11 June 2020
By Edtest

Intensiv vår med många tester

Under våren har 23 edtechbolag genomfört eller planerat för genomförande med 28 olika lärare inom Swedish Edtest. I ljuset av vad såväl branschen som utbildningsverksamheter också har hanterat under pandemin är det ett resultat som vi är stolta över. Samtidigt har vi lärt oss massor där vi kan förbättras.
This is an image

Intensiv vår med många tester

Så många tester har vi genomfört 

Vi följer hur många bolag som är intresserade av att testa som sedan får faktiska testcase. Utifrån den datan kan vi förstå vad vi ska utveckla. 

86 edtech bolag har visat intresse för Swedish Edtest 

52 edtech bolag anmälde intresse av att testa under våren 

22 edtech bolag var med på vår digitala matchmaking 

23 edtech bolag och 28 lärare har genomfört tester eller kommer att genomföra tester i höst 

23 edtech bolag och 39 lärare fann varandra och började planera test 

Vår analys är att en matchning kräver ett fysiskt eller digitalt möte. Det är betydligt svårare för en lärare att bli nyfiken på att testa utifrån att läsa om en produkt. Det var dock fyra bolag som inte deltog i vår digitala matching som fick testcase. Vi har också fått fantastik bra återkoppling på hur vår matchning kan förbättras och bli tydligare. Många uppskattar dock det digitala formatet 

Vilka är bolagen som testar? 

Det är alltid lärarens eller huvudmannens intresse av att testa som avgör om det blir ett test eller inte. Det vi kan se är att svenska bolag eller bolag med representation i Sverige har betydligt enklare att få tester. Vår ambition är att få fler internationella bolag som testar med oss då vi tror att det kan öka vårt lärande men också öppna upp andra marknader för svenska bolag. 

Bland bolagen som testar finns en blandning av stora, mindre och nya och äldre bolag. Det finns en övervikt av digitala lärresurser som riktar in sig på ett ämnesinnehåll, men även produkter som utvecklar elevernas förmågor finns representerade. Testerna genomförs i förskole-, grundskole-, gymnasie- och YH nivå men med en övervikt mot grundskolan. När lärare själv berättar om varför de väljer att testa en digital lärresurs är det för att det matchar det fokus de har i undervisningen eller ett övergripande tema för året. 

Edtech bolag  Huvudman 

Flinkit  Nacka kommun 

Kunskapsmedia  Nacka kommun 

Uppsala kommun 

Svensk historia  Uppsala kommun 

Edchild  Lidingö kommun 

Nacka kommun 

Good Learning  Nacka kommun 

Inläsningstjänst  Nacka kommun 

Peppy Pals  Nacka kommun 

Lidingö kommun 

Lilla Nacka förskola och skola 

Gleerups  Nacka kommun 

Gro Play  Uppsala kommun 

Lilla Nacka förskola och skola 

Matteappen  Uppsala kommun 

Lidingö kommun 

Nuiteq, snowflake  Uppsala kommun 

Creaza  Uppsala kommun 

Lidingö kommun 

Lilla Nacka förskola och skola 

Natur och kultur  ABB gymnasiet i Västerås 

Imagilabs  Lidingö kommun 

Strawbees  Lidingö kommun 

Hypocampus  Nackademin

(test planeras till hösten 2020) 

Class Q  Nackademin

(test planeras till hösten 2020) 

EdAi Technologies  Nackademin

(test planeras till hösten 2020) 

Freken  Lilla Nacka förskola och skola 

Your Next Concepts  Academedia, NTI gymnasiet 

Studybee  Academedia, NTI gymnasiet 

Learn to E-sport  Academedia, NTI gymnasiet

(test planeras till hösten) 

Eddler  Academedia, NTI gymnasiet

(test planeras till hösten) 

Vilket värde skapar testerna? 

Swedish Edtest ska genom att testa skapa värde till bolag och testande lärare och huvudmän. Utifrån de utvärderingar vi genomfört kan vi se att alla deltagande lärare upplever att ett test bidrar till att öka deras förmåga att välja och värder digitala lärresurser. De upplever också att deras digitala kompetens stärks och att tester bidrar till det kollegiala lärandet. Av de deltagande bolagen som utvärderat Swedish Edtest upplever alla att testerna ger dem kunskap om verkligeheten i undervisningen som de också kan använda i sin produktutveckling. 

Det här ska vi bli bättre på 

Swedish Edtest är ett innovationsprojekt där vi utvecklas samtidigt som vi genomför tester med lärare och bolag. Det gör att vi snabbt förstår vad vi behöver uppdatera. 

Under hösten kommer Swedish Edtest är det stort fokus på att göra vår process bättre. Vi ser bland annat att det inte är tillräckligt många som får stöd i vår checklista. Bland de lärare som använt vårt metodstöd upplever alla att det gett ett bra stöd i att genomföra testet, men det är många som testar utan metodstödet. En viktig uppgift för oss är att göra det mer tillgängligt och få alla som är med i tester att använda det. Vi ska också utveckla vår återkoppling till bolagen efter ett test så att det blir tydliga testresultat att utgå ifrån i sin produktutveckling. 

Vi kommer att fortsätta dialogen med alla som deltar i Swedish Edtest. Det är av er vi lär oss. Vi kommer också att genomföra workshops med internationella aktörer för att få återkoppling på vår process och metod.