Nu är det dags att testa

Testet sker i den vanliga undervisningen och planeras av, bolag och lärare, tillsammans innan testet påbörjas. För att kunna genomföra testet på ett bra sätt behöver ni tillsammans komma överens om syftet med testet. Planeringen sker tillsammans innan testet påbörjas.

Du som testande bolag besöker testande lärare och elever minst en gång under testperioden, digitalt eller fysiskt. Besöket ger dig en bild av hur användningen av den digitala lärresursen ser ut och en möjlighet att lyssna till såväl elevernas som lärarnas reflektioner. Testande lärare använder stödkort som utgår från det syfte testet planeras från. 

Stödjande material

Testande lärare kan ladda ned (pdf) och använda stödkort som utgår från det syfte testet planeras från.

Förskola

Stödkort 1-4 för förskolan

Grundskola-högskola

Stödkort 1 – Ämnesinnehåll

Stödkort 2 – Färdigheter och förmågor

Stödkort 3 – Eget innehåll

Stödkort 4 – Bedömning och dokumentation

Vuxenutbildning

Stödkort 5 – Distansundervisning

Stödkort 6 – Självständigt arbete

Ladda ned exit ticket som pdf – Om den testande läraren vill involvera sina elever finns förslag på tillvägagångsätt. En exit ticket är ett sätt att fånga upp elevernas reflektioner efter en lektion.

Ladda ned protokoll som pdf – Det finns förslag på protokoll som du kan använda för att få elevernas synpunkter.