Om

Så testar du

Testguide före, under och efter ett test

Swedish Edtest är Sveriges första nationella testbädd för edtech, educational technology, utbildningsteknologi. I Swedish Edtest möts lärare och techutvecklare i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans förstå hur digitala lärresurser kan designas för att matcha verkliga behov i undervisningen.

Under testet använder du dig av vår testguide som ger dig guidning före, under och efter ett test. Med guiden får du hjälp att identifiera vilken användning av produkten som ska testas och vilka frågor du kan ställa dig som edtech bolag och testande lärare.

Här kan du ladda ned vår testguide i sin helhet som pdf.

Därför är Swedish edtest viktigt

Sverige saknar idag en större testbädd för digitalt lärande. En “testbädd” är en test- och demonstrationsmiljö inom IT, som blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med den allt snabbare och mer komplexa IT-utvecklingen.

Film från Innovationsveckan i Uppsala 9 oktober 2020.

Kraven på digitalisering av skolan och undervisningen ökar

Swedish Edtest är en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydliga krav på produkter och tjänster för lärande. Genom att låta lärare, elever och tech-utvecklare jobba tillsammans med tester bidrar det till en bättre utveckling och användning av digitala läromedel.

Genomförda testomgångar

Testande bolag våren 2020

Hösten 2020

Nyhetsbrev

Här hittar du våra tidigare nyhetsbrev. Du som vill prenumerera hittar formulär för det längst ned på sidan.

FEBRUARI 2021 – Nyheter från Swedish Edtest

JANUARI 2021 – Nyheter från Swedish Edtest

DECEMBER 2020 – Nyheter från Swedish Edtest

NOVEMBER 2020 – Nyheter från Swedish Edtest

OKTOBER 2020 – Nyheter från Swedish Edtest

SEPTEMBER 2020 – inför digital matchning

AUGUSTI 2020 – intensiv höst med många tester

JUNI 2020 – Intensiv höst med många tester

MAJ 2020 – God utbildning för alla

APRIL 2020 – Stor efterfrågan på att testa