Förberedelser inför matchning och test för dig som lärare

Vad kul att du är intresserad av att testa med Swedish Edtest hösten 2020.

Så här går ett test till

Ett test börjar med att lärare, elever och huvudmän identifierar sina behov. Intresserade bolag anmäler sitt intresse och bolag och lärare matchas i ett digitalt möte. Testbädden stöttar med formalia och förberedelser. De som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är och hur många som deltar. Testbäddens gemensamma testmetod används under testerna. Efter ett test sker en utvärdering och relevant data från testet sparas i testbädden. En produkt kan testas av flera huvudmän samtidigt eller vid olika tillfällen.

På edtest.se uppdaterar vi löpande information om testande bolag, schema för matchningen, vår metod och allt annat som du kan behöva. Den första lanseringen av deltagande bolag sker 4 september. Schemat för matchningen är klart i början av oktober och finns här att ladda ned som pdf samt skickas ut via vårt nyhetsbrev. Du anmäler dig till nyhetsbrevet på förstasidan av edtest.se.

Ett 40-tal lärare testade med Swedish Edtest under våren 2020 och bland dem finns säkert kollegor till dig som kan dela med sig av sina erfarenheter. Här har vi samlat några svar på vanliga frågor. Har du funderingar så är det lättast att vända dig till din projektledare hos din huvudman.

Nacka: Lisen Bolander

Lilla Nacka förskola och skola: Mika Nyström

Lidingö: Fia Jurén

Uppsala: Magnus Blixt

Falkenberg: Ola Westmar

Halmstad: Frank Wedding

Blekinge: Niclas Melin

Abb Industri gymnasium: Inga Näslund

Nackademin: Jens Grönlund

Academedia: Frida Gustafsson Wennö

FEI: Sammy Samela

Högskolan i Halmstad: Marie-Helene Zimmerman Nilsson

Varför ska jag som lärare delta?  

De lärare som testat med Swedish Edtest säger att det är ett bra sätt att snabbt förstå hur undervisningen med digitala lärresurser kan utvecklas. Lärarna säger också att det är ett sätt att höja sin digitala kompetens och bli bättre på att välja och värdera kvalitet i nya läromedel. Dessutom uppskattar eleverna att testa.

Vad har jag möjlighet att testa?

Swedish Edtest har fokus på digitala läromedel och lärresurser som används i undervisningen från förskola till högskola. Bolagen som vill testa med oss erbjuder allt från matematikläromedel till hållbarhetsspel och estetiskt skapande. På edtest.se uppdaterar vi löpande vilka som är intresserade av test und hösten 2020.

Är det tidskrävande att vara med?

Nej, alla tester ska genomföras inom ramen för undervisningen. Du väljer själv vad du tycker passar in i din planering.

Hos de huvudmän som deltar i Swedish Edtest finns det en lokal projektledare som stöttar med formalia och finns med i planeringen av test. Swedish Edtest har ett avtal som skrivs mellan huvudman och testande bolag, det finns rutiner för att hantera frågor som GDPR och tips på hur vårdnadshavare informeras.

Kostar det något att testa?

Nej.

Vad krävs det av mig om jag testar?

Bolagen som testar lägger ner tid och får ingen ekonomisk ersättning för att vara med. Därför är det viktigt att du som lärare tar dig tid att planera test, genomföra test, ha avstämningar och uppföljningar med bolaget. När testet planeras bestämmer ni tillsammans hur mycket tid ni kan och vill lägga på ett test. Den planen ska i möjligaste mån följas.

När ett test är klart gör du en digital utvärdering som blir en testrapport till bolaget.

Testprogram hösten 2020

1. Bolag anmäler sig

(aug/sept)

2. Information uppdateras

Edtest.se uppdaterar löpande vilka bolag som deltar i testomgången och lärare kan gemensamt diskutera vad som är intressant att testa. Den första lanseringen av deltagande bolag sker 4 september.

3. Lärare anmäler sig

Ett schema där lärare kan anmäla sig till olika mötestider för att träffa bolagen digitalt skapas. Schemat beräknas vara klart vecka 41. Schemat kommer att finnas på edtest.se samt skickas ut via vårt nyhetsbrev. Du anmäler dig till nyhetsbrevet på edtest.se.

4. Matchningsmöte

Vecka 43-45 genomförs de digitala mötena. Du anmäler dig till de olika samtalen på edtest.se några veckor innan matchningen äger rum.

v.43 Matchningsdagar onsdag, torsdag

v.44 Matchningsdagar måndag, tisdag

v.45 Matchningsdag torsdag

5. Uppstart

Vecka 46-48 kontaktar din lokala projektledare dig för att diskutera vd du vill testa samt boka in ett uppstartsmöte med dig och bolaget

6. Tester

Vecka 49-04/2021 Testerna genomförs och utvärderas

8. Avslutat test

Du erhåller diplom för genomfört test