Om

Så testar du

Testguide före, under och efter ett test

Under testet använder du dig av vår testguide som ger dig guidning före, under och efter ett test. Med guiden får du hjälp att identifiera vilken användning av produkten som ska testas och vilka frågor du kan ställa dig som edtech bolag och testande lärare.

Här kan du ladda ned vår testguide i sin helhet som pdf.

Därför är Swedish edtest viktigt

Sverige saknar idag en större testbädd för digitalt lärande. En “testbädd” är en test- och demonstrationsmiljö inom IT, som blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med den allt snabbare och mer komplexa IT-utvecklingen.

Testbädden för edtech är helt nytt i sitt slag. Det finns ett stort utbud av digitala läromedel, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Projektet kommer tillsammans med forskare att ta fram en metod för att genomföra test och utvärdera digitala lärresurser, samtidigt som metoden bidrar till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter.

Film från Innovationsveckan i Uppsala 9 oktober 2020.

Kraven på digitalisering av skolan och undervisningen ökar

Swedish Edtest är en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydliga krav på produkter och tjänster för lärande. Genom att låta lärare, elever och tech-utvecklare jobba tillsammans med tester bidrar det till en bättre utveckling och användning av digitala läromedel.

Nyhetsbrev

Här hittar du våra tidigare nyhetsbrev. Du som vill prenumerera hittar formulär för det längst ned på sidan.

DECEMBER 2020 – Nyheter från Swedish Edtest

NOVEMBER 2020 – Nyheter från Swedish Edtest

OKTOBER 2020 – Nyheter från Swedish Edtest

SEPTEMBER 2020 – inför digital matchning

AUGUSTI 2020 – intensiv höst med många tester

JUNI 2020 – Intensiv höst med många tester

MAJ 2020 – God utbildning för alla

APRIL 2020 – Stor efterfrågan på att testa