingua – app för språkinlärning

Moka Mera Lingua är en rolig och fantasifull applikation för små barn som vill bekanta sig med och lära sig nya språk genom lek. Appen är gratis och kan laddas ner på App Store och Google Play Store.

Med olika aktiviteter och roliga minispel underhåller de två figurerna, som talar olika språk, barnet medan barnet utforskar de fyra rummen i trädkojan och lär sig ett nytt språk. Moka Meras värld innehåller ingen text, så ingen läskunskap krävs.

Appen innehåller ord och fraser på nio olika språk: svenska, engelska, finska, franska, spanska, tyska, ryska, arabiska (levantine) och kinesiska (mandarin). Snart lägger vi även till danska, norska och isländska. De kombineras fritt, så att det ena språket är barnets första språk, det andra språket är det nya som barnet vill lära sig.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Är appen pedagogiskt intressant för att användas inom förskolan och eventuellt de lägsta klasserna i grundskolan i Sverige? Appen är lekfull, har ett klart pedagogiskt syfte och är utvecklad i samråd med experter. Den bygger på den finländska småbarnspedagogiken, vilket långt överensstämmer med den svenska. Vi följer samtliga GDPR regler; appen har ingen reklam, inga inköp kan göras i den och den samlar ingen som helst data.

Vi har utvecklat lärostunder, dvs noggranna beskrivningar på hur pedagoger kan genomföra olika aktiviteter med barn i grupp, för att antingen introducera ett nytt språk för barnen, eller lära barn att identifiera, diskutera och reflektera över egna och andras känslor. Dessa lärostunder önskar vi även få feedback på, fungerar de inom ramarna för den svenska läroplanen och pedagogiken? Både Suzan och Petra har svenska som modersmål.

Teknikkrav: Apparna kan laddas ner på iOS och Android apparater, både på telefon och pekplatta. Vid användningen behöver man inte vara uppkopplad till nätet. Lärostunderna har vi i pdf-filer, som lätt kan sändas via e-post.

Läs mer om bolaget: Moka Mera

Kontakt: Petra Holm

Boka ditt möte här

Kategorier
Bolag höst 2021

Moomin Language School

Moomin Language School är en digital språkinlärningstjänst för förskolor som vill ge sina elever inspirerande upplevelser på engelska.

En spännande sago-baserad inlärningsapplikation lär barn grunderna i engelska på ett sätt som väcker glädje och vårdar barns självförtroende. Allt som krävs är 5-15 minuters daglig lek. Veckovisa lektionsplaner hjälper lärarna att skapa intresse för det nya språket genom lek, kommunikation och uppmuntran.

Vår läroplan består av sju nivåer som sträcker sig över 114 veckor. Vår forskningsbaserade inlärningsmetod har skapats av tidiga lärare, språklärare, lingvister, tekniska experter och andra yrkesverksamma med över 30 års erfarenhet av digital språkutbildning. Hos oss växer barn till lyckliga globala medborgare som är redo att förändra världen!

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill se om Mumin Språkskola passar in i utbildning av unga och få feedback från lärare, barn och föräldrar.

Teknikkrav: Surfplatta eller mobiltelefon (Android eller iOS) med internetåtkomst. Applikationer kan laddas ner på Google Play och App Store.

Läs mer om bolaget: Moomin Language School

Kontakt: Saga Arola

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

NUITEQ Snowflake – lektionsaktiviteter

NUITEQ Snowflake är utbildningslösningen som aktiverar dina elever genom engagerande pedagogiska aktiviteter. Använd dig av de tusentals lektionsaktiviteter som Snowflake erbjuder för att förstärka eller testa elevernas kunskaper eller skapa egna.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Stöd- eller andra funktioner som ni som lärare saknar i vår produkt, förbättringar när det gäller hur lättanvänd den är.

Teknikkrav: Snowflake är webbaserad så lärarna och eleverna behöver bara ha tillgång till en dator eller surfplatta och en Internetuppkoppling.

Läs mer om bolagetNUITEQ

KontaktMyrto Pitsava

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

SubReader – utbildningsfilm

SubReader vill göra utbildningsfilm tillgänglig för alla på lika villkor. Vi gör detta genom att utveckla en assisterande teknologi som läser undertexter högt genom en app, så elever med lässvårigheter får ta del av samma kunskap som klasskamraterna.
www.subreader.se/schools

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi har endast testat appen i Danmark, efter hur skolsystemet ser ut där, och behöver feedback på hur hela användningsprocessen fungerar i svenska skolor. Vi behöver veta hur vi kan anpassa lösningen för att vara så lätt och smidig som möjligt för att vi ska kunna säkra oss att den kan hjälpa på bästa sätt.

Teknikkrav: Det kräver att man har en smart phone, android eller iPhone. Har man tillgång till en dator behöver man kunna ladda ner chrome webbläsare. Går även att testa utan dator.

Läs mer om bolaget: SubReader

Kontakt: Isabelle Broddén

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021

Skoltavlan Junior – ny plattform


Skoltavlan
Junior är en ny plattform med interaktivt undervisningsmaterial för förskola och förskoleklass. Skoltavlan Junior kan användas på SMART Board, iPad, Chromebook, PC eller Mac. I plattformen kommer pedagoger kunna skapa eget material.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi önskar få återkoppling på innehåll och funktioner i Skoltavlan Junior. Vi vill säkerställa att undervisningsmaterial och tillhörande funktioner matchar målgruppens behov. Vi önskar även få återkoppling på användarvänlighet och få förslag på innehåll som skulle förbättra plattformen.

Teknikkrav: För att använda Skoltavlan Junior krävs internetuppkoppling. Skoltavlan Junior går att använda på PC, Mac, Smart Board, iPad och Chromebook.

Läs mer om bolagethttps://skoltavlan.nu/

KontaktErik Truedsson

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Educaora – interaktiv inlärning

Educaora.com gör inlärningen interaktiv och spelifierad. Eleven låser succesivt upp nytt material genom att svara på frågor. Exempel på vad som kan göras kan ses här: educaora.com/search. Lärare har skapat interaktiva spelifierade artiklar i alltifrån SFI-undervisning till högskolematte.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: på vilket sätt användningen av Educaora skapar engagemang.

Teknikkrav: inga

Läs mer om bolaget: Educaora

Kontakt vid mötesbokning: Erik Hallström

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Curipod – plattformen för nyfikna

Gör frågor till en rolig aktivitet, som en omvänd frågesport. Eller testa andra aktiviteter som skapar engagerade och interaktiva klasser där alla deltar.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Curipod vill ha feedback från studenter och lärare om Curipod engagerar. Vi vill också få feedback om Curipod bör öppna för peer-to-peer.

Teknikkrav: Fungerar bra med mobil dator eller iPad och kräver inte stabilt internet.

Läs mer om bolagetCuripod

KontaktJens Aarre Seip

Boka ditt möte med oss här