07 December 2022
By Hanna

Erfarenheter från hösten 2022

På decembers EdtestTalks låg fokus på att utvärdera höstens tester och att dela erfarenheter från tester. Både lärare och bolag deltog i diskussionen.


Möjligheter

De viktigaste möjligheterna med Swedish Edtest som deltagarna beskrev var:

  • Möjligheten att mötas jämlikt mellan användare och bolag. Det är ingen säljsituation utan alla som deltar vill lära sig.
  • Träffa lärare som är nyfikna, villiga att testa och kan ge kvalificerad feedback.
  • Att få ett stöd i att välja digitala lärresurser. I det spelar metodstödet och stödkorten en viktig roll. Stödkorten används också för att involvera eleverna.

Utmaningar

Bland de utmaningar som testande bolag och lärare har stött på nämndes:

  • Att hitta tid för feedback möten och skapa en fungerande kommunikation mellan testande lärare och bolag.
  • Att hitta en testperiod då lärarna kan.
  • Att ta sig tiden och välja att som bolag prioritera att ta sig tiden. Deltagande lärare upplevde inte tiden som en svårighet då bolagen gett så bra stöd att komma igång.

Fortsatt utveckling

Medskicken till Swedish Edtest fortsatta utveckling var främst:

  • Att nå ut till fler och växa communityn av testande lärare
  • Internationella samarbeten
  • Flera speedmatchningar och seminarier
  • Förenkla för läraren att ge feedback digitalt löpande under ett test.