Före testet

Testande lärare

För att du ska få ett bra stöd under testningen av den digitala lärreursen behöver vi får mer information om varför du vill testa den valda digitala lärresursen. Varför valde du den här lärresursen? Vad var syftet? Rangordna nedanstående alternativ

Testande edtech bolag

Var specifik kring vilken del och/eller funktionalitet som du skulle vilja testa.

Syftet med produkten är att:


… eleverna ska lära sig ett ämnesinnehåll och arbeta självständigt.

Ex: Det finns färdiga texter, video eller animationer kring ett specifikt ämnesinnehåll.
Eleverna ska även kunna göra quizzar, repetera och öva sig på innehållet eller arbeta med dilemmafrågor på egen hand.
Eleverna ska även kunna arbeta självständigt med lärresursen såväl i klassrummet som hemma.
Resursen stöttar självreglerat lärande och innehållet kan individualiseras.

… stötta och utveckla elevers färdigheter, förmågor och kompetenser.
Exempelvis läsförståelse, skrivande, datalogiskt tänkande, analysförmåga, metakognition samt samarbete/ kollaborativt arbete.

… testa hur läraren kan skapa ett eget ämnesinnehåll som kan användas i undervisningen.
Exempelvis att det ska gå att bygga ihop ett eget material.
Ett innehåll som kan användas av eleverna.

… få stöd i arbetet med bedömning och dokumentation.
Exempelvis att skapa stöd för kamratbedömning, lärarbedömning eller självbedömning.
Även stöd för att följa elevernas lärande, anpassa innehåll och möjligheterna för att ge feedback till eleverna.

Annat ( skriv ner ett annat eller kompletterande syfte).