Guider och manualer

Att tänka på vid teststart

Det här underlaget rekommenderas som stöd inför teststart mellan huvudman/skola och bolag. Det ska tydliggöra syftet samt skapa en samsyn på vad som ska göras, av vem och hur. Ta stöd i checklistan när testande bolag och lärare planerar och förbereder ett test. Ladda ned formuläret innan du fyller i det.

Checklista.pdf

Metodstöd före, under och efter ett test

Under testet använder du dig av vårt metodstöd som ger dig guidning före, under och efter ett test. Med metoden får du hjälp att identifiera vilken användning av produkten som ska testas och vilka frågor du kan ställa dig som edtech bolag och testande lärare.

Här länkar du dig till vårt metodstöd i sin helhet som pdf.

Avtal mellan huvudman och testande bolag

Swedish Edtest mall för avtal mellan huvudman och testande bolag.