Guider och manualer

Checklista inför teststart

Det här underlaget rekommenderas som stöd inför teststart mellan huvudman/skola och bolag. Det ska tydliggöra syftet samt skapa en samsyn på vad som ska göras, av vem och hur. Ta stöd i checklistan när testande bolag och lärare planerar och förbereder ett test. Ladda ned formuläret innan du fyller i det.

Checklista

Testguide före, under och efter ett test

Under testet använder du dig av vår testguide som ger dig guidning före, under och efter ett test. Med guiden får du hjälp att identifiera vilken användning av produkten som ska testas och vilka frågor du kan ställa dig som edtech bolag och testande lärare.

Här länkar du dig till vår testguide i sin helhet som pdf.

Här laddar du ner stödkorten som hjälp under ett test

Stödkort 1 – Ämnesinnehåll

Stödkort 2 –  Färdigheter, förmågor och kompetenser 

Stödkort 3 – Skapa eget innehåll

Stödkort 4 – Bedömning och dokumentation

Avtal mellan huvudman och testande bolag

Swedish Edtest mall för avtal mellan huvudman och testande bolag.