Lärare och edtechbolag testar tillsammans

Swedish Edtest är Sveriges första nationella testbädd för edtech, educational technology, utbildningsteknologi. I Swedish Edtest möts lärare och techutvecklare i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans förstå hur digitala lärresurser kan designas för att matcha verkliga behov i undervisningen.

Tillsammans med Anna Åkerfeldt, fil dr i didaktik har vi arbetat fram en guide för dig som testar. Guiden innehåller ett metodstöd som vilar på vetenskaplig grund. Guiden är designad för att göra det enkelt att testa. Att testa gör dig som lärare bättre på att välja och värdera digitala lärresurser och du som bolag får kunskap om verkliga behov i undervisningen.
Vår guide utvecklas ständigt genom att ni som lärare och bolag
testar er fram och ger återkoppling på hur väl vårt stöd fungerar
och hur det kan förbättras. Alla som testar och genomför utvärderingen bidrar till att skapa en systematik i kunskapen om hur digitala lärresurser fungerar i undervisningen. Det är viktigt för att långsiktigt höja kvaliteten på så väl utvecklingen som användningen av digitala lärresurser.

Vår guide består av tre steg

Lista över våra begrepp

Lärare

När vi använder ordet lärare menar vi en person som undervisar barn, elever och vuxna studenter och deltagare

Digitala lärresurser

Digitala lärresurser är allt digitalt material som används i undervisningen. Digitala lärresurser kan därefter delas in i de tre huvudgrupperna digitalt innehåll, digitala läromedel och digitala verktyg.
Vi använder samma defini­tioner som Skolverket. På skolverket.se kan du läsa mer om de olika begreppen.

Elev

När vi använder ordet elev menar vi ett barn eller en vuxen person som deltar i undervisning.

Edtech

Edtech står för Educational
Technology utbildnings teknologi, såsom exempelvis digitala läromedel och lärverktyg, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, skoladministrativa system, hårdvara, kommunikationslösningar och kompetens.