Förskolan

Bolagen presenterar sina lärresurser veckorna 43, 44 och 45. Schemat innehåller alla länkar till de digitala mötena.

OBS ändring i schemat. Kognity har utgått.

Schema_digital matchning höst2020.pdf

Lärare anmäler sig till mötena med bolagen här https://swedishedtest.typeform.com/to/tsxjbHcv

Alchemilla soc coop onlus vänder sig till förskola och grundskola. Artoo proposes a new way of approaching art and promoting the cultural protagonism of children, from pre-schoolers. Artoo app, trainings and books permit kids to share their idea on art and life. https://artoobear.com/en


Ascendia S.A. vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola. Livresq – Create courses and interactive lessons directly from the browser.
Livresq.com is a professional authoring tool that is intended for anyone who wants to build complex eLearning courses. (avatar, quiz)
Livresq is free for teachers. How easy was for you to understand how to work with Livresq?


Code School Finland vänder sig till förskola, särskola och grundskola. Projektbaserat (PBL) läromaterial i programmering, robotik, och artificiell intelligens för F–9. Vi vill testa hur materialen sitter i ett ämnesövergripande sammanhang i ett svenskt klassrum. https://codeschool.fi/koda


Key:connector CxD ApS – Child Experience Design vänder sig till förskola och grundskola. Is the new key:connector easy to use? How can it be part of classroom teaching in Sweden, and how does it fit into the curriculum? Do we need to make any adjustments to make it fit into the Swedish school system e.g. with targeted lesson plans etc?


edChild (Fokus Förskola) vänder sig till förskolan. Tillsammans med pedagoger i förskolan har vi utvecklat den digitala lärresursen Fokus Förskola som ökar samarbetet i arbetslaget, förenklar planering och dokumentation samt ökar bredden i undervisningen.
Med pedagoger och rektorer i förskolan vill vi testa hur den pedagogiska dokumentation man får ut av Fokus Förskola kan underlätta i vardagen och utgöra ett underlag för den långsiktiga utvecklingen av undervisningen, samt vad de automatgenererade rapporterna kan bidra med för pedagoger och rektorer i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet.


Freken AB vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium och högskola. Jag vill testa Dremels 3D skrivare i verksamheter som är intresserade av 3D skrivare i sin verksamheter. Både utifrån ett pedagogiskt perspektiv men även ur ett användar/tekniskt perspektiv.


Language Clubhouse vänder sig till förskolan. Our product is a pedagogical solution to teach English as a Second Language. Our product has a well-designed online structure with ready to use materials.Teachers from different linguistic backgrounds can feel guided and secure while teaching English. The activities are engaging and activating.


Loops Education vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och särskola. Loops är en digital lärmiljö där du skapar, delar och kommunicerar processen av lärande. Loops är byggt för formativ undervisning, ger pedagogen frihet att anpassa sitt innehåll och ändra under lärande-processens gång, digitalt.


NUITEQ AB´s mjukvara Snowflake vänder sig till förskola, grundskola, särskola och gymnasiesärskola. NUITEQ´s vision/mål med Edtest är att få ytterligare vetskap och testa om Snowflake kan öka studentens engagemang, spara tid för lärare, användas med framgång för att individanpassa lärandet samt hur/om Snowflake kan användas för distans- & fjärrutbildning. www.nuiteq.com/sv/snowflake


Parent ApS vänder sig till förskolan. Parent är den ultimata tids- och kostnadseffektiva mjukvarulösningen för förskolor och familjedaghem. Det är en allt-i-ett-app och plattform för att förenkla förskoleverksamheter – med fantastiska funktioner. Parent används av över 1400 förskolor i 7 länder. Se mer på Parent.eu


Peppy Pals vänder sig till förskola och grundskola. Peppy Pals School är en digital plattform med lektionsplaneringar för värdegrundsarbetet som består av filmer, böcker och aktiviteter. Peppy Pals material är utvecklat i samarbete med psykolog Bodil Wennberg som är känd för sin EQ-trappa. Peppy School är utvecklat på förfrågan av pedagoger.


Skooler AS och Loops Education AB vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och särskola. Planering, genomförande, uppföljning och vårdnadhavarkommunikation i Skooler, tätt sammanknutet till elevens läromedel och kreativa pedagogiska arbete i Loops från Skoolers dotterbolag Loops Education AB.


SubReader ApS vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, särskola och särskild utbildning för vuxna. SubReader School läser upp undertexterna till allt filmmaterial från UR Play och Film och Skola i elevens hörlurar genom mobilen. Vi önskar att användarvänligheten, kvalitén på rösterna, funktionaliteten, mm testas.


Tiny Minds Lab AB Vi vill testa hur en digital lärplattform i form av en allt-i-ett-tjänst med smarta planeringsverktyg och inspirerande läromedel kan hjälpa pedagoger i deras arbetsvardag. Hur kan adaptivitet och svensk barnkulturs mest kända förebilder höja kvaliteten och reducera stress i svenska förskolor?


Weco Play vänder sig till förskola och grundskola. WECO PLAY is a collection of learning games and activities for large touchscreens. They are designed to enable several children to play and learn together. We want feedback on the use of our software on interactive boards (smartboards/clevertouch/..)