Observationsschema

Protokoll för elever som bolaget kan använda som stöd i samtal med elever och/eller observationer när deras produkt/tjänst testas. Edtech bolaget kan använda det som ett eget observationsschema i samtal med elever.

Besök klassen när de arbetar med er produkt.

Stödkort för lärare.

Protokoll, observationsschema – som edtech bolag kan använda för att få återkoppling från eleven

UTKAST: Protokoll eleven

Lärresurs som testas:

  Datum: Tid:  Åk: 

Ev. kommentar:

  Absolut Delvis Inte alls  Ej relevant

Komma igång

Jag kommer snabbt igång att arbeta       
Jag förstår direkt vad jag ska göra         
Jag hittar lätt i lärresursen        

Arbeta i resursen: Jag känner mig stressad när jag arbetar
Det är kul att jobba i produkten

Texter, animationer mm är lätta att förstå       

När lektionen är slut

Jag skulle vilja fortsätta arbeta        
Jag lärde mig jättemycket        
Jag skulle hellre vilja arbeta med något annat       

Jag skulle vilja skicka med följande till de som gjort produkten.
(exempelvis, är det någon funktion som du saknar, skulle vilja ha mer av eller något som inte fungerade)