Före testet

När ett test förbereds börjar testande lärare och bolag med att identifiera sitt syfte med testet.  För ett bolag innebär det att tänka igenom utifrån vilket/vilka syfte(n) och användningsområden den digitala lärresursen har utvecklats. För en lärare/utbildare betyder det att identifiera vilket behov och syfte som ligger till grund för att de valt att testa en viss digital lärresurs.

Syftet med att både lärare och bolag får samma frågeställning är för att kunna validera att det som testats görs utifrån samstämmiga behov och utgångspunkter. För att både bolag och lärare ska kunna ta stöd i Swedish Edtest metod under testet och få ut så mycket som möjligt av ett test, är det viktigt att veta varför man testar och med vilket syfte. Du behöver inte i det här skedet dokumentera eller rapportera till Swedish Edtest vilket syfte du har. Stöd för att identifiera syfte/syften finns här.

Gå vidare till “under testet” >>>