12 October 2023
By Johanna

Erbjudande om kostnadsfritt stöd

Just nu erbjuder vi kompletterande och ytterligare konkret stöd för er som vill bli Edtestare.

Introduktion - utbildning - matchning

Edtest och den process som finns på plats i den digitala testarenan är en reling att hålla sig i när ni går in i ett samarbete för att tillsammans bli bättre på att välja, värdera och utveckla digitala lärresurser. Här möts ni, lärare och edtechföretag, på en neutral arena för att öka kvaliteten på såväl de digitala momenten i undervisningen som på de digitala lärresurserna.

Som komplement erbjuder vi ytterligare konkret stöd i ert arbete. Ett stöd för att komma igång på bästa sätt och för att sedan hitta en systematik i arbetet, där målet är att "edtestandet" blir ett naturligt verktyg i lärarens verktygslåda att använda vid planering och genomförande av undervisningen. Ett verktyg som gör att ni också lättare kan utvärdera och avgöra vilka digitala lärresurser ni vill och behöver ha i verksamheten.

This is an image

1. Introduktion: förankra och organisera

Vi arrangerar gemensamma möten, digitala och/eller på plats för att informera och förankra ert arbete. Vi arbetar tillsammans fram en plan för bästa upplägg utifrån hur er organisation ser ut - vem/vilka hos er som ev. ska vara lite mer ansvariga (processledare) osv. Vi inventerar vilka digitala lärresurser ni har idag för att kunna förbereda för testning av dem. Edtest kan användas på såväl nya som nuvarande lärresurser.

2. Utbildning

Vi introducerar den digitala arenan för olika målgrupper - arrangerar utbildningar och workshops där vi går igenom hur den digitala arenan fungerar, från kontoskapande till testprocess, stödmaterial i de olika faserna osv. Vi kikar också lite mer på olika lärresuser och edtechföretag som är intresserade av att testa med er.

3. Matchning

Vi genomför matchning mellan edtechföretag och lärare på olika sätt, utifrån era behov och det vi tillsammans tror fungerar bäst, t.ex.

  • Hitta varandra på den digitala arenan
  • Ordna ett digitalt möte där edtechföretag och lärare träffas
  • Möte på plats, med edtechföretag digitalt i realtid men även med förinspelade filmer

4. Start av test - pågående test

Under testningen har processledare och edtechföretag möjlighet till stöd både lokalt och gemensamt med andra processledare: 

  • Möjlighet för support: Swedish Edtest (edtechföretag och processledare)
  • Gemensamt möte - avstämningsmöte (edtechföretag och processledare)
  • Erfarenhetsutbyte: Alla processledare och alla testande grupper och bolag

Kontinuerligt stöd lokalt och nationellt

Utöver de träffar, möten och utbildningar vi genomför tillsammans med just er, arrangerar vi även gemensamma träffar för nationellt utbyte och kollektivt lärande, t.ex.

  • Erfarenhetsutbyte för processledare
  • Lärarträffar
  • EdtestTalks med olika tema
  • Öppna matchningar där alla Edtestare kan vara med


Hör av er till oss om ni är intresserade av att rigga lite mer konkret arbete tillsammans!