29 April 2022
By Ugglan

Swedish Edtest i ny regi hos Ifous

PRESSMEDDELANDE 29 APRIL

Swedish Edtest i ny regi hos Ifous

Nu är det klart att forskningsinstitutet Ifous tar överSveriges nationella testbädd för digitala lärresurser, Swedish Edtest. I samarbete med branschorganisationen Swedish Edtech Industry fortsätter utvecklingen av en digital testarena som möjliggör för fler lärare, skolhuvudmän och edtechutvecklare att utveckla kvaliteten i digitala lärresurser samtidigt som den digitala kompetensen i skolan höjs.

Swedish Edtest möjliggör för edtechutvecklare och lärare att mötas i gränssnittet mellan teknik och pedagogik. Tillsammans kan de testa digitala lärresurser direkt i undervisningen med hjälp av metoder som bygger på forskning och teorier om lärande. 200 lärare har tillsammans med 50 bolag deltagit i tester sedan 2020 och i och med det ökat sin digitala kompetens och förmåga att kritiskt granska digitala läromedel.

Marie-Hélène Ahnborg, VD i den ideella föreningen Ifous, är glad över möjligheten att tillgängliggöra testbädden för fler skolor runt om i landet.

-Det är fantastiskt att få möjlighet att förvalta och utveckla en så spännande verksamhet och jag tror att Ifous genom sitt nätverk av skolhuvudmän och vana vid att rigga samverkan kan bidra till en positiv utveckling. Nu stärker vi också Swedish Edtests forskningsben och skapar Sveriges första forum för samverkan enligt trippelhelixmodellen där akademi, näringsliv och offentlig verksamhet gemensamt tar ansvar för den digitala utvecklingen av utbildning och undervisning, säger Marie-Hélène Ahnborg.

Arbetet kommer att drivas i nära samarbete med Swedish Edtech Industry.

-Vi ser fram emot att tillsammans med Ifous och huvudmännen utveckla Swedish Edtest. För våra medlemsbolag är behovsgrundad utveckling avgörande för att kunna ta fram digitala lärresurser med hög kvalitet och vara långsiktigt hållbara bolag, säger Jannie Jeppesen på Swedish Edtech Industry.

Swedish Edtest är unik i sitt slag i Sverige men globalt växer liknande verksamheter fram i många länder. Flera europeiska regeringar finansierar i spåren av pandemin testbäddar för att utveckla den digitala kompetensen och för att stödja edtechbolag att leverera digitala lärresurser med hög kvalitet och som kan bidra till skolans digitala utveckling

Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund är grundande medlemmar i Ifous och står gemensamt bakom kraftsamlingen som möjliggör att fler huvudmän aktivt kan använda digitala lärresurser på ett klokt och medvetet sätt och som en naturlig del i undervisningen.

Ett av Ifous första prioriteringar är att skapa samarbeten med fler aktörer och identifiera externa finansiärer.

-Skolan är en angelägenhet inte bara för skolhuvudmännen utan också för staten. I ett trippelhelixsamarbete krävs det att alla är med och investerar såväl tid som finansiella medel, avslutar Marie-Hélène Ahnborg.

 Ifous

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund som grundande medlemmar. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för FoU-samverkan och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs mer på www.ifous.se eller kontakta Emma Kreü, medlemsansvarig.

Swedish Edtech industry

Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet

Swedish Edtest

Swedish Edtest är en testbädd för edtech som finansierats av Vinnova och under två år utvecklas av Nacka kommun i samarbete med 12 utbildningsanordnare och branschorganisationen för edtech. Swedish Edtest har fört samman 200 lärare och 50 edtechbolag som möts i undervisningssituationer för att tillsammans förstå hur digitala lärresurser kan designas för att matcha verkliga behov. Testmetoden som används är utvecklad av fil Dr i didaktik Anna Åkerfeldt och utgår från vetenskapliga teorier om lärande.

Kontakt:

Emma Kreü, Medlemsansvarig, Ifous, emma.kreu@ifous.se, 073-513 07 36

Hanna Elving, Projektledare, Swedish Edtest, hanna.elving@nacka.se 073-0542250

Jannie Jeppesen, Vd Swedish Edtech Industry, jannie@swedishedtechindustry.se 070-2244865

This is an image