Gymnasium och gymnasiesärskola

Bolagen nedan vänder sig till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Du hittar dem i bokstavsordning.

Bolagen presenterar sina lärresurser veckorna 43, 44 och 45. Schemat innehåller alla länkar till de digitala mötena (OBS ändring i schemat. Kognity har utgått).

Schema_digital matchning höst2020.pdf

Lärare anmäler sig till mötena med bolagen här https://swedishedtest.typeform.com/to/tsxjbHcv


Ascendia S.A. vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola. Livresq – Create courses and interactive lessons directly from the browser.
Livresq.com is a professional authoring tool that is intended for anyone who wants to build complex eLearning courses. (avatar, quiz)
Livresq is free for teachers. How easy was for you to understand how to work with Livresq?


Begreppa från ILT Inläsningstjänst AB vänder sig till grundskola, gymnasiet och VUX. Vi skulle vilja veta hur Begreppa i nuvarande form används: Vad i tjänsten är användbart? Vad används inte lika mycket och varför inte? Hur är svårighetsnivån i förhållande till målgruppen på t.ex. filmer och begreppslistor? 


Betwyll vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Betwyll is a social reading app. Whenever you’re asking students to read the same texts or book, Betwyll enables students to debate on what they’re reading adding short messages to text. We developed it as an MVP and now we’re launching it with Pearson Italy.


Citationsy vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Citationsy makes referencing simple and easy, allowing students to learn and interact more with sources in articles, essays, and papers. We are a student-focused company with a simple aim: to get students to learn and have a pleasant experience.


Code School Finland vänder sig till förskola, särskola och grundskola. Projektbaserat (PBL) läromaterial i programmering, robotik, och artificiell intelligens för F–9. Vi vill testa hur materialen sitter i ett ämnesövergripande sammanhang i ett svenskt klassrum. https://codeschool.fi/koda


Creaza vänder sig till grundskola, gymnasium, särskola och särskilt utbildning för vuxna. Creaza är ett digitalt berättande verktyg som gör det möjligt för ALLA elever, oavsett ålder, förutsättningar och bakgrund att arbeta multimodalt. I Creaza får elever och pedagoger en chans att vara kreativa genom tecknade serier, tankekartor, presentationer samt redigera film och ljud t ex podcast.


Code:kit CxD ApS – Child Experience Design vänder sig till grundskola och gymnasium. Is the new code:kit easy to use? How can it be part of classroom teaching in Sweden, and how does it fit into the curriculum? Do we need to make any adjustments to make it fit into the Swedish school system e.g. with targeted lesson plans etc?


DigiExam vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola, särskild utbildning för vuxna. Externa verktyg i DigiExam. DigiExam är en provplattform för alla typer av prov/tentor, tester och uppgifter inom skola och högre utbildning. DigiExam används idag till mycket mer än bara prov/tentor av lärare och ett led i den utvecklingen är en ny funktion som heter Externa verktyg.


EC-Play AS vänder sig till grundskola, gymnasium och särskola. We have developed a classband tool that allows a teacher to teach 5 different types of instruments (guitar, piano, bass, ukulele and violin) at the same time using color codes. We want to see if this tool can be useful in Swedish schools and if the teachers can understand it’s uses intuitively.


Eddler vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola och särskola. Digitalt, heltäckande läromedel i gymnasiets matematik, Fysik1 och Programmering samt högstadiets Matematik. Omfattar undervisningsvideor, teoritexter och självrättande övningar med fullständiga förklaringar. Erbjuder rapporter att följa elevens arbete och ett digitalt provverktyg med en provbank.


Freken AB vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium och högskola. Jag vill testa Dremels 3D skrivare i verksamheter som är intresserade av 3D skrivare i sin verksamheter. Både utifrån ett pedagogiskt perspektiv men även ur ett användar/tekniskt perspektiv.


Gleerups vänder sig till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi vill att testande lärare använder Gleerups digitala läromedel i sina klasser under testperioden – och gärna i en längre tidsperiod. Det vi vill utvärdera är våra funktioner för att följa elevers aktiviteter, resultat och progression – på individ och gruppnivå / klassnivå.


Good Learning vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Frilansspelet är ett läromedel i form av ett spel. Det är från 16 år och uppåt, dvs YH, Högskola och Gymnasium. Eleverna lär sig att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt och blir bättre på att planera, prioritera och fatta beslut. Vi vill veta vad lärarna behöver för stöd för att känna sig trygga med nästa generations läromedel, ett komplext läromedel som är en simulator, ett digitalt rollspel där man kan nå upp till 5 nivåer och hela tiden lära sig mer.


Hypocampus AB vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Vi vill utvärdera hur plattformen påverkar elevernas studieresultat & studieprocess samt upplevd nöjdhet av den digitala plattformen. Cortexio används idag av ca 30 000 användare för självstudier. Vi är dock nya i en klassrumsmiljö och det skulle vara värdefullt att få mer feedback från lärarrollen.


Integrato Sverige AB vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Utlandsfödda studenter kan använda appen Mema för att bygga upp sitt ordförråd och lättare klara av sina studier. Innehållet i appen skapas tillsammans med svenskspråkiga elever. De nya orden lärs sedan effektivt in i det digitala studierummet. Vår förhoppning är att Mema även leder till större gemenskap och ökad integration.


LearnCove vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, särskola och särskild utbildning för vuxna. We would like teachers to test meeting their students personalised needs by using options in LearnCove (www.learncove.io) to choose their own learning path connected to a learning objective and with a clear assignment criteria for each activity.


Loops Education vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och särskola. Loops är en digital lärmiljö där du skapar, delar och kommunicerar processen av lärande. Loops är byggt för formativ undervisning, ger pedagogen frihet att anpassa sitt innehåll och ändra under lärande-processens gång, digitalt.


Mathquizily vänder sig till grundskola och gymnasium.


Natur & Kultur vänder sig till grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi vill ha kontakt med lärare (åk 4-9 samt gymnasiet) som vill bidra till utvecklingen av funktioner för planering, granskning av elevsvar samt statistik.


NUITEQ AB´s mjukvara Snowflake vänder sig till förskola, grundskola, särskola och gymnasiesärskola. NUITEQ´s vision/mål med Edtest är att få ytterligare vetskap och testa om Snowflake kan öka studentens engagemang, spara tid för lärare, användas med framgång för att individanpassa lärandet samt hur/om Snowflake kan användas för distans- & fjärrutbildning. www.nuiteq.com/sv/snowflake


Qridi Oy vänder sig till grundskola, gymnasium och särskola. En unik lärplattform (fr. Finland) för formativ bedömning där du som lärare snabbt får återkoppling, kan arbeta med kamratbedömning, uppföljning, mm. Kort startsträcka för dig och din klass.


SNAPTIVE (Wellia Group AB) vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola och särskild utbildning för vuxna. Digital kurator-app för skolelever. Utbildade kuratorer finns tillgängliga under skoltid, kvällar, helger och lov via Snaptive-appen. Anonym och enkel app som erbjuder chatt. Rapportering som visar psykisk hälsa i skolan. Avlastar EHT och lärare.


SoundLily AB vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola och särskild utbildning för vuxna. Vi vill gärna att musiklärare testar SoundLily-mjukvaran tillsammans med sina musikelever. Både för användning i klassrummet och för att eleverna i hemmet ska kunna öva på sina läxor med hjälp av programvaran. För appen för iPhone/iPAd se: https://apps.apple.com/se/app/soundlily/id1487862542


Spinview vänder sig till grundskola, gymnasium och högskola. Dr Gospic är en meditationstjänst i VR. Den feedback vi vill ha från lärare är om meditationen lugnar eleverna och gör de mer fokuserade. Känner de sig mindre stressade och presterar de bättre?


Sveriges historia vänder sig till grundskolan och gymnasiesärskolan och är en undervisningsresurs om historia med innehåll från 15 museer i Sverige. Utgångspunkten är historiska föremål och miljöer. Resursen består av fördjupning för elever – texter, bilder, kartor, ljud, film och 3D-modeller. Lektionsförslag för lärare. Materialet är kostnadsfritt.


StudyBee vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola och särskild undervisning för vuxna. StudyBee Insikt är ett verktyg som utifrån StudyBee Bedömning stödjer processen att fånga upp elever tidigt, ge dem extra anpassningar och sedan följa upp. Verktyget inkluderar även administration av mentorer, vårdnadshavare och andra användare.


SubReader ApS vänder sig till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, särskola och särskild utbildning för vuxna. SubReader School läser upp undertexterna till allt filmmaterial från UR Play och Film och Skola i elevens hörlurar genom mobilen. Vi önskar att användarvänligheten, kvalitén på rösterna, funktionaliteten, mm testas.


Univid AB vänder sig till gymnasium, vuxenutbildning och högskola. Univid är en intuitiv plattform för att livestreama och spela in lektioner/föreläsningar i sal, som revolutionerar hur interaktion och lärande sker. Nu vill vi testa: vilka interaktionsfunktioner ger mest värde ute i klassrummen? Läs mer: univid.io.


Vitec MV vänder sig till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola, särskola och särskild utbildning för vuxna. Vi vill att du som lärare ger oss feedback på användbarheten i vårt digitala läs- och skrivstödsverktyg IntoWords. Vi vill ha feedback på enkelhet – smidighet – intuitet – klickminimering i fokus under testandet, av dig och dina elever. https://www.vitec-mv.com/se/produkter/intowords/