Nästan klar och dags för utvärdering och uppföljning

När testet avslutas är det dags att ge återkoppling och utvärdera den digitala lärresurs som har testats.

Du som lärare fyller i en utvärderingsenkät. Enkätfrågorna bygger på vilket syfte ni som testat haft med testet och följer det innehåll som stödkorten har. Enkäten innehåller bland annat ett antal reaktionsord där den testande läraren kan välja de ord som bäst motsvarar upplevelsen av produkten/ tjänsten. Innan bolaget tar del av lärarens svar på utvärderingen väljer bolaget från samma uppsättning av reaktionsord de ord de vill att produkten ska sammankopplas med. Detta för att få syn på likheter, diskrepans mellan lärares valda ord och bolagens.
Testrapporten används av dig som bolag för att ställa följdfrågor till testande lärare. Swedish Edtest rekommenderar också att du som lärare och huvudmän använder utvärderingen av produkten/ tjänsten som underlag för diskussioner i sammanhang för kollegialt lärande. Svaren offentliggörs inte utan bolagens och testande lärares medgivande.

Stödjande material

Ladda ned reaktionsord som pdf –  Underlag för samtal mellan bolag och lärare och lärare och elever 

Ladda ned uppföljning som pdf – Förslag till workshop frågor att använda i uppföljande samtal