Kategorier
Bolag höst 2021

Moka Mera Lingua – app för språkinlärning

Moka Mera Lingua är en rolig och fantasifull applikation för små barn som vill bekanta sig med och lära sig nya språk genom lek. Appen är gratis och kan laddas ner på App Store och Google Play Store.

Med olika aktiviteter och roliga minispel underhåller de två figurerna, som talar olika språk, barnet medan barnet utforskar de fyra rummen i trädkojan och lär sig ett nytt språk. Moka Meras värld innehåller ingen text, så ingen läskunskap krävs.

Appen innehåller ord och fraser på nio olika språk: svenska, engelska, finska, franska, spanska, tyska, ryska, arabiska (levantine) och kinesiska (mandarin). Snart lägger vi även till danska, norska och isländska. De kombineras fritt, så att det ena språket är barnets första språk, det andra språket är det nya som barnet vill lära sig.

Boka möte med oss

Det här vill vi testa med dig som lärare: Är appen pedagogiskt intressant för att användas inom förskolan och eventuellt de lägsta klasserna i grundskolan i Sverige? Appen är lekfull, har ett klart pedagogiskt syfte och är utvecklad i samråd med experter. Den bygger på den finländska småbarnspedagogiken, vilket långt överensstämmer med den svenska. Vi följer samtliga GDPR regler; appen har ingen reklam, inga inköp kan göras i den och den samlar ingen som helst data.

Vi har utvecklat lärostunder, dvs noggranna beskrivningar på hur pedagoger kan genomföra olika aktiviteter med barn i grupp, för att antingen introducera ett nytt språk för barnen, eller lära barn att identifiera, diskutera och reflektera över egna och andras känslor. Dessa lärostunder önskar vi även få feedback på, fungerar de inom ramarna för den svenska läroplanen och pedagogiken? Både Suzan och Petra har svenska som modersmål.

Teknikkrav: Apparna kan laddas ner på iOS och Android apparater, både på telefon och pekplatta. Vid användningen behöver man inte vara uppkopplad till nätet. Lärostunderna har vi i pdf-filer, som lätt kan sändas via e-post.

Läs mer om bolaget: Moka Mera

Kontakt: Petra Holm

Boka ditt möte här