Integritetspolicy

Så skyddar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Därför följer vi dataskyddsförordningen som ska stärker enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Swedish Edtest, som är en del av Nacka kommun, ansvarar för att de kontaktuppgifter som vi har registrerade behandlas enligt gällande lagstiftning. Nacka kommun har även ett dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att vi följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Vilka uppgifter sparar vi?

Vi sparar endast namn och mailadress i register för nyhetsbrev hos dig som godkänt detta och lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Kontaktuppgifter som rör bolag, entreprenörer, huvudmän och lärare lagras i enlighet med lagen, som mest i tio år.

Rättigheter

Du kan när som helst be om att bli borttagen från vårt register här. Om du har frågor angående personuppgifter är du välkommen att kontakta Hanna Elving på telefon 070-431 78 03.

Läs mer om behandling av personuppgifter på Nacka kommuns hemsida https://www.nacka.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/.