25 January 2023
By Hanna

Tre snabba frågor till Michaela Sti, ny projektledare

Nu är det dags att lämna över stafettpinnen i Swedish Edtest och den 27 februari tar Michaela Sti över efter Hanna Elving som projektledare. Vi tackar Hanna och fick oss en pratstund med Michaela.

Vem är du? 

Jag heter Michaela Sti och är utbildad förskollärare och grundskollärare. Jag har jobbat med skolans digitalisering sedan 2012 då jag var examinator i PIM, en satsning på lärares digitala kompetens. Då jobbade jag i Huddinge kommun och fick ganska snabbt upp ögonen för vilka stora skillnader det fanns mellan pedagoger och pedagoger och mellan skolor och skolor. Jag fick en chans att bli IKT-pedagog på förvaltningen i Huddinge för att jobba med digitalisering och att öka likvärdigheten. Varför behövs Swedish Edtest ?

Det är viktigt att lärarna är medvetna om vilka lärresurser de använder i sin undervisning, vad som skapar värde och inte och vilka krav de ska ställa på leverantörerna. För att lära sig det behöver de både få testa sig fram och ha forskning att luta sig mot. På samma sätt behöver edtechbolagen utveckla digitala lärresurser som bygger på de behov som finns i skolan. Swedish Edtest är bryggan som skapar det lärandet. Dessutom innebär ett test med Swedish Edtest en träning i innovativt tänkande. Vad ser du fram emot mest?

Mötet och dialogen med rektorer, lärare, huvudmän och edtechbolag. Jag tycker att det ska bli kul att blicka ut i Europa med projektet EmpowerED och också stötta rektorer i deras roll i att välja och värdera digitala lärresurer.