Kategorier
AKTUELLT

Inbjudan till workshop 18 september

Lärdomar av vårens distansundervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning. Under våren har undervisningen blivit digital och flyttat hem till eleverna och lärare har fått ställa om med nya verktyg och metoder. Nacka kommun och Swedish Edtest bjuder nu in till en workshop om vilka lärdomar som kan dras av vårens distansundervisning. Workshopen riktar sig till rektorer och lärare samt andra intresserade. Syftet är att dela erfarenheter och reflektera över vad som hände med utbildningen när den blev digital och vad vi tar med oss framåt. 

Program

Fil dr Anna Åkerfeldt presenterar Ifous rapport om gymnasieelevers uppfattning om distansundervisning under våren 2020.

ABB gymnasiet i Västerås, Nackademin och Halmstad kommun redogör för de lärdomar de dragit från samtal med sina studenter om distansundervisning.

Erfarenhetsutbyten och reflektion där vi lyfter frågeställningarna;
– Hur kan vi värdera och välja digitala lärresurser som fungerar i en distans-situation?
– Problem som uppkommer i nya situationer och hur hanterar vi dem?
– Hur påverkas och utvecklas utbildningen framöver?
– Skillnader mellan distansundervisning och krisdistansundervisning och hur det påverkar kvaliteten.

Tid: 18 september kl 09.30-11.30

Hur: digitalt via Teams