16 December 2020
By Edtest

90 lärare prioriterar att testa det som gagnar undervisningen

Nyfikenheten och utvecklingsviljan är trots ett år präglat av en pandemi stor hos lärare i Swedish Edtest. Under hösten har vi dubblerat antalet lärare som är med och testar och höjer sin digitala kompetens. Det beror till stor del att de som testade redan i våras tar med sina kollegor och skapar tester där det gemensamma lärandet delas av fler.
This is an image

90 lärare prioriterar att testa det som gagnar undervisningen

Vi vill särskilt lyfta några saker i vår sammanfattning av året 

90 lärare har testat eller har planerade tester med 30 bolag. 

80 förskollärarstudenter på Högskolan i Halmstad och deras handledare och övningsförskolor har arbetet med tester som en del av sin undervisning och praktik. 

Vårens testande lärare uppgav alla att de ökade sin förmåga att välja och värdera digitala lärresurser genom att delta i Swedish Edtest tester.    

Deltagande lärare uppfattar att testerna som sker i undervisningen skapar engagemang hos eleverna. 

Återkopplingen från samtal med testande lärare berör bland annat att testen ökar deras förståelse för sin egen roll att aktivt arbeta med och kritiskt granska digitala lärresurser utifrån pedagogiska kvaliteter. 

Överlag ger lärarnas återkoppling till bolagen en bild av att de digitala lärresurserna lever upp till de pedagogiska kvaliteter de är designade för att bidra till.  

Vi ser att testande skolor tycker att det är viktigt att digitala verktyg för utbildning går att integrera med befintlig digital infrastruktur och befintliga digitala verktyg. De tester som stött på teknikstrul skapar frustration innan man kommer igång och syns i återkopplingen till edtechbolagen som får ett underlag att använda i sin produktutveckling. 

Under 2021 fortsätter Swedish Edtest att utveckla våra arbetssätt för att ännu bättre kunna stötta lärare och edtechbolag som testar med oss. Vår grundtanke är att läraren ska slippa administration av ett test och istället kunna ha fokus på att testa med sina elever som en del av den undervisning som läraren planerar och genomför. Skola och utbildning kommer fortsatt att vara under hård press under 2021. Att 90 lärare valt att arbeta med oss under hösten är ett tydligt tecken på att såväl huvudmän och lärare vill fortsätta att arbeta med utveckling som gagnar undervisningen och även under pandemitider.