10 September 2020
By Edtest

Alla uppskattar en automatisk dörr även om den inte är nödvändig

När Daniel Östlund, forskare på Högskolan i Kristianstad föreläste om Universell design för lärande (UDL) på ett morgonseminarium arrangerat av Lärcentrum vid Vuxenutbildningen Falkenberg och Swedish Edtest fanns flera liknelser mellan lärande och vår offentliga miljö.  

This is an image

Alla uppskattar en automatisk dörr även om den inte är nödvändig

Precis som att det går att designa och bygga trappor där det är helt naturligt att man både kan rulla, hoppa och gå ner och upp i kan vi designa läromedel och lärande utan barriärer. Utan barriärer kan man exempelvis lyssna, läsa eller känna sig till kunskap. UDL handlar om att designa med hänsyn till allas individuella förutsättningar för att genom variation skapa delaktighet. Det är inte en one size fits all undervisning eller särskilda anpassningar för en mindre grupp individer.  

I USA där forskningen och utvecklingen av UDL tog sin början är det idag naturliga inslag i nationella riktlinjer för utbildning och utbildningsteknologi. I Sverige är begreppet inte lika välkänt även om många pedagoger arbetar med UDLs principer utan att veta om det.  

UDL i undervisningen 

Pedagoger vet ofta från början att vissa elever kommer att stöta på barriärer i sitt lärande under hela sin utbildning och genom att tänka brett när undervisning designas kan många av dem undvikas. Daniel Östlund rekommenderade att börja med små förändringar utifrån några checkpoints för att mer medvetet arbeta med UDLs principer i sin undervisning.  

Checkpoints för lektioner 

  • Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att känna sig motiverade och engagerade i sitt eget lärande? 
  • Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att utveckla kunskaper och förmågor på olika sätt? 
  • Skapar lektionen förutsättningar för alla elever att arbeta, ta till sig information, uttrycka sig, visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt med stöd av varierande arbetsformer? 

Målet är att skapa stödstrukturer i lärandet så att elever kan arbeta mer och mer självständigt och lyckas med sin uppgift.  

UDL i utvecklingen av digitala lärresurser  

Enligt Daniel Östlund är digital utbildningsteknologi ett viktigt stöd för att skapa ett lärande designat för alla, men självklart måste digitala läromedel och lärresurser också designas så att de är tillgängliga och erbjuder olika sätt att lära sig och lyckas. Några viktiga utgångspunkter får utvecklingen av digitala läromedel är  

• lämna ”samma” information med olika metoder (som uppfattas med syn, hörsel, känsel) 

• lämna information i justerbara format (till exempel text och grafik som kan förstoras, ljud som kan förstärkas, textad återgivning av talat språk och muntliga beskrivningar av bilder och grafik) 

• se till att viktiga ord och symboler förklaras och förstås 

• visa innehåll från flera medier, inte bara text  

Mer läsning 

Ladda ned presentationen här:

Swe_Edtest_Vux_Falkenberg_20200903_handout.pdf

Här finns Daniels bilder om UDL som visades under föreläsningen  

Om du vill veta mer rekommenderas följande länkar:

Home

https://medium.com/udl-center

http://www.cast.org/

http://udlguidelines.cast.org/