Kategorier
AKTUELLT

Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech

Den 26 maj släppte Swedish EdTech Industry den första kunskapsöversikten över edtechbranschen. Du kan lära dig att utbildningsteknologi står för 1% av svensk skolsystemets totala kostnader och att 9 av 10 grund- och gymnasielärare tycker att digitala verktyg underlättar att anpassa sin undervisning efter elevernas behov och förutsättningar. Det finns också en sida om Edtest där Hanna Elving och Anna Åkerfeldt intervjuas om värdet av att lärare och edtech bolag möts. Ladda ned rapporten här.