13 November 2020
By Ugglan

Värdet av systematik när man testar

Se filmen med Italo Masiello där han betonar värdet av systematik när man testar med Swedish Edtest.