Kategorier
AKTUELLT

Förskollärarstudenter testar digitala verktyg i nationell testbädd

Blivande förskolelärare har en viktig roll i att driva och utveckla digitaliseringen och lära barn att hantera digitala lärresurser. Nu testar därför den nationella testbädden Swedish Edtest med förskolelärarutbildningen i Halmstad.

Hör Marie-Helén Zimmerman Nilsson berätta om deras första workshop om digitala lärresurser den 16 september, där inbjudna företag bidrog med sina digitala lärresurser och förskollärarstudenter testade och utvärderade.

Läs mer på Högskolan i Halmstads hemsida.

Marie-Helén Zimmerman Nilsson, docent i pedagogik och Högskolan i Halmstads projektledare för Swedish Edtest.