03 October 2023
By Johanna

Se vårt EdtestTalks från Bokmässan: Värdet i att vara Edtestare

Värdet i att vara en Edtestare!

Ett EdtestTalks på "turné" i en monter på Bokmässan 2023. Lyssna på samtalet mellan Agnes Smith Jonasson, Produktchef Lexplore, Cecilia Lilja, Produktionschef Läromedel och Akademi Natur&Kultur och Maria Henriksson, Regionchef Norden Binogi lett av Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry/Swedish Edtest när de lyfter värdet i att vara ett Edtestande bolag - det de lär sig, det de ser att kunderna - lärarna - lär sig.