Program hösten 2020


AUGUSTI

 • Förskolelärarutbildningen på högskolan i Halmstad startar upp tester med sina studenter och edtechbolag som riktar sig mot förskolan. Bolagen väljs ut i juni 2020.
 • Tester som planerades under våren startar upp och de edtechbolag och lärare som vill fortsätta genomföra tester tillsammans påbörjar dem med att definiera syfte och ramar för ett test.

SEPTEMBER

 • 4 september Workshop – så jobbar lärarutbildningar med tester (primärt för arbetsgrupp men nyfikna deltagare välkomnas)
 • 18 september Workshop – distansundervisning och distansundervisning i kris. Vad har vi lärt oss?

OKTOBER

 • Swedish Edtest och DIGIT i Karlshamn https://edtechsoutheast.se/#digit.
 • Digitala matchningsveckor – vi genomför digital matchning mellan edtech bolag och lärare 19 oktober – 6 november.
 • Internationell workshop om Swedish Edtest metodstöd.
  26 oktober WS med Linnéunviersitetet där Swedish Edtest metod testas och utmanas.

NOVEMBER

Tester påbörjas mellan de bolag och lärare som blivit matchade i oktober.


DECEMBER

 • Så arbetar lärarutbildningar med digitalisering – öppen workshop.
 • Fortsatta tester samt utvärdering (tester och utvärdering kan även ske i januari).
 • Uppdatering av Swedish Edtest metodstöd.