Vi värnar lärarstudenters digitala kompetens

Lärarstudenter blir mer digitalt kreativa och har bättre förutsättningar för att använda digital teknik i sitt pedagogiska arbete. Därför genomför Swedish Edtest tester på förskollärar utbildningen tillsammans med Högskolan i Halmstad, Region Halland och flera edtechbolag. Nu finns erfarenheterna samlade i en handbok.  

Ladda ner handboken som PDF

Handboken bygger på erfarenheter av tester tillsammans med 80 förskollärarstudenter, övningsförskolor och två edtechbolag under hösten 2020. Ett mål med projektet har varit att stärka studenters digitala kompetens, och att de ska kunna ställa tydligare krav på digitala läresurser. Det är första gången en lärarutbildning i Sverige testar digitala lärmedel för sina studenter. 
 
– Från företagen fick vi ett bra bemötande. De var inbjudande och ville att vi skulle göra detta tillsammans. De var intresserade av våra åsikter och idéer. De frågade och instruerade och de var som sagt delaktiga. Vi kunde behövt dem mer. Det kändes som ett vinna-vinna-koncept. Mycket bättre kan det inte bli, säger en av studenterna.  

För att fler ska kunna jobba med tester som en del av utbildningen så har vi gjort en handbok som alla kan ta del av. Den ska fungera både som en uppmuntran och som en inspiration till andra lärosäten som vill öka sina lärarstudenters möjligheter att som pedagoger påverka vilken teknik som används i undervisningen, säger Hanna Elving, projektledare för Swedish Edtest. 

-Huvudmännen som står bakom Swedish Edtest vill anställa lärare och förskollärare med digital kompetens, och det finns ett stort behov av att kunna erbjuda den här typen av delar i lärarutbildningen, säger Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka. Det här är ett sätt att på ett konkret sätt att få lärarstudenter nyfikna och kritiskt inställda på hur de kan använda digitala läromedel tillsammans med studenter. 
 
Tillsammans med edtechbolagen har lärarstudenterna testat lärresurser, både i utbildningen och i praktik. Edtechbolagen har kunnat få återkoppling från studenterna vilka behov som finns i undervisningen och få bättre förutsättningar för att utveckla produkter som matchar skolplanen. Lärarstudenterna har fått bättre förutsättningar att upptäcka teknikens möjligheter, att höja sin digitala kompetens och få en bättre beställarförmåga att ställa krav på digitala läromedel. 

Marie- Helene Zimmerman Nilsson, docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad, processledare för Swedish Edtest vid lärosätet, höstterminen 2020 berättar om varför de tester och hur de gått tillväga.

Bolagen som deltagit i testerna är Nuiteq med Snowflake samt Weco play. Här berättar Rune Elmström, utvecklare på Weco Play om vad han lärts sig och varför han vill delta med tester igen.