Kategorier
Bolag vår 2021

Appen Mema – hjälper utlandsfödda studenter att utveckla sin svenska.

Appen Mema – för utlandsfödda elever som vill utveckla sin svenska. Den vänder sig till studenter på gymnasium, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Innehållet i appen skapas tillsammans med lärare, elever eller andra svenskspråkiga kontakter. Innehållet lärs sedan in i det digitala studierummet. Genom Mema utvecklar eleverna sitt ordförråd utifrån sin egen situation, behov och önskemål. Appen är skapad av Integrato Sverige AB.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Vi vill att elever och lärare testar appens funktioner, samarbetet mellan de som ska lära in och de som ska hjälpa till och studiesättet i appen.

Teknikkrav: Smartphone

Läs mer om bolagetIntegrato Sverige AB

KontaktAnnika Danielsson

Boka ditt möte med oss här