Guider och manualer

Checklista inför teststart

Det här underlaget rekommenderas som stöd inför teststart mellan huvudman/skola och bolag. Det ska tydliggöra syftet samt skapa en samsyn på vad som ska göras, av vem och hur. Ta stöd i checklistan när testande bolag och lärare planerar och förbereder ett test. Ladda ned formuläret innan du fyller i det.

Checklista.pdf

Checklista.docx

Testguide före, under och efter ett test

Tillsammans med Anna Åkerfeldt, fil dr i didaktik har vi arbetat fram en testguide som vilar på vetenskaplig grund. Med guiden får du hjälp att identifiera vilken användning av produkten som ska testas och vilka frågor du kan ställa dig som edtech bolag och testande lärare.

Här länkar du dig till vår testguide i sin helhet som pdf.

Förskolelärare – ladda ned stödmaterial som pdf:

Stödkort 1-4 för förskolan

Lärare för grundskola-högskola – ladda ned stödkort som pdf:er:

Stödkort 1 – Ämnesinnehåll

Stödkort 2 – Färdigheter och förmågor

Stödkort 3 – Eget innehåll

Stödkort 4 – Bedömning och dokumentation

Avtal mellan huvudman och testande bolag

Avtalsmall pdf

Avtalsmall docx

Agreement template docx

Testa på lärarutbildning

Ladda ned handboken för dig som vill testa digitala lärresurser som en del av en lärarutbildning:

https://edtest.se/wp-content/uploads/2021/01/Handbok_for_test_pa_lararutbildning.pdf