Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Gimi – privatekonomi för barn

Med Gimis lektioner får elever ett interaktivt och inspirerande verktyg för undervisning i privatekonomi. Målet med utbildningsplattformen är att eleverna ska skapa sig en förståelse för värdet av pengar, korrelationen mellan vardagliga beslut och finansiella konsekvenser samt en hållbar ekonomi. Äventyret mot finansiella superkrafter. 

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare:

  • Vi vill testa ifall våra digitala, interaktiva lektioner inom privatekonomi kan fungera för skola / fritids  för barn i årskurs 1-6, hittills endast testats för privat bruk i familjer
  • Vi behöver återkoppling på ifall vårt innehåll passar i skolundervisningen och om det går att genomföra trots att det bara fungerar på läsplattor och mobiltelefoner
  • Vi vill veta vad lärare behöver för handledning och vad eleverna behöver för introduktionsmaterial för att börja genomföra de digitala lektionerna
  • Vi vill ta reda på om vårt innehåll engagerar eleverna och om de upplever att de lär sig något nytt 

Teknikkrav: Läsplatta (Ipad eller liknande) alt mobiltelefoner

Läs mer om bolagetGimi

KontaktSofie von Krusenstierna

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

No Isolation – skolrobot

No Isolations mål är att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att skapa kommunikationsverktyg för att hjälpa de drabbade. Företaget har producerat skolroboten AV1- ett barns ögon, öron och röst i klassrummet, samt Komp – enknappsdatorn för analoga generationer.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill lära oss mer om hur skolroboten AV1 kan hjälpa elever med problematisk frånvaro att hitta tillbaka till skolan. Vi är även intresserade av att hjälpa elever som på grund av sjukdom behöver använda sig av distansverktyg. Vi hoppas på inspel från dig som lärare, och om möjligt även elever och föräldrar, samt förslag på vidareutveckling.

Teknikkrav: Tillgång till wifi om 4G-täckningen är dålig. Vanlig stickkontakt för att ladda AV1. En ipad eller android-surfplatta som eleven kan använda för att styra roboten.

Läs mer om bolagetNo Isolation

KontaktJohanna Dovander

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Eddler – läromedel i matematik

Digitalt läromedel i Matematik (högst och gy). Lärare och elever testar lektionerna – undervisningsvideor, teoritexter och övningar – och Eddlers system för att ge läxa och följa elevens arbete. Eddler erbjuder även ett verktyg för digitala prov, konstruera själv eller använd Eddlers färdiga prov.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill att ni utvärderar lektionens innehåll – undervisningsvideor, teoritexter och övningar – och hur väl eleverna lär sig ett ämnesinnehåll med hjälp av Eddler. Samt hur väl läraren kan följa elevers aktivitet och resultat på individ och gruppnivå.

Teknikkrav: Uppdaterad webbläsare och bredband. Används med fördel i webbläsaren Google Chrome.

Läs mer om bolagetEddler

Kontakt: Anna Karp

Boka ditt möte med oss här.

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Kunskapsmedia – utbildningsfilmer

Kunskapsmedia Group Stockholm AB vänder sig till grundskolan. Vi vill förbättra våra utbildningsfilmer och utbildningsklipp. Det inkluderar också att utveckla filmernas kringmaterial som studiematerial och quiz.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Är innehållet rätt upplagt? Har vi rätt tilltal, form, längd och stil? Saknas något? Fyller de sitt syfte? Vad kan göras bättre/annorlunda?

Teknikkrav: Bra uppkoppling och bredband.

Läs mer om bolagetKunskapsmedia

Kontakt: Mia Lund-Arnell

Boka ditt möte med oss här.

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Loops – digital utbildningsplattform

Loops är en digital utbildningsplattform framtagen för att underlätta och effektivisera digitala utbildningar. Loops är byggd för formativa processer. I praktiken betyder detta att du som ledare kan vara aktiv i deltagarens lärandeprocess just när det händer.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Hur den digitala lärresursen fungerar på vux-gymnasiet och om vår nya design och tutorial gör det lättare för lärare att komma igång. Hur snabbt pedagoger kan komma igång med egenproducerat material i undervisningen samt hur vår integrering fungerar med M365.

Teknikkrav: Loops är en cloudlösning, responsiv på alla enheter.

Läs mer om bolagetLoops

Kontakt för mötesbokning: Martin Karlsson

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Grasple – övningar online

Grasple vänder sig till vuxenutbildning och högskola. Grasple är en onlineplattform som gör det möjligt för lärare i högre utbildning att hitta och skapa öppen licensierade övningar och enkelt dela dem med kollegor och studenter. Efter framgångsrik användning vid olika nederländska universitet vill vi testa om vår lösning också passar den svenska marknaden.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Efter framgångsrik användning vid olika nederländska universitet vill vi testa om vår lösning också passar den svenska marknaden.

Teknikkrav: Internetuppkoppling

Läs mer om bolagetGrasple

KontaktPim Stuurman

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Haldor – bedömningsstöd och planering

Haldor Education är en samling prisbelönta, pedagogiska tjänster för hela lärprocessen som gör det möjligt för lärare att skapa och bedöma planeringar och uppgifter kopplat till Skolverkets läroplaner i Microsoft Teams. Den sömlösa integrationen i Teams gör det också enklare för lärare, elever och vårdnadshavare att samarbeta, kommunicera, följa upp och ge feedback. Att skolor kan arbeta helt i Teams förenklar skolvardagen för lärare och sparar tid som istället kan läggas på undervisning.

Med Haldor kan skolor skräddarsy Microsoft Teams med de tjänster skolan behöver eller välja alla tjänster och få en modern, skalbar lärplattform helt och hållet i Teams.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill få testat våra nya bedömningsstöd samt den utökade planeringsfunktion där du kan jobba mer flexibelt med fler lärresurser och involvera eleven ännu mer.

Teknikkrav: inga

Läs mer om bolagetHaldor Education

KontaktJarle Skogheim

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Natur & Kultur – lärarverktyg för planering

Natur & Kultur vänder sig till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi vill ha kontakt med lärare som vill bidra till utvecklingen av funktioner för planering, granskning av elevsvar samt statistik.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Bidra till utvecklingen av funktioner för planering, granskning av elevsvar samt statistik med Digilär.

Teknikkrav: Dator eller läsplatta och internetuppkoppling.

Läs mer om bolaget: Natur & Kultur

KontaktSara Avén

Boka ditt möte med oss här

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Hopspots – fysisk aktivitet och kodning

Interaktiva brickor som elever kan hoppa på, tänds och kan anslutas till en mikrobit. Feedback om relevansen av att kombinera mikro: bit kodning med att skapa spel som förbättrar fysisk aktivitet. Feedback om lektionsplaner och lärandemål.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Hopspots Code:kit. Vi önskar feedback på att kombinera mikro: bit kodning med att skapa spel som förbättrar fysisk aktivitet samt om lektionsplaner och lärandemål.

Teknikkrav: Dator för att kunna skapa koden för micro: bit.

Läs mer om bolagetHopspots

KontaktAviaja Borup Lynggaard

Boka ditt möte med oss här 

Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

EdAider – digital lärplattform för klassrummet

EdAider som är framtaget av forskare och lärare är en helt ny slags lärplattform som utgår ifrån lärares och elevers arbete i klassrummet. Som en klassrumsplattform som stödjer lärande i det fysiska-, hybrida- och online klassrummet, samlar den en rad essentiella pedagogiska verktyg i en och samma plattform.

Exempel på verktyg är digitala exit-tickets, handuppräckning, lektionsinstruktioner och checklistor, funktioner som ger er koll på elevernas välmående, verktyg för formativ och summativ bedömning, realtids analytics, videokonferensverktyg och mycket mer.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi ser gärna lärare som testar hur klassrumsplattformen stödjer och förenklar lärares arbete i klassrummet (fysiska klassrum, likväl som hybrida eller fullt online).

Teknikkrav: Bärbar dator eller surfplatta. Webbaserat.

Läs mer om bolaget: edAider

Kontakt: Jens Gorne

Boka ditt möte med oss här