09 February 2023
By Emma

Rapport - Kvalitet i fokus för rektorer i digitaliseringsarbetet

Att välja digitala lärresurser och läromedel är en svår uppgift, där rektor har en nyckelroll. I regel finns en process för hur valet ska gå till, men rektorer efterlyser stöd och samarbete för att öka kompetensen och systematiken i arbetet. Det framgår av en ny rapport som släpps i dag där rektorers syn på arbetet med skolans digitalisering och vad de anser behöva för stöd undersökts.

Rapporten har tagits fram av den nationella testarenan för digitala lärresurser Swedish Edtest. I den enkät som genomförts svarar över sju av tio rektorer att de är bra på att leda och organisera det strategiska, digitala utvecklingsarbetet på sina skolor. Digitaliseringen ses av många som självklar, och den är införlivad i skolutvecklings- och kvalitetsarbetet i stort.

Förutom ett brett engagemang och driv i arbetet med att leda digitaliseringen på skolorna pekar alltså resultaten på en mognad. Samtidigt finns stora utmaningar, och en av fem ser sin egen digitala kompetens inom området som för låg. 

I rapporten framträder en komplex bild av rektors engagemang och ansvar för att välja och värdera digitala lärresurser. Oftast finns en process för hur valet av digitala lärresurser och läromedel ska gå till, men trots det uppger två av tre att det är ett utmanande eller mycket utmanande arbete. Tidsbrist är ett skäl, ett annat att det finns glapp mellan lärare, rektor och central förvaltning både i hur inköp ska gå till och i systematiken. 

– Rektorerna är en viktig länk mellan lärare och förvaltning och deras kompetens att leda arbetet med att välja och värdera digitala lärresurser är helt avgörande, säger Anna Åkerfeldt, forskare och metodutvecklare för Swedish Edtest och huvudförfattare till rapporten. 

Rapporten efterlyser i sina svar mer stöd och samarbete för att stärka kompetensen i valet av de digitala lärresurser som används på skolan, med fokus på kvalitet i undervisningen.

– Det ligger helt i linje med Skolverkets förslag till ny digitaliseringsstrategi, konstaterar Karin Hermansson, vd på Ifous som äger testarenan Swedish Edtest. Med den här rapporten har vi nu mer underlag för fortsatt utveckling av metodstödet och av en arena för kollektivt lärande även för rektorer.

Ladda ner rapporten