22 April 2020
By Edtest

Innovation och lärstödjande ledarskap

Carina Hall som vid sidan av att jobba med utveckling på Academedia Academy och vara Academedias representant i Swedish Edtest har skrivit en studie om innovation och lärstödjande ledarskap inom ramen för en Masterutbildning på Mittuniversitet.
This is an image

Innovation och lärstödjande ledarskap

I studien intervjuar Carina tio skolledare på gymnasienivå om deras erfarenheter av distansundervisning under våren. Studien finns bifogad. Några findings som jag fastnade vid är 

· Organisationerna har visat sig vara mer lättrörliga än förväntat och startsträcken för att ställa om har varit kort.  

· Flera intervjuade ser att innovationskapaciteten är högre hos lärare i estetiska och praktiska ämnen. De möter störst utmaningar och det skapar kreativitet och innovation. 

· Flera ser fram emot att kunna integrera distansundervisningen med undervisning på plats och tror att det kommer att skapa dynamik. 

· Innovationen tycks inte främst ligga i att arbeta digitalt utan att det digitala arbetssättet utvecklar undervisningen och sättet att hantera och nå kunskapsmålen. 

Ladda ned studien här.