Utveckla digitala lärresurser med Swedish Edtest

Edtechbolag – utveckla digitala lärresurser med användarna

Kvalitativ testning i undervisningsmiljö.

 • Vi kopplar ihop dig med utbildare som vill testa er digitala lärresurs. 
 • Du får ökad kunskap om verkliga undervisningsbehov och hur du designar för dem.
 • Du får ett diplom som bevisar att du testat med Swedish Edtest.

Utbildare - utveckla din förmåga att värdera digitala lärresurser

Testa digitala lärresurser i undervisningen i nära kontakt med utvecklarna

 • Din förmåga att kritiskt granska digitala lärresurser stärks.
 • Du bidrar till att utveckla kvalitet i digitala lärresurser.
 • Du får ett diplom som bevis på din medverkan och att din digitala kompetens har stärkts.
This is an image

Därför ska du testa med oss

Swedish Edtest möjliggör kvalitativ testning av digitala lärresurser.

 • Vår testmetod vilar på vetenskaplig grund.
 • Vår testbädd är en mötesplats som ger er kunskap inför såväl investering i som försäljning av edtech.
 • Vi ökar kompetensen hos utbildare och edtechbolag samt stärker relationer i utbildningssektorn.
This is an image
This is an image

En variation av digitala lärresurser

Edtechbolag och utbildare som vill påverka utvecklingen av digitala lärresurser möts och möjliggör tester i undervisningen.

 • Här finns intressanta lärresurser att testa.
 • Det är enkelt att hitta något för just din undervisning.
 • Kostnadsfria tester och stöd i att planera och genomföra era test.
This is an image