Metodstöd

Bakgrund

Swedish Edtest metodstöd utgår ifrån att kunna ge ett stöd före, under och efter ett test av vald digital lärresurs. När metoden har utvecklats har vi tagit fasta på att:

  • Bolaget ska få ut ett värde i form av underlag för produktutveckling samt kunskap om verkligheten i ett klassrum och hur undervisningen går till.  
  • Den testande läraren/utbildaren ska få ut ett värde i form av att känna sig tryggare i att välja och värdera digitala lärresurser utifrån vad som fungerar i den kontext man undervisar i samt få större kunskap om utbudet av digitala lärresurser.
  • Metodstödet utvecklas genom att lärare och bolag testar sig fram och ger återkoppling på hur väl underlaget (metodstödet) fungerat samt hur det kan förbättras.
  • Det ska vara enkelt, roligt och snabbt att testa. Att testa och att utvärdera ett test ska inte ta lång tid, utan kunna göras inom ramen för undervisningen.

Metodstödet består av tre steg:

Ladda ned hela metodstödet som pdf här.

Lyssna på en 11 minuter lång genomgång av metodstödet här.