Därför är Swedish Edtest viktigt

Swedish Edtest är en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydliga krav på produkter och tjänster för lärande. Genom att låta lärare, elever och tech-utvecklare jobba tillsammans med tester bidrar det till en bättre utveckling och användning av digitala läromedel.

Swedish Edtest är en väsentlig miljö för att utveckla skola, utbildning och lärande så att vi får medborgare som är välutbildade hela livet och bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle. För skolledare och utbildningsledare är det ett konkret

Film från Innovationsveckan i Uppsala 9 oktober 2020.

Så testar du

Swedish Edtest är Sveriges första nationella testbädd för edtech, educational technology, utbildnings-teknologi. Här möts lärare och techutvecklare i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans förstå hur digitala lärresurser kan designas för att matcha verkliga behov i undervisningen.

Under testet använder du dig av vår testguide som ger dig guidning före, under och efter ett test.

Med guiden får du hjälp att identifiera vilken användning av produkten som ska testas och vilka frågor du kan ställa dig som edtech bolag och testande lärare.

Ladda ned testguiden som pdf

Genomförda testomgångar

Frågor och svar

Vad är målet med Swedish Edtest? 

Drivkraften i testbädden är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte att utveckla undervisningen och få bättre digitala verktyg som adresserar verkliga behov samt stärker lärares kompetens att välja och värdera lärresurser. 

Vad är en testbädd för edtech? 

Swedish Edtest är en testbädd för edtech där lärare/utbildare och bolag enklare och mer systematiskt ska kunna testa nya lösningar för digitalt lärande. Testerna sker i undervisningen. Testerna sker med en metod som tas fram tillsammans med fil.dr i didaktik Anna Åkerfeldt.  

Hur många tester har genomförts? 

Fram till och med maj 2021 har 50 bolag testat eller påbörjat tester med 200 lärare/utbildare.  Fler tester än beräknat har genomförts. Projektets mål är att 30 produkter eller tjänster/år ska testas, samt att 150 testcase med deltagande lärare och elever genomförs under projekt-perioden.

Vilka resultat ger testerna?  

Samtliga testande lärare upplever att de ökar sin digitala kompetens och sin beställarkompetens. Testande bolag får en testrapport där den didaktiska kvaliteten bedöms av läraren. Bolagen använder rapporten i sin produkt-utveckling.

Vilka deltar i testbädd för edtech? 

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela det livslånga lärandet från förskola till högskola: Nacka kommun, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor, NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden, Region Halland och branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen. 

Till projektet finns en referensgrupp för förankring och spridning 

Italo Masiello (professor edtech, Linnéuniversitet)

Annika Agélii Genlott (SKR),

Lars Lingman (RISE)

Helena Kvarnsell (Lärarnas Riksförbund)

Nancy Wilkinsson (programansvarig utbildning Nesta)

Anna Rantapero-Laine (testbäddsansvarig Helsingfors stad)

Bedöms kvalitet i de produkter som testas?  

Kvaliteten bedöms av de testande lärarna/utbildarna med hjälp av ett antal frågor som bygger på didaktiska och pedagogiska kvaliteteter. Den bedömningen använder testande bolag i sin produktutveckling för att kunna utveckla edtech med högre kvalitet. 

Vilka samarbeten med akademin har Swedish Edtest? 

Swedish Edtest samarbetar med Linnéuniversitet, Stockholms Universitet, Högskolan i Halmstad, Handelshögskolan i Stockholm och UCL i London.  

Kan fler vara med? 

Ja, entreprenörer och huvudmän kan anmäla sitt intresse. Testande bolag kan vara startups eller etablerade bolag men produkten eller tjänsten som testas ska vara nyutvecklade eller nylanserade och testbara. 

Huvudmän kan vara verksamma i förskola, grundskola, gymnasium, komvux, kvalificerad yrkesutbildning eller högskola. Nya huvudmän som vill ta del av testbädden har inte möjlighet att ta del av finansiering från projektet.

Vad är YH? 

Yrkeshögskolor deltar i Swedish Edtest. Yrkeshögskoleutbildningar (YH) ska leda till en tydlig yrkesroll och finns inom flera olika branscher över hela landet. De är eftergymnasiala och drivs i nära samverkan med arbetsgivare. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa och kombineras med teoretiska studier och arbetsplatsförlagda kurser. 

Hur går ett test till? 

Testerna genomförs i två huvudomgångar varje år. Ett test börjar med att lärare, elever och huvudmän identifierar sina behov. Intresserade bolag anmäler sitt intresse och bolag och testmiljöer matchas. Antal genomförda tester beror av hur väl matchningen fungerar. Swedish Edtest stöttar med formalia och förberedelser. De som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är och hur många som deltar. Testbäddens gemensamma testmetod som vilar på vetenskaplig grund används under testerna. Efter ett test sker en utvärdering och relevant data från testet sparas i testbädden. En produkt kan testas av flera huvudmän samtidigt eller vid olika tillfällen. 

Hur länge pågår projektet? 

Projektet har förlängts och pågår mellan finansiering från november 2019 – maj 2022. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar nationell testverksamhet. 

Hur stor är projektets budget? 

Budgeten är 14 miljoner kronor och Vinnova finansierar med 6,9 miljoner kronor.