Efter test

Läraren fyller i en färdig digital enkät som en uppföljning av testet. Enkätfrågorna bygger på vilket syfte läraren hade med att testa den digitala lärresursen och följer det innehåll som stödkorten har. Ju mer av materialet som används före och under ett test desto snabbare går det att göra uppföljningen.

Swedish Edtest rekommenderar också att testande lärare och huvudmän använder utvärderingen av produkten/tjänsten som underlag för diskussioner i sammanhang för kollegialt lärande. Swedish Edtest erbjuder ett antal sådana meet-ups och gör också en övergripande analys av resultaten från testerna.

Här hittar du den avslutande enkäten https://swedishedtest.typeform.com/to/rqp1m9?email=xxxxx

Enkäten innehåller bland annat ett antal värdeord eller reaktionskort där den testande läraren kan välja de ord som bäst motsvarar upplevelsen av produkten/tjänsten. Orden/korten finns här. Innan bolaget tar del av lärarens svar på utvärderingen väljer bolaget från samma uppsättning av reaktionskort de ord de vill att produkten ska sammankopplas med. Detta för att få syn på likheter, diskrepans mellan lärares valda ord och bolagens.

Swedish Edtest rekommenderar att bolagen använder svaren på den digitala enkäten och likheten/diskrepansen i reaktionskorten som underlag för strukturerade intervjuer (lärare och elever) och workshop se förslag på frågor och upplägg här.

Svaren på enkäten skickas till bolagen och sparas av Swedish Edtest. Svaren offentliggörs inte utan bolagens och testande lärares medgivande.