Dags att förbereda ett test

När ett test förbereds börjar ni som testande lärare och bolag med att identifiera ert gemensamma syfte med testet. För dig som bolag innebär det att tänka igenom utifrån vilket/ vilka syfte(n) och användningsområden den digitala lärresursen har utvecklats. För dig som lärare betyder det att identifiera vilket behov och syfte som ligger till grund för att du valt att testa en viss digital lärresurs.

Ett eller flera syften kan väljas. Edtechbolag och lärare matchas och ni som finner varandra träffas tillsammans med huvudmannens projektledare för att planera testet. Under mötet används en checklista och ett avtal skrivs. Edtechbolag och lärare kommer fram till ett gemensamt syfte med testet och längden på testperioden samt hur många test som genomförs under perioden bestäms. Längden på testperioden beror på lärarens planering men brukar vara mellan 3–8 veckor.

Stödjande material

Ladda ned avtal som pdf

Ladda ned checklista som pdf

Vad ska du testa?

Testet kan ha ett eller fler syften

1.

Eleverna ska lära sig ett ämnesinnehåll och arbeta självständigt med hjälp av
lärresursen .
● Det finns färdiga texter, video eller animationer kring ett specifikt ämnesinnehåll.
● Lärresursen ger eleven möjlighet att göra quizzar, repetera och öva sig på innehållet eller arbeta med dilemmafrågor på egen hand.
● Eleverna ska kunna arbeta
självständigt med lärresursen såväl i klassrummet som hemma.
● Lärresursen stöttar självreglerat lärande och innehållet kan individualiseras.

2.

Lärresursen ska stötta och utveckla elevers/studenters färdigheter, förmågor och kompetenser.
Exempelvis läsförståelse, skrivande, datalogiskt tänkande, analysförmåga, metakognition samt samarbete/ kollaborativt arbete.

3.

Testa hur läraren kan skapa ett eget ämnesinnehåll som kan användas i undervisning en med hjälp av lärresursen. Exempelvis att det ska gå att bygga ihop ett eget material. Ett
innehåll som kan användas av eleverna.

4.

Få stöd i arbetet med bedömning och dokumentation med hjälp av lärresursen. Exempelvis att skapa stöd för kamratbedömning, lärarbedömning eller självbedömning. Även stöd för att följa elevernas lärande, anpassa innehåll och möjligheterna för att ge feedback till eleverna. Tillsammans kan testande lärare och bolag identifiera kompletterande syfte. Ju tydligare ni är med syftet desto bättre test.