Förberedelser inför matchning och test för dig som bolag

Såhär går ett test till

Ett test börjar med att lärare, elever och huvudmän identifierar sina behov. Intresserade bolag anmäler sitt intresse och bolag och lärare matchas i ett digitalt möte. Testbädden stöttar med formalia och förberedelser. De som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är och hur många som deltar. Testbäddens gemensamma testmetod används under testerna. Efter ett test sker en utvärdering och relevant data från testet sparas i testbädden. En produkt kan testas av flera huvudmän samtidigt eller vid olika tillfällen.

Detta händer nu

1. Anmälan

Edtechbolag anmäler sig senast 15 september.

Var noga med att tänka igenom vad du vill testa och varför du behöver återkoppling från lärare i produktens fortsatta utveckling.

2. Film och logotyp

Du gör själv en kort film på 30 – 45 sekunder som beskriver din produkt och varför läraren ska testa den.

Filmen kommer att läggas upp på edtest.se och ska locka till att boka in ett digitalt möte med dig för att få veta mer.

När du skickar filmen godkänner du också att den publiceras och sprids i de kanaler som Swedish Edtest använder.

Tips på vad filmen ska innehålla

Produktens namn

Vilka ska använda den (förskola, åk1-3, YH etc.)

Skapa intresse genom att beskriva:

  • Vad i din produkt du vill testa tillsammans med lärare för att få deras feedback
  • Därför är din produkt intressant att testa
  • Din produkt bidrar till utvecklingen av……
  • På det här sättet kan läraren utvecklas i sitt jobb/sin undervisning genom att testa din produkt

Några tips för inspelningen

  • Sätt dig helst vid ett fönster (undvik direkt solljus på dig), vänd mot fönstret.
  • Placera mobilen stadigt framför dig på ett bord. Stöd mobilen mot din datorskärm, eller en hög med böcker eller liknande.
  • Placera mobilen i horisontellt läge, så att videobilden blir i liggande format.
  • Använd gärna mikrofonen på mobilens telefonsladd, för att undvika störande bakgrundsljud.
  • Spela in med kameran som sitter på mobilens skärmsida, så att du ser dig själv när du spelar in.
  • Sitt gärna mitt i bilden, med lite luft ovanför huvudet, och axlarna synliga.

Teknik och format

Spara filmen i formatet MOV alt Mpeg4

Bolagets logotyp vill vi ha i PNG, 300×300 pixlar

Filmen samt företagets logotyp, skickar du till vår kommunikatör carin.carlsdotterdenell@nacka.se senast 18 september. Vi publicerar filmerna, logotyp och den information du lämnar i intresseanmälan löpande så ju snarare vi får den från dig desto fler kan se den.

3. Matchningsmöte

Vecka 43-45 genomförs de digitala mötena. Du blir i god tid innan tilldelad ett antal 15- minuters tider för samtal och diskussioner med lärare som anmält intresse för just din produkt. Vi kommer också att ge dig stöd i hur du kan leda samtalet. Det är viktigt att detta inte är en säljpitch utan ett samtal där lärare kan ställa frågor och diskutera.

v.43 Matchningsdagar onsdag, torsdag

v.44 Matchningsdagar måndag, tisdag

v.45 Matchningsdag torsdag

4. Uppstart

Vecka 46-48 bokar du in uppstartsmöte med de lärare som vill testa din produkt.

5. Tester

Vecka 49-04/2021 Testerna genomförs och utvärderas

6. Avslutat test

Du erhåller diplom för genomfört test