Därför är Swedish Edtest viktigt

Sverige saknar idag en större testbädd för digitalt lärande. En “testbädd” är en test- och demonstrationsmiljö inom IT, som blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med den allt snabbare och mer komplexa IT-utvecklingen.

Film från Innovationsveckan i Uppsala 9 oktober 2020.

Kraven på digitalisering av skolan och undervisningen ökar

Swedish Edtest är en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydliga krav på produkter och tjänster för lärande. Genom att låta lärare, elever och tech-utvecklare jobba tillsammans med tester bidrar det till en bättre utveckling och användning av digitala läromedel.


Så testar du – testguide före, under och efter ett test

Swedish Edtest är Sveriges första nationella testbädd för edtech, educational technology, utbildningsteknologi. I Swedish Edtest möts lärare och techutvecklare i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans förstå hur digitala lärresurser kan designas för att matcha verkliga behov i undervisningen.

Under testet använder du dig av vår testguide som ger dig guidning före, under och efter ett test. Med guiden får du hjälp att identifiera vilken användning av produkten som ska testas och vilka frågor du kan ställa dig som edtech bolag och testande lärare.

Här kan du ladda ned vår testguide i sin helhet som pdf.

Genomförda testomgångar

Våren 2020

Hösten 2020

Frågor och svar

Vad är en testbädd för edtech?

En testbädd för edtech är en metod för att lärare och elever enklare och mer systematiskt ska kunna testa nya lösningar för digitalt lärande tillsammans med entreprenörer. Testerna sker i verkliga lärmiljöer och undervisningstillfällen. Metoden tas fram tillsammans med forskare.

Varför behövs en testbädd för edtech?

En testbädd för edtech är en väsentlig miljö för att utveckla skola, utbildning och lärande så att vi får medborgare som är välutbildade hela livet och bidrar till ett hållbart och demokratiskt samhälle.

Drivkraften i testbädden är att minska glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen i syfte att utveckla undervisningen och få bättre digitala verktyg som adresserar verkliga behov samt stärker lärares kompetens att välja och värdera lärresurser.

Vilka deltar i testbädd för edtech?

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan, från förskola till högskola:
Nacka kommun, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor, NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden, Region Halland och branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen.

Till projektet finns en referensgrupp för förankring och spridning. I referensgruppen ingår:
Italo Masiello (professor edtech, Linnéuniversitet), Annika Agélii Genlott (SKL), Lars Lingman (RISE), Helena Kvarnsell (Lärarnas Riksförbund), Nancy Wilkinsson (programansvarig utbildning Nesta), Anna Rantapero-Laine (testbäddsansvarig Helsingfors stad) och Torsten Fransson (professor KTH). Dialog pågår med Skolverket.

Kan fler vara med?

Ja, entreprenörer och huvudmän kan anmäla sitt intresse.
Testande bolag kan vara startups eller etablerade bolag men produkten eller tjänsten som testas ska vara nyutvecklade eller nylanserade och testbara.

Huvudmän kan vara verksamma i förskola, grundskola, gymnasium, komvux, kvalificerad yrkesutbildning eller högskola. Nya huvudmän som vill ta del av testbädden har inte möjlighet att ta del av finansiering från projektet.

Vad är YH?

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) ska leda till en tydlig yrkesroll och finns inom flera olika branscher över hela landet. De är eftergymnasiala och drivs i nära samverkan arbetsgivare. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa och kombineras med teoretiska studier och arbetsplatsförlagda kurser.

Hur går ett test till?

Testerna genomförs i två huvudomgångar varje år. Ett test börjar med att lärare, elever och huvudmän identifierar sina behov. Intresserade bolag anmäler sitt intresse och bolag och testmiljöer matchas. Antal genomförda tester beror av hur väl matchningen fungerar. Testbädden stöttar med formalia och förberedelser. De som deltar i testet bestämmer själva hur lång testperioden är och hur många som deltar. Testbäddens gemensamma testmetod används under testerna. Efter ett test sker en utvärdering och relevant data från testet sparas i testbädden. En produkt kan testas av flera huvudmän samtidigt eller vid olika tillfällen.

Hur många tester ska genomföras?

En bedömning är att 30 produkter eller tjänster/år testas, samt att 150 testcase med deltagande lärare och elever genomförs under projektperioden. Projektet har finansiering från november 2019 – december 2021.

Hur länge pågår projektet?

Projektet har finansiering från november 2019 – december 2021. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar testverksamhet.

Hur stor är projektets budget?

Budgeten är 14 miljoner kronor och Vinnova finansierar med 6,9 miljoner kronor.