05 November 2020
By Ugglan

Därför ska du som bolag delta

52 edtechbolag erbjöd lärare att testa digitala lärresurser med Swedish Edtest under våren 2020. Här berättar Rune Elmström, utvecklare på Sweco Play om vad han lärts sig och varför han vill delta med tester igen.