Nu är det dags att testa

Testet sker i den vanliga undervisningen och planeras av er som testar, bolag och lärare, tillsammans innan testet påbörjas. Du som testande bolag besöker testande lärare och elever minst en gång under testperioden. Besöket kan ske digitalt eller fysiskt. Besöket ger dig en bild av hur användningen av den digitala lärresursen ser ut och ger dig en möjlighet att lyssna till elevernas reflektioner.

Stödjande material

Ladda ned stödkort som pdf:er – Testande lärare kan använda stödkort som utgår från det syfte testet planeras från.

Stödkort 1 – Ämnesinnehåll

Stödkort 2 –  Färdigheter, förmågor och kompetenser 

Stödkort 3 – Skapa eget innehåll

Stödkort 4 – Bedömning och dokumentation

Ladda ned exit ticket som pdf – Om den testande läraren vill involvera sina elever finns förslag på tillvägagångsätt. En exit ticket är ett sätt att fånga upp elevernas reflektioner efter en lektion.

Ladda ned protokoll som pdf – Det finns förslag på protokoll som du kan använda för att få elevernas synpunkter.