10 January 2022
By Edtest

Vinsten av att testa tillsammans – Falkenbergs kommun testar Hypocampus

Hösten 2021 kunde utbildare välja mellan 40 digitala lärresurser att testa med. Ett av edtechbolagen, vars digitala lärresurs testades av Falkenbergs vuxenutbildning inom vård och omsorg, var Hypocampus. Vi fick ett samtal med Petter Sjöstrand, Hypocampus och Ivonne Orellana, Falkenbergs vuxenutbildning om vad det givit dem att testa med Swedish Edtest.
This is an image

Vinsten av att testa tillsammans när Falkenbergs kommun testar Hypocampus

Med utgångspunkt från forskning om hur man bäst kommer ihåg det man har lärt sig samt slutanvändarens behov utvecklade Hypocampus 2016 studieplattformen Hypocampus-Cortexio med digitala läroböcker. Under 2021 bedömdes studiestödet av 27 elever i vuxenutbildningen inom vård- och omsorg, Falkenbergs kommun.

“Man har alltid boken med sig då datorerna är ett måste i undervisningen”

“Lättläst och pedagogiskt material”

“Den är aktuell i sin statistik”

“Har många finesser/redskap som är användbara, uppläsning, överstrykning av text, sökfunktion”

– Som lärare får jag en överblick över elevers lärande, hur mycket tid de lägger ner på sitt lärande, alltså lätt att följa elevers progression, säger Ivonne Orellana.

 – Vi har sen start alltid fokuserat på slutanvändaren, men de senaste åren har vi även byggt funktioner för att kunna stöda läraren. Stort fokus har lagts på att kunna anpassa läromedlet efter lärarens behov, samt att få en bra insyn i vad eleverna gör under sina självstudier. Att få kvalitativ feedback på dessa funktioner från lärare som uteslutande använt Cortexio har varit väldigt givande, säger Petter Sjöstrand

Vi ställde frågan om de skulle vilja testa tillsammans med Swedish Edtest igen.

– Ja, det kommer vi absolut att göra, säger Petter Sjöstrand.

– Ja, absolut, beror helt och hållet på behovet, säger Ivonne Orellana.