Hej edtechbolag! Vinsterna med att testa med Swedish Edtest är många. Här har vi listat några av dem.

 • Öka din kunskap om behov i undervisningen och hur du designar för dem 
 • Utveckla din digitala lärresurs med hjälp av testande lärares återkoppling 
 • Kom i kontakt med lärare som vill testa din digitala lärresurs 
 • Testa din digitala lärresurs utifrån en testmetod som bygger på vetenskaplig grund och utgår från didaktiska kvaliteter 
 • Hitta en systematik för att själv och tillsammans med lärare och kollegor reflektera över användningen och designen av digital lärresurser 
 • Alla deltagare blir diplomerade av Swedish Edtest  
Rune Elmström berättar om vad han lärt av att testa.
Hanna Elving tipsar om hur du förbereder dig för möte med lärare.

Så här går ett test till

 • Lärare identifierar sina behov och vad de vill testa. Testande bolag presenteras på edtest.se.
 • Läraren väljer vilka bolag de vill träffa för att lära sig mer och bokar en tid med er. Vid första mötet har du 15 minuter tillgodo att berätta om din digitala lärresurs, och vad du vill testa. 
 • Om ett test är aktuellt, boka ett planeringsmöte. Swedish Edtest stöttar med all formalia och förberedelser.
 • Testande lärare förbinder sig inte till ett framtida köp och Swedish Edtest handlar om utveckling och inte om försäljning.
 • De som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är, när avstämningar ska ske och hur många som deltar. Det är bra om du som bolag tar ansvar för att avstämningar blir av. 
 • Vår gemensamma testguide med vår testmetod används under testerna.
 • Efter ett test gör läraren en utvärdering som blir en testrapport till er som bolag.
 • Efter ett avslutat test får edtechbolag och lärare ett testdiplom.   
 • Anmäl ditt intresse att testa med Swedish Edtest här.

Frågor och svar

Hur lång tid tar ett test? 

Alla tester ska genomföras inom ramen för undervisningen. Läraren väljer själv vad som passar in i sin planering, men du som bolag måste också vara tydlig med vad du förväntar dig ska testas och vilken återkoppling du efterfråga.  

Swedish Edtest stöttar med hanteringen av formalia och teknikförberedelser. Hos de huvudmän som deltar i Swedish Edtest finns det en lokal projektledare finns med i planeringen av test. Swedish Edtest har ett avtal som skrivs mellan huvudman och testande bolag, det finns rutiner för att hantera frågor som GDPR och tips på hur vårdnadshavare informeras. 

Kan alla edtech bolag delta?  

Ja. Swedish Edtest ställer två krav: 

 • Den digitala lärresursen ska vara testbar. Dvs det behöver vara mer än en idéskiss. 
 • Att alla bolag tydligt kan beskriva vad de vill testa och vilken återkoppling de behöver få för att ytterligare utveckla sin digital lärresurs.  

Vad förväntas det av mig om jag testar? 

Att du som bolag har ett tydligt definierat testintresse där återkopplingen ska användas i utvecklingen av din digital lärresurs.  

Att du använder dig av Swedish Edtest testguide.  

Vi ser också att i de test där samspelet fungerar bra tar bolaget ansvar för att boka in och leda uppföljning och utvärdering.   

Med vilka har jag möjlighet att testa? 

Swedish Edtest drivs av huvudmän från förskola, grundskola F-9, gymnasium, högskola och YH och just nu pågår tester med lärare på samtliga nivåer.   

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) ska leda till en tydlig yrkesroll och finns inom flera olika branscher över hela landet. De är eftergymnasiala och drivs i nära samverkan arbetsgivare. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa och kombineras med teoretiska studier och arbetsplatsförlagda kurser.

Kostar det något att testa? 

Nej. Det kostar inget och ingen ersättning utgår till testande lärare eller edtechbolag. Ett test har ingen automatisk koppling till ett framtida inköp.   

Hur många deltar?  

I januari 2021 är det nästan 100 förskollärare, lärare och utbildare som testar eller planerar test med 30 bolag. Alla som testar och genomför vår utvärdering bidrar till att skapa en systematik i kunskapen om hur digitala lärresurser fungerar i undervisningen. Det är viktigt för att långsiktigt höja kvaliteten på så väl utvecklingen som användningen av digitala lärresurser. 

Vart hör jag av mig om jag vill veta mer? 

Vad kul att du är nyfiken på oss. Du når oss på hello@edtest.se