Lärare och edtechbolag testar tillsammans

Välkommen till ett test med oss. Vår testguide består av tre steg och ger dig som lärare och edtechbolag stöd från teststart till utvärdering. Här finns all information för dig som vill testa hösten 2021.

Vår guide består av tre steg

Anna Åkerfeldt, forskare, berättar om bakgrunden till Swedish Edtest och hur det går till att testa.

Lista över våra begrepp

Lärare

När vi använder ordet lärare menar vi en person som undervisar barn, elever och vuxna studenter och deltagare

Digitala lärresurser

Digitala lärresurser är allt digitalt material som används i undervisningen. Digitala lärresurser kan därefter delas in i de tre huvudgrupperna digitalt innehåll, digitala läromedel och digitala verktyg.
Vi använder samma defini­tioner som Skolverket. På skolverket.se kan du läsa mer om de olika begreppen.

Elev

När vi använder ordet elev menar vi ett barn eller en vuxen person som deltar i undervisning.

Edtech

Edtech står för Educational
Technology utbildnings teknologi, såsom exempelvis digitala läromedel och lärverktyg, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, skoladministrativa system, hårdvara, kommunikationslösningar och kompetens.