Hej förskollärare, lärare och utbildare.

När du tester med Swedish Edtest kan du:

  • Öka din egen och dina elevers digitala kompetens
  • Utveckla din undervisning med hjälp av digitala lärresurser
  • Förbättra din förmåga att välja och värdera digitala resurser och verktyg som passar i din undervisning och som kan bidra till att förbättra dina elevers lärande
  • Få en snabb överblick av utbudet av digitala lärresurser
  • Hitta en systematik för att själv och tillsammans med elever och kollegor reflektera över användningen av digital lärresurser
  • Alla deltagare blir diplomerade av Swedish Edtest.

Det här säger Helena Kvarnsell om att testa.

Så här säger Sara Fritz om vad hon har lärt sig av att testa.

Så går ett test till för lärare

Ett test börjar med att lärare identifierar sina behov och vad de vill testa. Testande bolag presenteras på edtest.se. Läraren väljer vilka bolag de vill träffa för att lära sig mer och bokar en tid. Nästa steg är att bestämma om ett test är aktuellt och boka ett planeringsmöte. Swedish Edtest stöttar med formalia och förberedelser. Testande lärare förbinder sig inte till ett framtida köp. De som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är, när avstämningar ska ske och hur många som deltar. Vår gemensamma testguide med vår testmetod används under testerna. Efter ett test gör läraren en utvärdering som blir en testrapport till bolaget.

Se filmen om hur du förbereder dig inför ett första möte med ett edtechbolag.

Hur lång tid tar ett test?

Alla tester ska genomföras inom ramen för undervisningen. Du väljer själv vad du tycker passar in i din planering. Uppstart, uppföljning och utvärdering tar i genomsnitt tre timmar.

Som lärare behöver du inte hantera formalia och teknikförberedelser. Hos de huvudmän som deltar i Swedish Edtest finns det en lokal projektledare som stöttar med formalia och finns med i planeringen av test. Swedish Edtest har ett avtal som skrivs mellan huvudman och testande bolag, det finns rutiner för att hantera frågor som GDPR och tips på hur vårdnadshavare informeras.

Kostar det något att testa?

Nej, och du förbinder dig inte till framtida köp.

Vad förväntas det av mig om jag testar?

Det är det viktigt att du som lärare tar dig tid att planera test, genomföra test, ha avstämningar och uppföljningar med bolaget. Det tar i genomsnitt tre timmar förutom testerna i undervisningen.

När testet planeras bestämmer ni tillsammans hur mycket tid ni kan och vill lägga på ett test. Den planen ska i möjligaste mån följas.

Bolagen som testar lägger ner tid och får ingen ekonomisk ersättning för att vara med.

Vad har jag möjlighet att testa?

Swedish Edtest har fokus på digitala läromedel och lärresurser som används i undervisningen från förskola till högskola. Bolagen som vill testa med oss erbjuder allt från matematikläromedel till hållbarhetsspel och estetiskt skapande. På edtest.se uppdaterar vi löpande vilka som är intresserade av att testa.

Hur många andra lärare deltar?

I januari 2021 är det nästan 100 förskollärare, lärare och utbildare som testar eller planerar test. Vi skapar gärna kontakt mellan testare för de som vill. Alla som testar och genomför vår utvärdering bidrar till att skapa en systematik i kunskapen om hur digitala lärresurser fungerar i undervisningen. Det är viktigt för att långsiktigt höja kvaliteten på så väl utvecklingen som användningen av digitala lärresurser.

Vart hör jag av mig om jag vill veta mer?

Vad kul att du är nyfiken på oss. Du når oss på hello@edtest.se.