Kategorier
Bolag höst 2021 Bolag vår 2021

Grow Planet – för hållbar utveckling

Grow Planet vänder sig till grundskolan. Grow Planet är en spel-baserad lärandemiljö, som integrerar Hållbar Utveckling med Matematik, No och Teknik för låg- och mellanstadiet.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi önskar att lärare testar och utvärderar elevernas motivation och engagemang, tjänstens innehåll och effektivitet, samt möjligheten att integrera tjänsten i redan existerande planering.

Teknikkrav: Internetuppkoppling

Läs mer om bolagetGrow Planet

KontaktKristian Lundquist

Boka ditt möte med oss här